Buget

Sinteza privind bugetul M.A.I. pe anul 2018 pe surse de finanțare


 - MII LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR
COD BUGET
2017
A
B
1
TOTAL GENERAL 
50.00
15.342.495
CHELTUIELI  CURENTE
01
15.063.979
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.316.281
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
783.281
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
186.866
Titlul VII "Alte transferuri"
55
4.167
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
12.133
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
3.893.200
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
859.413
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
8.638
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
0
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
278.516
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
278.516
BUGETUL DE STAT
50.01
14.886.528
CHELTUIELI  CURENTE
01
14.804.947
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.304.418
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
650.724
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
186.866
Titlul VII "Alte transferuri"
55
4.167
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
10.245
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
3.893.200
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
746.689
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
8.638
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
0
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
81.581
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
81.581
CREDITE EXTERNE
50.06
0
CHELTUIELI DE CAPITAL
70
0
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50.08
114.612
CHELTUIELI  CURENTE
01
114.612
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
1.888
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
112.724
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
50.10
341.355
CHELTUIELI  CURENTE
01
144.420
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
11.863
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
132.557
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
196.935
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
196.935

               

Sinteze buget ani anteriori


Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2017

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2016

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2015

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2014

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2013

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2012

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2011

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2010

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2009