Prima pagină / Personal - Învăţământ - Carieră
 

   Căutare

  Numere de urgenţă
   Relaţii cu publicul
   Informaţii utile pensionari
   Acte necesare
   Ghiduri utile
   Audienţe
   Preşedintele României
   Guvernul României
   Ministere
   Europol
   CEPOL
   Interpol


 

   Legislaţie
   Personal / Învăţământ / Carieră
   Ministru
   Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Agenda Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Aparat central
   Structuri subordonate /
   în coordonare
   Comunicate
   Galerie foto
   Conferinţe de presă
   Evenimente
   Acreditare jurnalişti
   Revista "Pentru Patrie"
   Emisiuni M.A.I.
   Arhivă
   Afaceri Interne
   Afaceri Europene
   Relaţii internaţionale
   Schengen
   Proiecte / Programe
   Solicitări
   Protecţia datelor cu
   caracter personal
   Listă documente-interes public
   Listă documente produse
   Declaraţii de avere
   Sinteza privind bugetul M.A.I.
   Evaluarea anuală a activităţii MAI
   Obiective de investiţii
   Date deschise
   Transparenţă instituţională
   

Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti în comisia paritară

   

Politica de securitate şi sănătate ocupaţională a Ministerului Afacerilor Interne

Posturi scoase la concurs - Anunţuri
 
ERATĂ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.09.2014 ora 1125
Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs prin recrutare candidaţilor din sursă internă, din rândul personalului unităţii, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinelor M.A.I.nr.374/2003 privind Metodologia examinării medicale şi a baremele pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr.257/2007 privind activitatea de psihologie în Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de „Şef serviciu (şi medic de unitate)” la Serviciul Medical Situaţii de Urgenţă.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 18.09.2014 ora 1640
Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, [...]
Tematică şi bibliografie - Serviciul Monitorizare şi Coordonare
Tematică şi bibliografie - Compartimentul Secretariat
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 16.09.2014 ora 1430
Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., un post de ofiţer specialist principal I la Compartimentul Investiţii din cadrul Direcţiei administrative.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 10.09.2014 ora 1545
Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice...
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 09.09.2014 ora 1455
Direcţia Generală Management Resurse Umane organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. c, art. 7 şi art. 8 din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Compartimentului Documente Clasificate şi Secretariat, prevăzut cu funcţia de agent principal.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 09.09.2014 ora 1455
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne...
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 05.09.2014 ora 1215
Revenire
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 10.09.2014 ora 1345
Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului...
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 04.09.2014 ora 1545
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile nr. 1111 din 20.12.2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., funcţia de director general (consilier juridic) al Direcţiei Generale Juridice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 03.09.2014 ora 1215
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează concursul, cu personal recrutat din sursă internă care îndeplineşte condiţiile legale, în vederea ocupării funcţiei aferente postului de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 27.08.2014 ora 1545
Instituţia Prefectului judeţul Tulcea organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul înmatriculare şi evidenţa vehiculelor rutiere din cadrul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 27.08.2014 ora 1535
Instituţia Prefectului judeţul Tulcea organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul evidenţă premise de conducere şi examinări din cadrul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 27.08.2014 ora 1535
Instituţia Prefectului judeţul Tulcea organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent II la Compartimentul evidenţă premise de conducere şi examinări din cadrul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 27.08.2014 ora 1535
Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., un post de ofiţer specialist principal I la Biroul instalaţii din cadrul Grupului de proiectare.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 18.08.2014 ora 1445
Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS–001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinarea medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.AI., trei posturi de muncitor calificat IV-I (croitor), personal contractual, în cadrul Direcţiei administrative.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 18.08.2014 ora 1245
Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS–001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinarea medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.AI., trei posturi de bufetier, personal contractual, în cadrul Direcţiei administrative.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 13.08.2014 ora 1320
Formular înscriere concurs
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.08.2014 ora 1210
În perioada 15 - 17 septembrie 2014, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, Sector 1, Bucureşti, va avea loc concursul pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU [...]
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 11.08.2014 ora 0800
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul programe investiţii din cadrul Direcţiei generale logistice.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 05.08.2014 ora 0940
Având în vedere deficitul de medici înregistrat la nivelul reţelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Medicală recrutează studenţi de la facultăţile de medicină acreditate la Institutul Medico-Militar, specialitatea medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne aprobate şi rămase neocupate [...]
Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
Tabel nominal cu rudele candidatului
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 04.08.2014 ora 1410
Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef serviciu II la Serviciul norme logistice şi reglementări.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 30.07.2014 ora 1410
Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, a postului de şef serviciu II la Serviciul 2 – Radiocomunicaţii şi Cooperare Interinstituţională din cadrul Direcţiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, poziţia 17 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 21.07.2014 ora 1525
Revenire anunt
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 05.08.2014 ora 1430
Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, a postului de director adjunct al Direcţiei Informare şi Relaţii Publice, poziţia 2 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 16.07.2014 ora 0850
ERATA ANUNŢ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 15.07.2014 ora 1950
COMPLETARE ANUNŢ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 14.07.2014 ora 1530
Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui număr de 23 posturi vacante de ofiţer (funcţionar public cu statut special) specialitatea comunicaţii şi tehnologia informaţiei, la unităţile/subunităţile menţionate mai jos, după cum urmează:
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 10.07.2014 ora 1015
ERATA ANUNŢ
ERATĂ TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 10.07.2014 ora 1520
Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen organizează concurs, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea a 2 posturi de instructor de poliţie principal II la Catedra Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, locaţia Ploieşti, poziţiile 36/b şi 36/c din statul de organizare al instituţiei.[...]
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.07.2014 ora 1530
ERATA ANUNŢ
ERATĂ TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 10.07.2014 ora 1520
Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen organizează concurs, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea a 2 posturi de instructor de poliţie principal II la Catedra de Limbi Străine şi Comunicare Profesională – Terminologie Schengen, poziţiile 18 (sediul Buzău) şi 19 (sediul Ploieşti) din statul de organizare al instituţiei [...]
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.07.2014 ora 1530
ERATA ANUNŢ
ERATĂ TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 10.07.2014 ora 1520
Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen organizează concurs, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea a 8 posturi de instructor de poliţie principal II la Catedra Acquis Schengen şi Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere, locaţia Buzău, poziţiile 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 şi 16 din statul de organizare al instituţiei [...]
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.07.2014 ora 1530
Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Secretariat General şi Protocol organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu II la Serviciul Relaţii Consulare şi Cabinete, prevăzută la poziţia 66 din statul de organizare al Direcţiei Secretariat General şi Protocol.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 07.07.2014 ora 1540
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului unităţii (Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne), absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef direcţie la Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 04.07.2014 ora 1040
REZULTATE
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 25.08.2014 ora 1540
Direcţia Medicală, reia procedura de scoatere la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor ...
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 02.07.2014 ora 1415
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, funcţia de director general adjunct al Direcţiei Generale Anticorupţie.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 01.07.2014 ora 1555
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Centrului Naţional SIS, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 26.06.2014 ora 1615
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Institutului de Studii pentru Ordine Publică, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 25.06.2014 ora 0910
Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS–001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinarea medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.AI., un post de muncitor calificat IV-I (bucătar) şi doua posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), personal contractual, la Serviciul norme de echipare şi hrănire din cadrul Direcţiei administrative.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 20.06.2014 ora 1340
Rezultate concurs consilier DIRP
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.09.2014 ora 1445
Anunţ reluare concurs
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 05.09.2014 ora 1215
Rezultate concurs referent DIRP
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 01.08.2014 ora 1510
Anunt suspendare concurs
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 01.08.2014 ora 1510
Rezultate interviu referent DIRP
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 29.07.2014 ora 1535
Rezultate interviu consilier DIRP
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 29.07.2014 ora 1315
Rezultate referent DIRP
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 24.07.2014 ora 1552
Rezultate consilier DIRP
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 24.07.2014 ora 1252
ERATĂ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.06.2014 ora 0920
Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., 2 (două) posturi de personal contractual, respectiv un post de consilier gradul II-IA - personal contractual cu studii superioare şi un post de referent II-IA - personal contractual cu studii medii, ambele de la Secţia de Asistenţă Religioasă.
Tematică şi bibliografie
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 11.06.2014 ora 1235
Unitatea de Politici Publice scoate la concurs postul de şef birou I, la Biroul analiză, monitorizare fonduri europene, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 11.06.2014 ora 1212
Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor...
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 06.06.2014 ora 1520
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul administrare patrimoniu – Compartimentul Investiţii din cadrul Direcţiei administrative.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 06.06.2014 ora 0920
Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I grad profesional principal, din cadrul Unităţii de Politici Publice, Compartimentul politici publice.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.05.2014 ora 0810
Direcţia Audit Public Intern organizează, în conformitate cu prevederile punctului 2.3.4. din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, precum şi cu cele ale art.6 alin.1 lit.c din O.m.a.i. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Biroului 4 Audit Public Intern Iaşi, prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist I (auditor).
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 23.05.2014 ora 0815
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef Serviciu Organizare din Direcţia Generală Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 46 din statul de organizare al unităţii.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 16.05.2014 ora 1335
Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, a postului de director al Direcţiei Informare şi Relaţii Publice, poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 14.05.2014 ora 0920
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul administrare patrimoniu – Compartimentul Investiţii din cadrul Direcţiei administrative.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 13.05.2014 ora 1005
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul administrare patrimoniu – Compartimentul Investiţii din cadrul Direcţiei administrative.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 13.05.2014 ora 1005
Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, a postului de director adjunct al Direcţiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, poziţia 2 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 12.05.2014 ora 1535
Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) şi alin.(2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
Tematică şi bibliografie - DSGP
Tematică şi bibliografie - DGICIP
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 11.04.2014 ora 1145
Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior, din cadrul Direcţiei Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, Serviciul pentru Relaţia cu Teritoriul şi Serviciile Publice Comunitare.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.04.2014 ora 1105
Direcţia Generală Juridică organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, a postului de şef serviciu II (consilier juridic) la Serviciul 3 - Contencios din cadrul Direcţiei Generale Juridice, poziţia 30 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 01.04.2014 ora 1045
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în R.F. Germania – Consulatul General al României la Bonn.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.03.2014 ora 1545
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate, cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ ofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist principal I la Grupul achiziţii publice - Serviciul achiziţii publice din cadrul Structurilor subordonate nemijlocit Direcţiei generale logistice (Structura unică).
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 14.03.2014 ora 1359
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul administrare patrimoniu – Compartimentul Investiţii din cadrul Direcţiei administrative.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 13.03.2014 ora 1259
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Republica Italiană - Biroul ataşatului de afaceri interne de la Roma.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 12.03.2014 ora 1215
COMPLETAR E ANUNŢ
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.03.2014 ora 1415
Direcţia Audit Public Intern organizează, în conformitate cu prevederile punctului 2.3.4. din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, precum şi cu cele ale art.6 alin.1 lit.c din O.m.a.i. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Biroul 6 Audit Public Intern Constanţa, prevăzut cu funcţia de ofiţer specialist I (auditor).
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 04.03.2014 ora 1212
ERATĂ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 27.02.2014 ora 1525
Direcţia Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea postului vacant de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Călăraşi, subordonat Direcţiei Medicale, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 24.02.2014 ora 1535
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul administrare patrimoniu – Compartimentul Investiţii din cadrul Direcţiei administrative.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 20.02.2014 ora 0820
Direcţia Audit Public Intern scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I care îndeplinesc condiţiile legale de participare, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, Hotărârii Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Ordinului ministrului nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Ordinului ministrului nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef birou I (auditor) la Biroul 4 Audit Public Intern Iaşi, prevăzut la poziţia 83 din Statul de organizare al structurilor teritoriale de audit public intern (subordonate nemijlocit Direcţiei Audit Public Intern).
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 17.02.2014 ora 1520
ERATĂ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 27.02.2014 ora 1525
Direcţia Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea posturilor vacante de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrele Medicale Judeţene Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Hunedoara şi Timiş, subordonate Direcţiei Medicale, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul fiecărei unităţi sus-menţionate, care îndeplinesc condiţiile legale.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 17.02.2014 ora 1420
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere condiţiile prevăzute în fişa postului - Anexă la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Corpului de Control al Ministrului nr. S/55 din 07.05.2013, postul de director general la Corpul de Control al Ministrului, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 13.02.2014 ora 1825
Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea postului vacant de director al Direcţiei Medicale, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 05.02.2014 ora 1350
În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 23 din Ordinul nr. 69 din 28 aprilie 2009, pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, O.m.a.i. nr. 665 din 28 noiembrie 2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, fişa postului nr. 3243267 din 14.01.2014, Inspectoratul General pentru Imigrări organizează concurs/examen în data de 27.02.2014, ora 10.00 la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, din str. lt.col.Marinescu Constantin nr.15A, sector 5, Bucureşti, în vederea ocupării funcţiei de şef al Biroului financiar-contabilitate din cadrul Serviciului Financiar, cu recrutare din rândul ofiţerilor absolvenţi de studii universitare de lungă durată în domeniul economic/financiar cu diplomă de licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în domeniul economic/financiar şi a programului de studii de master, ciclul II de studii universitare în domeniul economic/financiar, de la nivelul unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 03.02.2014 ora 0850
ERATĂ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 04.02.2014 ora 1110
În perioada 12 - 14 februarie 2014, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, va avea loc concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane, Serviciul Gestiune şi Planificare, Compartimentul Gestiune şi planificare funcţii publice şi funcţionari publici.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 31.01.2014 ora 0832
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, art. 177 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de comandant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (rector), prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.01.2014 ora 1458
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general adjunct al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 22.01.2014 ora 1220
Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul funcţionarilor publici cu statut special/personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru încadrarea unui post (execuţie) de „Ofiţer specialist principal I” la Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 20.01.2014 ora 1310
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director adjunct al Direcţiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 16.01.2014 ora 1515
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Institutului de Studii pentru Ordine Publică, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 10.01.2014 ora 1555
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general adjunct al Direcţiei Generale Management Operaţional, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.01.2014 ora 1720
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Compartimentul programe investiţii din cadrul Direcţiei generale logistice.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 10.12.2013 ora 0810
Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de director al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 05.12.2013 ora 1210
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post de agent I la Compartimentul planificare reacţii pentru situaţii excepţionale din cadrul Direcţiei dezvoltare, reglementări şi rezerve proprii, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 04.12.2013 ora 1410
Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., precum şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director adjunct I la Direcţia suport tehnic, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al acestei direcţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 03.12.2013 ora 0855
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor şi agenţilor / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea a 2 posturi din cadrul Biroului asigurare şi gestionare echipamente audio-video şi IT, după cum urmează:
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 02.12.2013 ora 1035
Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea ocupării postului vacant de director la Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 27.11.2013 ora 1300
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Direcţiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematică şi bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 15.11.2013 ora 1515
Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) şi alin.(2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 14.11.2013 ora 1415
ERATĂ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 15.11.2013 ora 0830
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului....
Tematica si bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 12.11.2013 ora 1520
ERATĂ
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 15.11.2013 ora 0830
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului ....
Tematica si bibliografie
    Data şi ora publicării pe site-ul www.mai.gov.ro - 12.11.2013 ora 1520
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general al Direcţiei Generale Management Operaţional, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.11.2013 ora 1255
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general adjunct la Corpul de Control al Ministrului, prevăzută la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.11.2013 ora 1255
Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, conform Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I, ...
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 06.11.2013 ora 1230
Direcţia Generală de Paşapoarte organizează, în perioada 20-22.11.2013, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor şi agenţilor de poliţie/subofiţerilor în vederea ocupării unui număr de 7 posturi de execuţie vacante, menţionate mai jos, după cum urmează
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 01.11.2013 ora 1520
Spitalul de Urgenţă „Prof.dr.Dimitrie Gerota” Bucureşti, subordonat Direcţiei Medicale, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul personalului unităţii, din corpul ofiţerilor de poliţie, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului ....
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 01.11.2013 ora 1220
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Republica Moldova.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.10.2013 ora 1440
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Regatul Ţărilor de Jos.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.10.2013 ora 1440
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Regatul Danemarcei, cu acreditare multiplă în Regatul Suediei, Regatul Norvegiei şi Republica Finlanda.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.10.2013 ora 1440
Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne organizează activitatea de recrutare şi selecţie a unor ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care vor urma cursurile de formare iniţială la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, denumită în continuare S.S.Av.C., în scopul dobândirii calităţii de pilot de elicopter (10 locuri).
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 22.10.2013 ora 1000
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 21.10.2013 ora 1450
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne R.F. Germania – Consulatul General al României la Bonn.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 17.10.2013 ora 1110
Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de expert clasa I grad profesional superior, din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspectii pentru institutia prefectului.
Bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 04.10.2013 ora 0810
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Confederaţia Elveţiană, acreditat multiplu în Principatul Liechtenstein.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 03.10.2013 ora 1535
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor şi agenţilor / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea a 2 posturi din cadrul Biroului asigurare şi gestionare echipamente audio-video şi IT, după cum urmează [...]:
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 03.10.2013 ora 1245
Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer specialist principal I la Biroul juridic din cadrul structurilor subordonate nemijlocit Direcţiei generale logistice (Structura unică).
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 30.09.2013 ora 1315
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcţiei Formare Iniţială şi Continuă, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 26.09.2013 ora 1515
În perioada 25 - 27 septembrie 2013, la sediul Unităţii de Politici Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Str. Eforie, nr. 3-5, Sector 5, Bucureşti, va avea loc concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul structurii, Compartimentul Politici Publice.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 13.09.2013 ora 0945
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează concursul, cu personal recrutat din sursă internă, care îndeplineşte condiţiile legale, în vederea ocupării funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 12.09.2013 ora 1345
Casa de Pensii Sectorială scoate la concurs în vederea încadrării cu personal din corpul ofiţerilor de poliţie recrutat din sursă internă, în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în Ministerul Afacerilor Interne, Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, postul de conducere vacant de Şef al Biroului Plăţi Prestaţii - prevăzut la poziţia nr. 73 în statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 06.09.2013 ora 1545
Casa de Pensii Sectorială scoate la concurs în vederea încadrării cu personal din corpul ofiţerilor de poliţie recrutat din sursă internă, în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în Ministerul Afacerilor Interne, Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, postul de conducere vacant de Şef al Biroului Control - prevăzut la poziţia nr. 12 în statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 06.09.2013 ora 1545
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Direcţiei Schengen, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 21.08.2013 ora 1000
REVENIRE ANUNT
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 29.08.2013 ora 1420
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcţiei Formare Iniţială şi Continuă, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.08.2013 ora 1620
Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale ...
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 13.08.2013 ora 0810
REVENIRE ANUNT
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 20.08.2013 ora 1050
Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 668/2008 privind unele activitaţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., pentru încadrarea unei funcţii de instructor de poliţie principal II la Catedra Acquis Schengen şi Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere şi a unei funcţii de ofiţer specialist I la Biroul Planificare, Metodică şi Asigurarea Calităţii Învaţământului.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 12.08.2013 ora 0900
REVENIRE ANUNT
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 12.08.2013 ora 1245
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Regatul Belgiei, cu acreditare multiplă în Marele Ducat al Luxemburgului.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 02.08.2013 ora 1450
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Republica Italiană - Biroul ataşatului de afaceri interne de la Roma.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 01.08.2013 ora 1340
Anunt privind organizarea în data de 19.08.2013, orele 13°°, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, din Pţa. Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Directia Generală pentru Îndrumarea si Controlul Institutiei Prefectului, a interviului în vederea ocupării prin transfer la cerere a posturilor vacante corespunzătoare următoarelor funcţii publice de executie:
- consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Directiei Generale pentru Îndrumarea si Controlul Institutiei Prefectului;
- consilier juridic clasa I, grad profesional superior, din cadrul Directiei Generale pentru Îndrumarea si Controlul Institutiei Prefectului

    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 01.08.2013 ora 0815
În perioada 09 – 13 august 2013, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, va avea loc concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de expert clasa I grad profesional asistent, din cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane, Serviciul Gestiune şi Planificare.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 30.07.2013 ora 1320
În conformitate cu prevederile art. 149 alin.(5) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne comunică detaliile cu privire la desfăsurarea interviului de selectie în vederea ocupării, prin transfer la cerere, a posturilor vacante, corespunzătoare următoarelor functii publice de executie:
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 25.07.2013 ora 0820
Casa de Pensii Sectorială scoate la concurs în vederea încadrării cu personal din corpul ofiţerilor de poliţie recrutat din sursă internă, în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în Ministerul Afacerilor Interne, Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, postul de conducere vacant de Şef al Serviciului Metodologie, prevăzut la poziţia nr. 4 în statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 18.07.2013 ora 1530
Casa de Pensii Sectorială scoate la concurs în vederea încadrării cu personal din corpul ofiţerilor de poliţie recrutat din sursă internă, în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în Ministerul Afacerilor Interne, Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, postul de conducere vacant de Şef al Serviciului Informatic, evidenţă contribuabili şi certificare stagii de cotizare - prevăzut la poziţia nr. 87 în statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 18.07.2013 ora 1530
Casa de Pensii Sectorială scoate la concurs în vederea încadrării cu personal din corpul ofiţerilor de poliţie recrutat din sursă internă, în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în Ministerul Afacerilor Interne, Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, postul de conducere vacant de Şef al Biroului Control - prevăzut la poziţia nr. 12 în statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 18.07.2013 ora 1530
Direcţia Generală Financiară, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale de participare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu II la Serviciul buget, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al Direcţiei Generale Financiare.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 15.07.2013 ora 1100
Direcţia Secretariat General şi Protocol scoate la concurs postul de şef birou I, la Biroul Relaţii Consulare şi Cabinete, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 08.07.2013 ora 1455
Direcţia Audit Public Intern, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale de participare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţiile de şef sector I (auditor), la Sectorul 1 – Audit Public Intern Bucureşti şi şef sector I (auditor) la Sectorul 2 – Audit Public Intern Bucureşti, prevăzute la poziţia 10 şi 30 din Statul de organizare al Structurilor Teritoriale de Audit Public Intern (subordonate nemijlocit D.A.P.I.).
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 03.07.2013 ora 1010

Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 04.07.2013 ora 1335
REVENIRE ANUNT
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 24.07.2013 ora 1445

REVENIRE ANUNT
Tematica si Bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 15.07.2013 ora 1100
Direcţia Generală Financiară organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., selecţie din rândul ofiţerilor din structurile M.A.I., pentru încadrarea a două funcţii de ofiţer specialist pr. I la Compartimentul Îndrumare Metodologică în Domeniul Drepturilor Salariale din cadrul Grupului de Proiectare Programe Informatice în Domeniul Financiar-Contabil.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.06.2013 ora 1545
Ministerul Afacerilor Interne organizează, în condiţiile art. 56 lit. b), art. 90 alin. (1) lit. b) şi alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant, corespunzător funcţiei publice de executie de expert, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Directiei Generale Juridice, Serviciul 1 - Reglementări pentru ordine publică si securitate natională.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 26.06.2013 ora 1445
Ministerul Afacerilor Interne organizează, în condiţiile art. 56 lit. b), art. 90 alin. (1) lit. b) şi alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant, corespunzător funcţiei publice de executie de expert, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Directiei Generale Management Resurse Umane, Serviciul Gestiune si Planificare.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 26.06.2013 ora 1445
Ministerul Afacerilor Interne organizează, în condiţiile art. 56 lit. b), art. 90 alin. (1) lit. b) şi alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior şi a postului vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Generale penrtru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 26.06.2013 ora 1445
Ministerul Afacerilor Interne organizează, în condiţiile art. 56 lit. b), art. 90 alin. (1) lit. b) şi alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant, corespunzător funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Directiei Generale Management Resurse Umane, Serviciul Gestiune si Planificare.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 25.06.2013 ora 1025
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Regatul Suediei, cu acreditare multiplă în Regatul Danemarcei, Regatul Norvegiei şi Republica Finlanda.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.06.2013 ora 1540
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Republica Polonă.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.06.2013 ora 1540
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în Republica Moldova.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.06.2013 ora 1540
Direcţia generală logistică scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, Ordinelor m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi Instrucţiunilor m.a.i. nr. 1111/2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant de şef birou I la Biroul juridic din cadrul structurilor subordonate nemijlocit Direcţiei generale logistice (Structura unică).
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 19.06.2013 ora 1315
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., precum şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general al Direcţiei generale logistice prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 07.06.2013 ora 1510
Centrul National SIS din Ministerul Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările si completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor din structurile M.A.I., pentru încadrarea a 4 funcţii de execuţie, după cum urmează:
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 05.06.2013 ora 1255
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general adjunct la Corpul de Control al Ministrului, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 30.05.2013 ora 1130
Spitalul de Urgenţă „Prof.dr.Dimitrie Gerota” Bucureşti, subordonat Direcţiei Medicale, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul personalului unităţii, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinelor m.a.i. nr.374/2003 privind Metodologia examinării medicale si baremele pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr.257/2007 privind activitatea de psihologie în Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef Departament Logistic.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.05.2013 ora 1350
Având în vedere nevoile de şcolarizare pentru formarea personalului, Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne informează că, pentru anul universitar 2013 – 2014, s-au aprobat 25 locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne la Institutul Medico – Militar, Facultatea de Medicină.
Anexa nr. 5
Completare anunt - 19.06.2013 ora 1310
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 28.05.2013 ora 1215
Spitalul de Urgenţă „Prof.dr.Dimitrie Gerota” Bucureşti, subordonat Direcţiei Medicale, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul personalului unităţii, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinelor m.a.i. nr.374/2003 privind Metodologia examinării medicale si baremele pentru încadrarea personalului în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a candidatilor care urmează să sustină examen de admitere în institutiile de învătământ ale Ministerului Administratiei si Internelor si nr.257/2007 privind activitatea de psihologie în Ministerul Administratiei si Internelor, nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef Departament Logistic.
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 15.05.2013 ora 1405
Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., selecţie din rândul ofiţerilor din structurile M.A.I., pentru încadrarea a 20 funcţii (execuţie, ofiţer specialist pr.I), după cum urmează
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 09.05.2013 ora 1310
Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, H.G. nr. 849 din 7 august 2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar si personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de medic specialist – ofiţer de poliţie la Centrul Medical Judeţean Călăraşi.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 23.04.2013 ora 1305
Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi fişei postului, postul de şef grup I la Grupul achiziţii publicedin cadrul Structurilor subordonate nemijlocit Direcţiei generale logistice (Structura unică).
Tematica si bibliografie
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 18.04.2013 ora 1540
Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2), art. 65 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile legale.
Tematica si bibliografie -D.G.J.
Tematica si bibliografie - D.G.M.R.U.
    Data si ora publicarii pe site-ul www.mai.gov.ro - 09.04.2013 ora 1505
Arhivă anunţuri

PERSONAL

În Ministerul Afacerilor Interne îşi desfasoară activitatea următoarele categorii de personal:

funcţionari publici cu statut special (ofiţeri de poliţie, agenţi de poliţie), cadre militare (ofiţeri, subofiţeri, maiştrii militari, soldaţi şi gradaţi voluntari), înalţi funcţionari publici, manageri publici, funcţionari publici (cosilieri juridici, consilieri, inspectori, auditori, experţi, referenţi), personal contractual (consilieri, experţi, referenţi de specialitate).


CARIERĂ


Tematică şi bibliografie pentru interviul structurat pe probleme din domeniul Securităţii Naţionale şi Ordinii Publice pentru examenul pentru obţinerea gradului de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - sesiunile anului 2015 - Document în format .PDF

ADMITERE 2014 - Document în format .PDF

Admiterea 2014 - Institutul Medico – Militar - Document în format .PDF - ERATA - Document în format .PDF - NOU ! Anunţ testare psihologică - Document în format .PDF

Admiterea 2014 - Ordinul nr. 30 din 12.03.2014 pentru aprobarea metodologiei de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" - Boldeşti în sesiunea 2014 - Document în format .PDF

Filmul de prezentare al probei eliminatorii - traseu practic - aplicativ

Informaţii admitere - Document în format .PDF

Metodologie privind testarea şi evaluarea cursanţilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar” (cod SMIS 32862) - Document în format .PDF

Selecţionarea personalului Ministerului Afacerilor Interne pentru participarea la activităţile de pregătire desfăşurate sub egida Colegiului European de Poliţie - Document în format .PDF
Tematică şi bibliografie - Document în format .PDF

Concepţia de formare profesionala a personalului pentru perioada 2013-2017 - Document în format .PDF

Plan general de măsuri pentru implementarea concepţiei de formare profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2013-2017 - Document în format .PDF


PREZENTARE ŞCOLI  

 COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE
 ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"
 INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ
 ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "VASILE LASCAR" CÂMPINA
 ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ
 ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI "GRIGORE
     
ALEXANDRU GHICA"- DRĂGĂŞANI

 ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI FĂLTICENI
 ŞCOALA DE PREGATIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
    "AVRAM IANCU" - ORADEA

 ŞCOALA DE SUBOFIŢERI POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
    "PAVEL ZĂGĂNESCU" - BOLDEŞTI

http://www.cnai.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
http://isop.mai.gov.ro/
http://www.scoalapolitie.ro/
http://www.scoalapolcj.ro/
http://www.scoaladragasani.ro/

http://www.jandarmeriafalticeni.ro/
http://www.avramiancu.ro/

http://www.scoaladepompieri.ro

CODUL ETIC  


Hotarâre nr. 991 din 25/08/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 07/09/2005

Bucureşti, 25 august 2005 Nr. 991.
   
GHIDUL carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.

ORDIN nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne

Bucureşti, 28 aprilie 2009
Nr. 69
   

Design şi dezvoltare: Raica Virgil - Compartiment WebDesign • Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - M.A.I.
Copyright 2006 © Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei • Toate drepturile rezervate