Transparenţă instituţională

Situaţia veniturilor salariale

Tabel cu minimul si maximul veniturilor salariilor nete achitate personalului din Aparatul Central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva venituri 2018    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva venituri 2017    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva venituri 2016    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva venituri 2015    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia plăților efectuate

Situația plăților efectuate în luna iunie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna mai 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna aprilie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna martie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna februarie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna ianuarie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna decembrie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna septembrie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna august 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iulie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iunie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna mai 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna aprilie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna martie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna februarie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna ianuarie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna decembrie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna noiembrie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna octombrie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna septembrie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna august 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iunie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna mai 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna aprilie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna martie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna februarie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva situație plăți 2016    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva situație plăți 2015    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Principii ce derivă din jurisprudența CEDO

Sinteza principiilor ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Documente de interes public

Dispozitia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 17028, pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/1094/07.05.2018 privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/5822/26.04.2016 privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Comunicat privind inițiativele și proiectele din domeniul TIC existente la nivelul Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Precizari pentru aplicarea în mod unitar a unor prevederi din Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Precizările DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 4 lit. g) din Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Difuzare circulara pentru aplicarea în mod unitar a unor prevederi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Ordinului m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Precizarile Direcției Generale Management Resurse Umane privind circuitul documentației care stă la baza modificării raportului de serviciu al polițistului în/din aparatul central al MAI, în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Lista documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Buletin informativ (lista de informatii de interes public comunicate din oficiu)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/8778 din 12.08.2016 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Nr. II/1620/15.09.2015 PRIVIND UNELE PROCEDURI ȘI FORMULARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT RESURSE UMANE ÎN UNITĂȚILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Nr. II/1063/02.06.2016 pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri si formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Lista cu farmaciile comunitare

Farmaciile comunitare cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații din M.A.I.
Ploiesti    ( descarcă fișier în format "pdf" )
Bucuresti    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Achiziții

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_3
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_2
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_1
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din programul anual al achiziţiilor publice pentru Aparatul Central al M.A.I. pe anul 2017_1
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din programul anual al achiziţiilor publice pentru Aparatul Central al M.A.I. pe anul 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din programul anual al achiziţiilor publice pentru Aparatul Central al M.A.I. pe anul 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din programul achizitiilor publice pentru proiectul „sustinerea si intarirea capacitatii autoritatii responsabile de a gestiona actiunile finantate prin fondul pentru securitate Interna si fondul pentru azil, migratie si integritate in perioada 2016-2017, cod ro2016atarfami-fsi”
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Aparatul Central al M.A.I. - perioada 01.01.2018 - 30.06.2018.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Direcţia Generală Financiară - perioada 01.01.2017 - 30.06.2017.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achiziţiilor publice / situaţia executării contractelor de achiziţii publice la nivelul Direcţiei Generale Logistice - pentru perioada 01.01.2016-09.05.2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situatie - centralizator achizitii Aparatul Central 01.07.2017-31.12.2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situatie - centralizator achizitii Aparatul Central 27.10.2016-31.12.2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situatie - centralizator achizitii Aparatul Central 01.01.2016-27.10.2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achiziţiilor publice - situaţia executării contractelor de achiziţii publice la nivelul Aparatului Central al M.A.I.)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice (perioada 30.06.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. (perioada 30.06.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Direcţia Generală Financiară (perioada 30.06.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Aparatului Central al M.A.I. (perioada 01.01.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Centrului Național S.I.S. (perioada 01.01.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Casei de Pensii Sectorială a M.A.I. (perioada 01.01.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. (perioada 01.01.2015 - 30.06.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice (perioada 01.01.2015 - 30.06.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva situații achiziții 2014    ( descarcă arhiva - fișier în format "rar" )

Situaţii financiare

Arhiva situații financiare 2017    ( descarcă arhiva - fișier în format "rar" )

Arhiva situații financiare 2015    ( descarcă arhiva - fișier în format "rar" )

Obiective de investiții

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2017-2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2016-2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2015-2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2014-2015
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Contract colectiv de muncă

Contract colectiv de muncă la nivel de grup de unitati din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ACORD COLECTIV privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordinul M.A.I. numarul II/2213 din 24.03.2017 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/1826 din 02.03.2017 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară organizată la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Acord încheiat între organizațiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

AnunţuriPublicat în data de - 10.07.2018 ora 1555

Invitație de participare    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 06.07.2018 ora 0840

Contract de prestări servicii farmaceutice 2018 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "doc" )

ANEXE    ( descarca arhivă fisiere in format "rar" )

Publicat în data de - 29.06.2018 ora 1447

ERATA 4    ( descarca fisier in format "pdf" )- Update: 11.07.2018

Formulare anexe caietului de sarcini    ( descarca fisier in format "doc" ) - Update: 11.07.2018

ERATA 3    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 10.07.2018

ERATA 3 CAIET DE SARCINI 2018    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 10.07.2018

ERATA 2    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 05.07.2018

ERATA 2 CAIET DE SARCINI 2018    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 05.07.2018

ERATA 1    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 04.07.2018

ERATA CAIET DE SARCINI 2018    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 04.07.2018

Invitație de participare C.M.D.T.A Ploiești[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare anexe caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 25.05.2018 ora 1525

Invitație semnare contract farmacii C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 24.05.2018 ora 1000

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane cu sediul în București, strada Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj. 5, sector 1, este interesată de achiziția serviciului de contractarea a doi experţi [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Descriere / Titlu document [...]
Caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Descriere / Titlu document [...]
Model contract prestari servicii    ( descarca fisier in format "pdf" )

Descriere / Titlu document [...]
Model formular oferta    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.05.2018 ora 1305

Lista opreratorilor economici cu care se va încheia contract de prestări servicii[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 10.05.2018 ora 1023

Proces verbal şedinţă de deschidere 09.05.2018 ora 0900 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 09.05.2018 ora 1100 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 09.05.2018 ora 1400 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 10.05.2018 ora 1018

Proces verbal şedinţă de deschidere 08.05.2018 ora 0900 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 08.05.2018 ora 1100 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 08.05.2018 ora 1300 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 08.05.2018 ora 1400 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 09.05.2018 ora 0845

Proces verbal şedinţă de deschidere 07.05.2018 ora 0900 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 07.05.2018 ora 1100 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 07.05.2018 ora 1300 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 07.05.2018 ora 1400 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 08.05.2018 ora 0943

Proces verbal şedinţă de deschidere 04.05.2018 ora 0900 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 04.05.2018 ora 1100 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 04.05.2018 ora 1300 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 04.05.2018 ora 1400 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 04.05.2018 ora 1335

Procedură internă de selectare a farmaciilor comunitare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 25.04.2018 ora 1320

Răspuns 5 C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "doc" )

Publicat în data de - 23.04.2018 ora 1818

Răspuns 4 C.M.D.T.A Ploiești[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 23.04.2018 ora 1325

Răspuns 3 C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 23.04.2018 ora 1205

Răspuns 2 C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 20.04.2018 ora 1520

Proiect Contract de Prestări Servicii Farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "doc" )

Formulare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "doc" )

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

Publicat în data de - 20.04.2018 ora 1315

Formularele anexe caietului de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 20.04.2018 ora 1310

Răspuns 1 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 19.04.2018 ora 0906

Proiect contract de prestari servicii farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 19.04.2018 ora 0845

Invitație de participare C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 23.03.2018 ora 0842

Direcția Asigurare Logistică Integrată cu sediul în B-dul Timișoara nr. 10B, sector 6, București, transmite spre publicitate în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 2 din instrucțiunile nr. 167/2009 lista cu bunurile materiale de resortul auto scoase din funcțiune care nu au fost valorificate [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 26.07.2017 ora 1300

Invitație de participare C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Lista farmaciilor comunitare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 19.06.2017 ora 1520

Invitație de participare C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 07.06.2017 ora 1420

Invitație de participare C.M.D.T.A. “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de - 10.05.2017 ora 1540

Invitație de participare și Documentație încheiere contracte cu farmacii pe anul 2017 pentru C.M.D.T.A. Oradea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 29.12.2016 ora 1320

Sesiune de Consultări privind Aria de Program nr. 20 „Cooperare Polițienească Internațională și Combaterea Criminalității” – Granturile Norvegiene 2014-2021 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 28.04.2016

Inspectoratul General al Politiei Romane, in calitate de Autoritate Contractanta, a lansat procedura [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 21.04.2016

Invitație de participare - CMJ Tulcea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.04.2016

Invitație de participare - servicii specializate de presă[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini achiziție servicii agenții de presa - flux știri general [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini achiziție servicii agenții de presă - flux știri interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Contract de prestare servicii specializate de agenții de presă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.04.2016

Documentația de atribuire prin cerere de ofertă - CMJ Vaslui [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.04.2016

Atribuire contract de finanțare a proiectului de cercetare-dezvoltare PS 3.1.4. - IGSU [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 13.04.2016

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice - CMJ Brăila [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 08.04.2016

Invitaţie de participare / documentaţie de atribuire [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 08.04.2016

Invitaţie de participare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitaţie de participare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 06.04.2016

CAIET DE SARCINI având ca obiect prestarea de servicii farmaceutice - Cod CPV 85149000-5 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NORME METODOLOGICE cu privire la selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestări servicii farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

În vederea asigurării asistenţei farmaceutice pentru asistaţii poliţişti pensionaţi, cadre militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari din Ministerul Afacerilor Interne din Bucureşti, C.M.D.T.A. “Dr. Nicolae Kretzulescu” [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 04.04.2016

Contract de prestări servicii privind decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor pentru asiguraţii din MAI [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini având ca obiect prestarea de sevicii farmaceutice[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 31.03.2016

Documentaţia de atribuire prin cerere de ofertă contract de servicii farmaceutice - CMJ Harghita [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 07.03.2016

Anunț privind lansarea competiției pentru atribuirea contractului de finanțare a proiectului de cercetare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 03.03.2016

Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, în calitate de Autoritate Contractantă a lansat procedura competiţională "licitaţie restrânsă" [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 29.02.2016

Invitație de participare și Documentație atribuire Contract servicii farmaceutice rețete tip M.A.I. pe anul 2016 pentru C.M.D.T.A. Oradea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de -29.02.2016

Invitație de participare și Documentație atribuire Contract servicii farmaceutice rețete CASAOPSNAJ pe anul 2016 pentru C.M.D.T.A. Oradea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 24.02.2016

Anunț privind organizarea procedurilor de atribuire a proiectelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 04.11.2015

Lista bunuri materiale DGL [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 29.09.2015

Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice organizează masa rotunda cu tema [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de -10.08.2015

Anunt solicitare oferta de preț - C.M.J. Bistrița Năsăud[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.06.2015

Anunț în vederea încheierii de contracte de prestări servicii farmaceutice pentru anul 2015 privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații MAI [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 12.06.2015

Anunț în vederea încheierii de contracte de prestări servicii farmaceutice pentru anul 2015 privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații MAI [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 05.05.2015

NORME METODOLOGICE cu privire la selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestari servicii farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

CAIET DE SARCINI având ca obiect prestarea de servicii farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

MODEL DECLARATIE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de -20.04.2015

Invitație de participare și documentația de atribuire referitoare la procedura de selecție a furnizorilor de servicii farmaceutice - CMJ Tulcea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.04.2015

Documentație de atribuire - selectie de oferte - servicii farmaceutice C.M.J. Vaslui [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 08.04.2015

Caiet de sarcini - "Extinderea capabilităților sistemelor informatice ale MAI prin realizarea interoperabilității cu sistemul informatic SNUAU-112 al STS"[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Precizări [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare și modele [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 07.04.2015

Anunt contractare expert RO 20 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Specificații tehnice pentru achiziționarea serviciilor unui expert pentru evaluarea sistemului național de asistență [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 03.04.2015

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.D.T.A. Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 03.04.2015

Documentație de atribuire - selectie de oferte - servicii farmaceutice C.M.J. Caraș-Severin [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 01.04.2015

Invitație de participare și Documentație atribuire contract servicii farmaceutice pentru C.M.J. Harghita
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare și Documentație atribuire contract servicii farmaceutice pentru C.M.J. Harghita
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 01.04.2015

Invitație de participare și Documentație atribuire contract servicii farmaceutice rețete tip M.A.I. pe anul 2015 pentru C.M.D.T.A. Oradea
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare și Documentație atribuire contract servicii farmaceutice rețete C.A.S.A.O.P:S.N.A.J. pe anul 2015 pentru C.M.D.T.A. Oradea
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 01.04.2015

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.J. Sălaj
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 24.06.2014

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.J. Constanţa
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Publicat în data de - 12.06.2014

Documentaţie de atribuire C.M.J. Vaslui
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Publicat în data de - 05.06.2014

Erată Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.J. Tulcea
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.J. Tulcea
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Norme metodologice cu privire la selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestări servicii farmaceutice pentru decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor pentru asiguraţii din M.A.I.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )