Optimizarea capacităţii resursei umane din MAI pentru dezvoltarea şi implementarea de proiecte finanţate din FESI


Descriere generală


Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a lansat proiectul „Optimizarea capacităţii resursei umane din MAI pentru dezvoltarea şi implementarea de proiecte finanţate din FESI” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltarea Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020
Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ratei de contractare/absorbție a proiectelor depuse de MAI spre finanțare în marja POC și POIM.

Obiective specifice

Creșterea capacității resursei umane din MAI de a accesa și implementa proiecte finanțate din fonduri europene structurale și de investiții prin pregătirea aplicată în domenii specifice accesării și implementării proiectelor finanțate în marja POC, POAT și POIM.

Activităţile de formare

Prin acest proiect, Ministerul Afacerilor Interne în calitate de benficiar va pregăti orizontal 480 de persoane implicate în accesarea și gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții, astfel:

  1. Pregătirea și certificarea resursei umane în următoarele domenii:

    1. - accesare instrumente structurale: 100 de persoane angajate în MAI și structurile sale centrale și subordonate, inclusiv structurile teritoriale

    2. - management de proiect: 100 de persoane angajate în MAI și structurile sale centrale și subordonate, inclusiv structurile teritoriale

    3. - experți achiziții publice: 80 de persoane angajate în MAI și structurile sale centrale și subordonate, inclusiv structurile teritoriale

  2. Pregătirea aplicată a aproximativ 100 de persoane în elaborarea de analize economice și financiare în vederea sprijinirii procesului de fundamentare, elaborarea de studii de fezabilitate precum și previzionarea costurilor de sustenabilitate.

  3. Pregătirea aplicată specializată pentru aproximativ 100 de persoane în domeniile managementului de proiect, achiziții publice, management financiar, gestionarea resurselor, controlul intern al implementării, negociere specifică în cadrul proiectelor, managementul riscurilor, managementul proceselor și fluxurilor, managementul serviciilor IT.

  4. Transfer de expertiză externă pentru 32 de persoane în 2 țări cu expertiză în implementarea și gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții

Buget

Bugetul total al proiectului este de 1.236.127 lei din care asistență financiară nerambursabilă prin POAT 2014-2020 1.044.854,27 lei și co-finantare națională 191.272,73 lei.

Evenimente

Comunicat de presă - 20 octombrie 2016

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )