Informaţii utile

Condiții și repartiția posturilor

Anunţuri

Posturi scoase la concurs - Anunţuri


Publicat în data de - 26.10.2016 ora 1429

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.10.2016 ora 1547

În vederea ocupării a12 posturi de asistent medical – specialitatea medicină generală, prin încadrare directă ca agent de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.10.2016 ora 1412

În vederea ocupării a 9 posturi de medic veterinar I, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.10.2016 ora 1410

În vederea ocupării a 62 posturi de medic - specialitatea medicină de familie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.10.2016 ora 1425

Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de șef birou la Biroul Secretariat [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.10.20164 ora 0750

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2016 ora 1620

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul de director al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, subordonată Direcţiei Generale Logistice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii (cu grad profesional) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2016 ora 1320

Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I. și Instrucţiunile nr. 1111/2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II (consilier juridic) la Serviciul Reglementări, prevăzută la poziţia 154 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2016 ora 1315

Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare funcţia de șef serviciu II la Serviciul Evaluare Instituțională, prevăzută la poziţia 143 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2016 ora 1130

Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare funcţia de șef serviciu II la Serviciul Planificare Structurală și Resurse, prevăzută la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2016 ora 1125

Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare funcţia de șef serviciu II la Serviciul Coordonare Situații de Urgență, prevăzută la poziţia 76 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.10.2016 ora 1540

Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare funcţia de șef serviciu I la Serviciul Planificare și Coordonare Misiuni, prevăzută la poziţia 26 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.10.2016 ora 1535

Direcția Generală Management Operațional din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare funcţia de șef serviciu I la Serviciul Monitorizare Situație Operativă, prevăzută la poziţia 55 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.10.2016 ora 1350

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare funcţia de director adjunct al Centrului Național SIS, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1600

Direcţia Asigurare Logistică Integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent de poliție din cadrul Serviciului achiziții tehnice, planificare resurse și depozitare, poziţia 125 din statul de organizare al direcţiei.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 25.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1535

Direcţia Asigurare Logistică Integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent de poliție din cadrul Serviciului secretariat și control acces, poziţia 83 din statul de organizare al direcţiei.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 26.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1439

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu II la Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1437

Direcţia Asigurare Logistică Integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent II din cadrul Serviciului reparații auto, poziţiile 1160 și 1161 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 26.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1435

Direcţia Asigurare Logistică Integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a trei posturi vacante de agent I din cadrul Serviciului reparații auto, poziţiile 1155, 1156 și 1199 din statul de organizare al direcţiei.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 26.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1417

Direcţia Asigurare Logistică Integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent de poliție din cadrul Serviciului asigurarea calității, poziţia 885 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 26.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1412

Direcţia Asigurare Logistică Integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a patru posturi vacante de agent de poliție din cadrul Serviciului achiziții tehnice, planificare resurse și depozitare, poziţiile 113, 114, 115 și 116 din statul de organizare al direcţiei.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 26.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1410

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent de poliţie din cadrul Serviciului asigurare gestionare echipamente audio-video şi I.T., poziţiile 390 şi 392 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 26.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1407

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent de poliţie din cadrul Serviciului fabricaţie şi mentenanţă utilaje, poziţia 905 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 26.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1405

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent de poliţie din cadrul compartimentului Financiar - Biroul analize tarife şi execuţie buget, poziţia 34 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 25.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1400

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent de poliţie (casier) din cadrul compartimentului Financiar, poziţia 7 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 25.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1300

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent de poliţie din cadrul Tipografiei M.A.I., poziţia 162 din statul de organizare al direcţiei.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 25.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.10.2016 ora 1815

Direcţia Asigurare Logistică Integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de agent de poliție din cadrul Serviciului resurse umane, poziţia 59 din statul de organizare al direcţiei [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunț evaluare psihologică - publicat în 25.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.10.2016 ora 1810

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării a 8 funcţii de ofiţer de poliţie din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.10.2016 ora 1425

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2016 ora 1027

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unui număr de şapte posturi vacante de agent principal la Direcția Generală de Pașapoarte – Serviciul Personalizare Automatizată- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 12.10.2016 ora 1020

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 12.10.2016 ora 1015

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unui număr de două posturi vacante de agent principal la Direcția Generală de Pașapoarte – Biroul Validare Date şi Asistenţă Tehnică Producţie- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 11.10.2016 ora 1537

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Ucraina- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1620

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul resurse umane, poziția 61 din statul de organizare al direcției [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1610

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul achiziții alimente, poziția 97 din statul de organizare al direcției [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1600

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul achiziții tehnice, planificare resurse si depozitare poziția 109 din statul de organizare al direcției [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1325

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul compartimentului Financiar - Biroul contabilitate, poziţia 20 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1320

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul compartimentului Financiar - Biroul salarii, poziţia 10 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

ERATA - Publicat în data de - 26.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1150

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului reparații construcții, poziţia 330 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 0920

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292929 din 02.09.2016 şi precizările comune D.G.M.R.U. nr. 294513 din 04.10.2016 ale Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4761302 din 04.10.2016; Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect. 3, organizează - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.10.2016 ora 1350

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul resurse umane, poziția 62 din statul de organizare al direcției.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )


Publicat în data de - 07.10.2016 ora 0950

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unității- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.10.2016 ora 0938

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director la Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, prevăzut la poziția 1 din statul de organizare al unității- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.10.2016 ora 1500

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de agent I, în cadrul structurii Financiar-Contabilitate, poziția 129 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău)- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 1422

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în ziua de 26.11.2016, orele 11:00, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a 24 de posturi vacante de agent de poliţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 1135

Posturi scoase la concurs din sursă externă de către Inspectoratul General pentru Imigrări- [...]

Text anunţuri integral    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 1130

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., postul de director general adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale, prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al unității (cu grad profesional)- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 0945

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 0940

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a postului vacant de ofiţer principal I, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, la Direcția Generală de Pașapoarte – Biroul Validare Date şi Asistenţă Tehnică Producţie- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 0935

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a postului vacant de ofiţer specialist principal I (informatică), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar șef de poliție, la Direcția Generală de Pașapoarte – Structura de Securitate – C.S.T.I.C.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 04.10.2016 ora 0840

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., postul de director general al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unității- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunţ - Publicat în data de - 05.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.09.2016 ora 1600

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., funcţia de director adjunct al Direcţiei Administrare pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, subordonată Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.09.2016 ora 1352

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor 3 posturi vacante de personal contractual, prevăzute cu studii superioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.09.2016 ora 1350

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, următoarelor 4 posturi vacante de personal contractual, prevăzute cu studii superioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.09.2016 ora 1345

Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată a următoarelor 9 posturi vacante de personal contractual, prevăzute cu studii superioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.09.2014 ora 0912

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Japonia- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2016 ora 1610

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 44 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2016 ora 1607

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 36/c din statul de organizare, pentru sediile din municipiul Ploiești, bdul. București nr. 30, județul Prahova și din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2014 ora 1605

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra Sisteme Informatice Schengen și Cooperare Polițienească, poziția 33/a din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2016 ora 1602

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra Sisteme Informatice Schengen și Cooperare Polițienească, poziția 33 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Ploiești, bdul. București nr. 30, județul Prahova.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2016 ora 1600

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra de Limbi Străine și Comunicare Profesională – Terminologie Schengen, poziția 19/b din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.20164 ora 1558

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra de Limbi Străine și Comunicare Profesională – Terminologie Schengen, poziția 19/a din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.09.2016 ora 1340

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.09.2016 ora 1450

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Spaniei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.08.2016 ora 1205

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului, astfel: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarații    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.08.2016 ora 0925

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Management Operațional organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Calendar desfăşurare concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel selecţie dosare    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1504    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 06.09.2016 ora 1545    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 09.09.2016 ora 1020    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1445

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., precum şi ale Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1432

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcției Secretariat General, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1430

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Centrului Naţional de Conducere Integrată din cadrul Direcţiei Generale Management Operaţional, prevăzută la poziţia 54 din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1425

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Direcţiei Planificare Structurală, Misiuni şi Resurse din cadrul Direcţiei Generale Management Operaţional, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1120

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante din cadrul Corpului de Control al Ministrului şi din cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarații    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.08.2016 ora 1345

Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.08.2016 ora 1410

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general al Corpului de Control al Ministrului, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2016 ora 1345

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Ucraina [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2016 ora 1340

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Republica Columbia [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.07.2016 ora 1150

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.07.2016 ora 1552

Ministerul Afacerilor Interne organizează în data de 24.08.2016, începând cu ora 09.30, la sediul din municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, concurs pentru ocuparea funcţiei de director general al Direcţiei Generale Anticorupţie[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.07.2016 ora 1340

Direcţia asigurare logistica integrată scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 16.08.2016 ora 1625    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 06.09.2016 ora 0840    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 09.09.2016 ora 1600    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 13.09.2016 ora 1600    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1520

Direcţia asigurare logistica integrată scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 12.08.2016 ora 1525    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 24.08.2016 ora 1315    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 30.08.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1200    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1518

Direcţia asigurare logistica integrată scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 12.08.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1525    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 06.09.2016 ora 1520    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1515

Direcţia asigurare logistică integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 12.08.2016 ora 1535    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 24.08.2016 ora 1310    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 30.08.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1202    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1510

Direcţia asigurare logistica integrată scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 12.08.2016 ora 1527    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1525    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1445

Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1347

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 0955    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 25.08.2016 ora 1205    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 31.08.2016 ora 1600    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 05.09.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1345

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 0950    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 07.09.2016 ora 1605    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 09.09.2016 ora 1130    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1340

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 0947    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 23.08.2016 ora 1210    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 29.08.2016 ora 1435    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1555    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1310

Direcţia asigurare logistică integrată (subordonată Direcţiei generale logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere   ( descarcă fişier în format "rar" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 1040    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 30.08.2016 ora 1445    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu - bucătar - Publicat în data de 05.09.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu - ospătar - Publicat în data de 05.09.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale concurs ospătar - Publicat în data de 08.09.2016 ora 1105    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale concurs bucătar - Publicat în data de 08.09.2016 ora 1105    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1255

Direcţia asigurare logistică integrată (subordonată Direcţiei generale logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere   ( descarcă fişier în format "rar" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 1035    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1520    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 07.09.2016 ora 1215    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 09.09.2016 ora 1120    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1443

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1257    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 29.08.2016 ora 1245    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 06.09.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1434

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 09.08.2016 ora 1620    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 24.08.2016 ora 1320    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 29.08.2016 ora 1310    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1545    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1426

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 09.08.2016 ora 1615    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 17.08.2016 ora 1125    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1417

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1240    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică strungar- Publicat în data de 19.08.2016 ora 0955    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică lăcătuş- Publicat în data de 19.08.2016 ora 0955    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu strungar - Publicat în data de 25.08.2016 ora 1255    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu lăcătuş - Publicat în data de 25.08.2016 ora 1255    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale strungar-lăcătuş - Publicat în data de 30.08.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1408

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1235    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 22.08.2016 ora 1400    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1010    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 31.08.2016 ora 1545    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1243

Direcția Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1247    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 25.08.2016 ora 1335    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 31.08.2016 ora 1545    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel soluţionare contestaţie - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1535    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1537    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1228

Direcția Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1245    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1445    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1056

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1052

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1045

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1040

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1030

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.07.2016 ora 0903

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin. (1) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 concurs pentru încadrarea, prin recrutare din sursă externă, a 7 posturi vacante de personal contractual[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2016 ora 1200

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV – I spălător textile[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2016 ora 1148

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, a unui post de personal contractual - îngrijitor clădiri[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2016 ora 1135

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV – I electrician întreținere și reparații[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2016 ora 1110

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 a unui post de personal contractual muncitor calificat IV – I bucătar[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.07.2016 ora 1317

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de muncitor calificat IV-I (vulcanizator piese din cauciuc la prese) - personal contractual cu studii gimnaziale la Serviciul fabricație și mentenanță utilaje, poziţia 969 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.07.2016 ora 1315

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de şofer II-I - personal contractual cu studii gimnaziale la Serviciul exploatare auto, poziţia 1078 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare-26.07.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1645    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 17.08.2016 ora 1120    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 23.08.2016 ora 1220    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1535    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.07.2016 ora 1310

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de magaziner - personal contractual cu studii liceale la Serviciul achiziții tehnice, planificare resurse și depozitare, poziţia 137 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice).[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare-26.07.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 11.08.2016 ora 1445    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 18.08.2016 ora 1415    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 23.08.2016 ora 1215    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.06.2016 ora 1230

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrului/Bazei de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Excelsior" Brașov și "Turist" Predeal, jud. Brașov:[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1252    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 17.08.2016 ora 1115    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 22.08.2016 ora 1450    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.06.2016 ora 1220

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrului/Bazei de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Excelsior" Brașov și "Turist" Predeal, jud. Brașov: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 11.08.2016 ora 1455    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 18.08.2016 ora 1420    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 23.08.2016 ora 1500    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.06.2016 ora 1110

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (3 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrelelor/Bazei de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 30.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 12.07.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.05.2016 ora 1010

Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.05.2016 ora 1632

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de medic specialist la Laboratorul de analize medicale din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 27.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.05.2016 ora 1630

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de medic specialist la Laboratorul de radiodiagnostic și imagistică medicală din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 27.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.05.2016 ora 1627

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de medic specialist la Cabinetul medicină de specialitate din Centrul Medical Județean Timiș [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 27.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.05.2016 ora 1625

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, 4 posturi vacante de ofiţer-medic la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești și Centrele Medicale Judeţene Bistrița-Năsăud și Mureș. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 27.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.05.2016 ora 1550

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular de inscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1547

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport) la Sectorul reparații auto, poziţia 278 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 08.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 13.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 16.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1545

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, poziţia 375 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă practică - 14.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 17.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 22.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1331

Anunț de promovare în gradul profesional imediat următor al personalului contractual din cadrul Serviciului cazare și administrare locuințe - Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Excelsior” din Brașov, poziţia 649 din statul de organizare al Direcției administrative (subordonată Direcţiei generale logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1329

Anunț de promovare în treapta profesională imediată următoare al personalului contractual din cadrul Serviciului cazare și administrare locuințe - Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Excelsior” din Brașov, poziţiile 651 și 652 din statul de organizare al Direcției administrative (subordonată Direcţiei generale logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1327

