Buget

Sinteza privind bugetul pe anul 2016 pe surse de finanțare


 - MII LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR
COD BUGET
2016
A
B
1
TOTAL GENERAL 
50.00
11.946.443
CHELTUIELI  CURENTE
01
11.489.344
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
7.806.787
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
848.344
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
187.895
Titlul VII "Alte transferuri"
55
8.965
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
53.002
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
2.258.962
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
311.606
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
12.047
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
1.736
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
457.099
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
457.099
BUGETUL DE STAT
50.01
11.421.536
CHELTUIELI  CURENTE
01
11.257.761
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
7.797.585
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
730.159
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
187.895
Titlul VII "Alte transferuri"
55
8.965
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
23.726
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
2.258.952
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
236.706
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
12.037
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
1.736
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
163.775
Titlul XII "Active nefinanciare"
71
163.775
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50.08
104.176
CHELTUIELI  CURENTE
01
104.176
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
29.276
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
74.900
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
50.10
420.731
CHELTUIELI  CURENTE
01
127.407
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.202
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
118.185
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
10
Titlul X "Alte cheltuieli"
59
10
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
293.324
Titlul XII "Active nefinanciare"
71
293.324

               

Sinteze buget ani anteriori


Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2016

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2015

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2014

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2013

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2012

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2011

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2010

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2009