Anunț de promovare în treapta profesională imediată următoare al personalului contractual din cadrul Serviciului cazare și administrare locuințe - Baza de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Turist” din Predeal, poziţia 670 din statul de organizare al Direcției administrative (subordonată Direcţiei generale logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.04.2016 ora 1446

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (4 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun jud. Constanța - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 12.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probe practice - 24.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 30.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 03.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.04.2016 ora 1442

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (4 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 12.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 26.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 01.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate contestaţii interviu - 03.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 06.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.04.2016 ora 1440

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia și ”Diana” Saturn, jud. Constanța- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 12.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 26.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate contestaţii - 30.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 01.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 06.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.04.2016 ora 1030

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Republica Columbia. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.04.2016 ora 1100

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane, Serviciul Gestiune și Planificare, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarații    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.04.2016 ora 1347

Având în vedere deficitul de medici înregistrat la nivelul rețelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Medicală recrutează studenți de la facultățile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, specialitatea medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne aprobate și rămase neocupate, astfel: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunţ evaluarea psihologică - 31.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.04.2016 ora 1345

Direcția Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în în Bucureşti, str. Mihai Vodă nr.17, sector 5 selecționează candidați (barbați și femei) pentru admiterea la Institutul Medico-Militar București domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, cursuri de zi, sesiunea 2016. Pentru anul universitar 2016-2017 au fost aprobate 19 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunţ evaluarea psihologică - 31.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.04.2016 ora 0810

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspecţii pentru instituţia prefectului, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.04.2016 ora 0800

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Ucraina. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.03.2016 ora 1430

Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de şef serviciu II la Serviciul programe investiții și planificare, poziţia 53 din statul de organizare al Direcţiei Generale Logistică - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.03.2016 ora 1550

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treapta imediat superioară celei pe care o deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultat la proba scrisă - 12.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultat final - 15.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.03.2016 ora 1550

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general (pentru zbor) la Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.03.2016 ora 1401

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia și ”Piersicul” Neptun, jud. Constanța [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )

Rezultate selecție dosare - 18.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 31.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 06.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 11.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.03.2016 ora 1358

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia, ”Diana” Saturn și ”Piersicul” Neptun, jud. Constanța [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )

Rezultate selecție dosare - 18.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 30.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 05.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 08.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.02.2016 ora 1435

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (6 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun jud. Constanța: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 17.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 30.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 05.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 08.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.02.2016 ora 1430

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (6 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun jud. Constanța: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATA  01.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 17.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 31.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 06.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 11.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.02.2016 ora 1540

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor /ofițerilor de poliție M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare, un post vacant de șef birou I la Biroul reparații autovehicule transport greu, poziția 261 din statul de organizare al Direcției suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.02.2016 ora 1440

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de ofiţer de legătură în cadrul Oficiului European de Poliţie EUROPOL. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.02.2016 ora 1425

Direcţia Administrare şi Achiziţii pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 51/a în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1545

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, un post vacant de îngrijitor la Serviciul cazări și administrare locuințe, poziția 554 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 10.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 06.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 12.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 14.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate solutionarie contestatie - 14.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1540

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, două posturi vacante de muncitor calificat IV-I (fochist) la Serviciul cazări și administrare locuințe, pozițiile 545-546 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 10.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 11.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 15.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 19.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1535

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, patru posturi vacante de paznic la Serviciul hrănire, pozițiile 279-282 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 10.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 25.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 31.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 04.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1525

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia, ”Diana” Saturn și ”Piersicul” Neptun, jud. Constanța: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1520

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia și ”Piersicul” Neptun, jud. Constanța: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.02.2016 ora 0930

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile nr. 1111 din 20.12.2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., funcţia de director general (consilier juridic) al Direcției Generale Juridice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.02.2016 ora 0840

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, organizează în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, concurs pentru ocuparea postului vacant de director general adjunct economico-administrativ, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale.[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2016 ora 1810

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director I al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere de participare și declarație acceptare condiții    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2016 ora 1335

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef birou I la Biroul instalaţii din cadrul Grupului de proiectare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2016 ora 1255

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general al Direcției Generale Management Operațional, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1545

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Excelsior" Brașov și "Turist" Predeal, jud. Brașov: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 18.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 04.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă scrisă - 22.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 28.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 31.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1540

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Excelsior" Brașov și "Turist" Predeal, jud. Brașov:[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 04.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 23.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 29.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 01.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1515

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 52 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1512

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a două posturi vacante de ofiţer de poliţie, prevăzute la poziţiile 4 şi 15 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1510

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a cinci posturi vacante de ofiţer de poliţie, prevăzute la poziţiile 25, 26, 28, 36 şi 38 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1507

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 65 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de -16.02.2016 ora 1505

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 61 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 1631

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Monitorizare şi Analiză Mass-Media – Compartimentul Monitorizare Mass-Media, poziţia 24 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 1621

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Presă şi Politici de Comunicare – Compartimentul Informare Publică, poziţia 19 din statul de organizare al unităţii. - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 1536

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine. Face obiectul examenului de promovare, în funcţia de funcționar, personalul contractual încadrat pe postul de funcționar debutant la Serviciul hrănire - Biroul evidență tehnic-operativă, poziţia 532 din statul de organizare al Direcției administrative subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă scrisă - 01.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 1452

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 0945

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.02.2016 ora 1134

Centrul de Psihosociologie al M.A.I., organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 35 în statul de organizare al unităţii - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.02.2016 ora 0835

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.02.2016 ora 0830

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist I din cadrul Biroului Achiziții. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.02.2016 ora 0825

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Resurse Umane [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.02.2016 ora 0820

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist I (economist) la Financiar – Contabilitate. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.02.2016 ora 1630

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a trei posturi vacante: ofiţer specialist I, ofiţer specialist II şi ofiţer principal I la Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul administrare baze de date din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model cerere și declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Notă    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.02.2016 ora 1625

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a două posturi vacante de ofiţer specialist I din cadrul Biroului Validare Date şi Asistenţă Tehnică Producţie din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model cerere și declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Notă    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.02.2016 ora 1110

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare şi în baza aprobării conducerii ministerului pentru încadrarea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie; Agenţia Naţională Antidrog, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr. 37, bloc A 4, parter, sector 3 Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea a şase posturi de ofiţer de poliţie vacante [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.02.2016 ora 1107

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I. şi în baza aprobării conducerii ministerului pentru încadrarea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie; Agenţia Naţională Antidrog, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr. 37, bloc A 4, parter, sector 3 Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de ofiţer de poliţie vacante [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.02.2016 ora 1540

Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor /ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A. şi O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de şef birou I la Biroul mentenanţă utilaje, instalaţii şi agregate, poziţia 333 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistică). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.02.2016 ora 1400

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie, în cadrul Serviciului reparaţii construcţii, poziţia 138 din statul de organizare al Direcţiei administrative, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.02.2016 ora 1155

Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul echipament, prevăzut la poziţia 684 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1527

Serviciul Management Resurse Umane (subordonat Direcției Medicale), scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist principal I din Compartimentul Organizare al Serviciului Management Resurse Umane (subordonat Direcției Medicale).- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1517

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliție, în cadrul Serviciului Asigurare Gestionare Echipamente Audio-Video și IT, poziţia 220 din statul de organizare al Direcției administrative, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1504

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, toate cu modificările şi completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al Tipografiei, subordonată Direcţiei generale logistice.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1313

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti – subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de ”ofiţer specialist I”, la Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar din cadrul Serviciului Logistic, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi OMAI nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1250

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, toate cu modificările şi completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă, prevăzut la poziţia 6 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.02.2016 ora 1555

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor /ofițerilor de poliție M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare, un post vacant de șef serviciu I la Serviciul echipament, poziția 683 din statul de organizare al Direcției administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.01.2016 ora 1630

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătiti din fonduri publice și ale art. 3 din OMAI nr. 105 din 01.09.2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, Direcția Schengen organizează în data de 01 februarie 2016 examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat următoare celei pe care o deține. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba scrisă - 05.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.01.2016 ora 1548

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea posturilor vacante de șef centru medical județean I (și medic de unitate) la Centrele Medicale Județene Brașov, Buzău, Gorj și Iași, subordonate Direcţiei Medicale, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 31.12.2015 ora 1000

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă externă, în vederea încadrării unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Presă şi Politici de Comunicare – Compartimentul Comunicare Mass-Media, poziţia 5 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.12.2015 ora 1300

Spitalul de Urgență „Prof.dr.Dimitrie Gerota” București organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul agenților de poliție/subofițerilor/maiștrilor militari/ din structurile M.A.I. pentru ocuparea a două posturi vacante de agent I în cadrul Biroului Achiziții. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.12.2015 ora 1555

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, un post vacant de muncitor necalificat II-I la Serviciul hrănire, poziția 512 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 15.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 08.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 12.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 16.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.12.2015 ora 1600

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, un post vacant de îngrijitor la Serviciul hrănire, poziția 508 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 15.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 05.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 11.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 15.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.12.2015 ora 0850

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane, Serviciul Gestiune și Planificare, corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.12.2015 ora 1455

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat III-I (şofer) la Sectorul exploatare auto 194 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 14.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.12.2015 ora 1450

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (zidar rosar-tencuitor), la Serviciul reparaţii construcţii, poziţia 149 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 14.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 24.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 29.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.12.2015 ora 1445

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de şofer II-I la Sectorul exploatare auto 136 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 14.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă scrisă - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.12.2015 ora 1410

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, un post vacant de proiectant gradul III-I (personal contractual cu studii superioare) la Biroul instalaţii, poziţia 34 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 13.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 17.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 23.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu -29.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.12.2015 ora 1408

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, un post vacant de analist programator gradul II-IA (personal contractual cu studii superioare) la Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă, poziţia 12 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 13.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 19.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 25.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 01.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.12.2015 ora 1359

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de funcționar (personal contractual – studii medii) la Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Excelsior” - Brașov, poziția 653 din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere de înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație și îndrumar    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - publicat in 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.12.2015 ora 1349

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (strungar la strung paralel şi detalonat) la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, poziţia 376 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă practică - 01.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 04.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 09.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.12.2015 ora 1347

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole), la Sectorul fabricaţie şi mentenanţă utilaje, poziţia 348 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.12.2015 ora 1345

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, doua posturi vacante de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale), la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, poziţiile 356 şi 371 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 17.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 23.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 25.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1432

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, un post vacant de muncitor calificat IV-I (personal contractual cu studii gimnaziale, calificat în meseria de legător manual în domeniul poligrafic), poziţia 52 din statul de organizare al Tipografiei, subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație și îndrumar    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 26.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 01.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 04.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1427

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, un post vacant de muncitor calificat IV-I (personal contractual cu studii gimnaziale, calificat în meseria de tipăritor în domeniul poligrafic), poziţia 42 din statul de organizare al Tipografiei, subordonată Direcţiei generale logistice.

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație și îndrumar    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 28.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 03.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 08.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1342

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual, muncitor calificat IV-I (vulcanizator piese din cauciuc la prese) la Sectorul Fabricaţie Mentenanţă Utilaje din cadrul Direcției Suport Tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 08.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 28.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 03.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 05.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1341

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de personal contractual, muncitor calificat IV-I (tâmplar manual universal) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcției administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 08.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba practică - 10.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 15.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 17.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1340

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual, muncitor necalificat II-I (spălător auto) la Sectorul Exploatare Auto din cadrul Direcției Suport Tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1339

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual, muncitor calificat IV-I (rectificator universal) la Sectorul Fabricaţie Mentenanţă Utilaje din cadrul Direcției Suport Tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1338

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de personal contractual, muncitor calificat IV-I (instalator sanitar şi gaze) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcției administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 08.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1336

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de muncitor calificat IV-I (electrician de intreținere și reparații) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 08.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba practică - 26.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la interviu - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 07.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1335

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de muncitor calificat IV-I (montator reglor şi depanator ascensoare) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.12.2015 ora 1620

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, (C.M.D.T.A. Ploieşti) subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, ale H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.12.2015 ora 1030

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, şapte posturi vacante de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport), poziţiile 229, 233, 252, 270, 274, 276 şi 278 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 07.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba practică - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 26.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 01.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.12.2015 ora 1410

Centrul Medical Județean Cluj, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi respectiv a funcţiei de farmacist şef în unităţile sanitare publice cu paturi, ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1.470/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.12.2015 ora 1407

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, O.m.a.i. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Raportul nr. 3253382 din 26.10.2015, a 4 posturi vacante de personal contractual - inspector de specialitate gr. III-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.12.2015 ora 1405

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Raportul nr. 3253382 din 26.10.2015, a 2 posturi vacante de personal contractual - inspector de specialitate gr. III-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1712

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 05.01.2016, ora 10:00 (testul scris), respectiv 08.01.2016, ora 10:00 (interviu), în vederea ocupării funcţiilor de ofiţer principal II şi ofiţer principal I în cadrul Serviciului pentru Imigrări al judeţului Timiş, prevăzute la poziţiile 285, respectiv 288/a din Statul de Organizare al Structurilor Judeţene pentru Imigrări, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/subofiţeri şi maiştrilor militari, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna, de la nivelul tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1710

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 04.01.2016 ora 10.00 (test scris) şi în data de 07.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiilor vacante de ofiţer specialist II prevăzută la poziţia nr.125 din Statul de organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări în cadrul Direcţiei Logistică - Serviciul Administrativ - compartimentul Tehnic şi ofiţer specialist principal I prevăzută la poziţia nr.129 din Statul de organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări în cadrul Direcţiei Logistică – Serviciul Administrativ compartimentul Norme logistice, protecţia mediului şi PSI, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari şi subofiţerilor, de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniu tehnic sau economic şi studii universitare de master sau studii postuniversitare ori studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1707

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în zilele de 04.01.2016, ora 12.00 (test scris) şi 07.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I (consilier juridic) din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari-Serviciul Juridic, prevăzut la poziţia nr. 93/a din Statul de Organizare al Inspectoratului General pentru Imigrari, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare şi ciclul II de studii universitare de master, în drept [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1703

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în zilele de 05.01.2016, ora 10.00 (test scris) şi 08.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer principal I din cadrul Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Ilfov, prevăzută la poziţia nr. 192 din Statul de Organizare al Structurilor Judeţene pentru Imigrări, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniul juridic/economic [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1700

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în zilele de 05.01.2016, ora 10.00 (test scris) şi 08.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist III (consilier juridic) din cadrul Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Galaţi, prevăzut la poziţia nr. 8 din Statul de Organizare al Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Galaţi, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniul juridic şi studii universitare de master sau studii postuniversitare ori studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1655

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 04.01.2016 ora 12.00 (test scris) şi 07.01.2016, ora 10.00 (interviu pe subiecte profesionale), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist II din cadrul Direcţiei pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti - Serviciul Cetăţeni State Terţe, prevăzută la poziţia nr. 17 din Statul de Organizare al Direcţiei pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, ciclul I Bolgna. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1645

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 04.01.2016, ora 10.00 (test scris) şi 07.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiilor vacante de ofiţer specialist I (consilier juridic), ofiţer specialist II şi ofiţer specialist III (informaţii din ţara de origine) din cadrul Centrului Regional pentru Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Timişoara, prevăzute la poziţiile nr. 4, 5 şi 8 din Statul de Organizare al Centrului Regional pentru Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Timişoara, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1642

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 05.01.2016 ora 12.00 (test scris) şi 08.01.2016, ora 10.00 (interviu pe subiecte profesionale), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer principal I din cadrul Centrului pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad, prevăzută la poziţia nr. 6 din Statul de Organizare al Centrului pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, ciclul I Bolgna. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1640

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în zilele de 04.01.2016, ora 10.00 (test scris) şi 07.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiilor vacante de ofiţer specialist I şi ofiţer specialist II din cadrul Direcţiei Logistică-Biroul Achiziţii, prevăzute la poziţiile nr. 154 şi 155 din Statul de Organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniul economic/tehnic/juridic şi a cursului de expert achiziţii publice [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1630

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, două posturi de ofiţer de legătură în cadrul Oficiului European de Poliţie EUROPOL. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1645

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în M.A.I. şi Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist principal I în cadrul Serviciului prelucrarea automată date, stabiliri şi plăţi Regiunea 1, prevăzut la poziţia 49 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 30.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1640

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în M.A.I. şi Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a 2 (două) posturi de ofiţer specialist principal I în cadrul Compartimentului vize, prestaţii din cadrul structurii financiare, prevăzute la poziţiile 44 şi 45 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 30.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1630

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în M.A.I. şi Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist principal I în cadrul Biroului prelucrare automată de date financiar-contabile pensionari, prevăzut la poziţia 32 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 30.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1623

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor, a unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Monitorizare şi Analiză Mass-Media – Compartimentul Monitorizare Mass-Media, poziţia 24 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1620

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor, a unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Presă şi Politici de Comunicare – Compartimentul Informare Publică, poziţia 19 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de -11.12.2015 ora 1600

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat următoare celei pe care o deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora1555

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat următoare celei pe care o deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1554

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat următoare celei pe care o deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1536

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), HG nr. 286/2011 şi nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de secretar-dactilograf I-IA (personal contractual – studii medii) la Financiar, poziția 4 din statul de organizare al structurii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 28.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 03.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 05.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1530

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de inspector de specialitate gradul III-I (personal contractual – studii superioare) la Biroul instalaţii, poz. 33 din statul de organizare al Grupului de proiectare, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1532

Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul echipament, prevăzut la poziţia 684 din statul de organizare al Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1530

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de -11.12.2015 ora 1524

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1207

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie, în cadrul Serviciului reparaţii construcţii, poziţia 138 din statul de organizare al Direcţiei administrative, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie / maiştrilor militari / subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1155

Direcția Generală de Pașapoarte organizeaza concurs, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, cu toate modificările și completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție, a unui număr de 2 (două) posturi vacante de ofițer specialist I (funcționar public cu statut special) la Biroul Validare Date și Asistență Tehnică Producție [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1150

Direcția Generală de Pașapoarte organizeaza concurs, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, cu toate modificările și completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție, a unui număr de 3 (trei) posturi vacante de ofițer de poliție (ofițer specialist I, ofițer specialist II și ofițer principal I) (funcționar public cu statut special) la Serviciul Comunicațiii și Tehnologia Informației [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.12.2015 ora 1555

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum și în baza Notei-Raport nr. 4082432 din 01.09.2015 prin care conducerea M.A.I. a aprobat deblocarea unor posturi vacante din cadrul unor structuri subordonate Direcției Generale Logistice, Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer de poliție [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 11.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.12.2015 ora 1340

Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, a postului de director adjunct al Direcţiei Informare şi Relaţii Publice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 1545

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct – Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu proba scrisă programată în data de 12.01.2016, la sediul A.N.F.P. Anunţul de participare, tematica și bibliografia specifică se regăsesc pe pagina de web a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pot fi accesate utilizând link-ul: http://www.anfp.gov.ro/Concurs/26307

Anunț anulare concurs - 18.12.2015 - Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct – Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu proba scrisă programată în data de 12.01.2016, se amână pentru o dată ulterioară


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 1505

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârilor de Guvern nr. 286/2011 şi nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de referent II-IA (personal contractual – studii medii ) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 11.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 13.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 19.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 25.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 28.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 1500

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii numărul 53/2003 – Codul Muncii (republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. numărul 291/2011, un post vacant de inspector de specialitate gradul III-I (personal contractual – studii superioare) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 12.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 18.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 1455

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de bufetier (barman) (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire, poziția 278 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 15.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 25.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 0840

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspecții pentru instituția prefectului, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Decarație pe propria răspundere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular de înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.12.2015 ora 1345

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (fochist) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 13.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 19.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 20.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.12.2015 ora 0930

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, ale H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.12.2015 ora 1435

Direcţia Generală Financiară scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.12.2015 ora 1555

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., un post vacant de muncitor calificat IV-I (fochist) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.12.2015 ora 1550

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., un post vacant de referent II-IA [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 18.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 22.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba scrisă - 15.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 25.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.11.2015 ora 1210

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.11.2015 ora 1025

Direcţia Schengen organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi selecţia din rândul agenţilor/subofiţerilor din unităţile M.A.I., pentru ocuparea funcţiei de agent principal la Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate, prevăzută la poziţia 41 în statul de organizare al Direcţiei Schengen. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.11.2015 ora 1540

Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației, organizează concurs, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexă    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.11.2015 ora 1042

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum și în baza Notei-Raport nr. 4082432 din 01.09.2015 prin care conducerea M.A.I. a aprobat deblocarea unor posturi vacante din cadrul unor structuri subordonate Direcției Generale Logistice, Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliție, în cadrul Serviciului Asigurare Gestionare Echipamente Audio-Video și IT, poziţia 540 din statul de organizare al Direcției administrative, cu personal recrutat din sursă internă [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.11.2015 ora 1230

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile nr. 1111 din 20.12.2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., postul de şef serviciu I (consilier juridic) la Serviciu Juridic din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 12 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1555

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovar [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probei scrise secretar / dactilograf- 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1550

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probei scrise magaziner - 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1530

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 11.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 17.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 22.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1525

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 11.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 17.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 22.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1520

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 15.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 21.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.11.2015 ora 1445

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (frezor universal)[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 12.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.11.2015 ora 1440

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 12.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selectie dosare - 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 15.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 18.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 22.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.11.2015 ora 1550

Direcţia Schengen organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.11.2015 ora 1150

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, a unui post vacant prevăzut cu funcţia contractuală de şef serviciu la Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.11.2015 ora 0915

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual, muncitor calificat IV-I (instalator sanitar şi gaze) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selectie dosare - 24.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.11.2015 ora 1630

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere Nota Raport nr. 4520919 din 10.09.2015; [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.11.2015 ora 1625

Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.11.2015 ora 1620

Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.11.2015 ora 1035

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine.[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 12.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 19.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.11.2015 ora 1140

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în conformitate cu prevederile prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. 1 lit. c) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, organizează recrutare şi selecţie din rândul agenţilor din structurile M.A.I. pentru încadrarea unei funcţii vacante de agent principal (secretar) la Biroul Secretariat şi Relaţii cu Publicul. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.11.2015 ora 1350

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Baza naţională de date privind traficul de persoane, poziţia 18 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.10.2015 ora 1505

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de muncitor calificat IV-I (spălător textile) la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare (spalator textile) - 16.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probei practice (spalator textile) - 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 03.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 07.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.10.2015 ora 1500

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de îngrijitor la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare (post ingrijitor) - 16.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 09.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 15.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 17.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.10.2015 ora 1445

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenților de poliţie / subofițerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent II la Serviciul asigurare, gestionare echipamente audio-video și IT, poziţia 549 din statul de organizare al Direcției administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 10.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.10.2015 ora 1425

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor şi maiştrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale de participare, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de ofiţer la Serviciul Informatic, Comunicaţii, Evidenţă Contribuabili şi Certificare Stagii de Cotizare, prevăzute la poziţiile 87 şi 88 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.10.2015 ora 1435

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de funcţionar (recepţie hotel) la Complexul Excelsior din Braşov, jud. Braşov din cadrul Direcţiei Administrative: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 14.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.10.2015 ora 1433

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru ospătar - 14.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru îngrijitor - 14.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatul probei practice pentru ospătar - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatul probei practice pentru îngrijitor - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obținute la proba interviu pentru ospătar - 07.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obținute la proba interviu pentru îngrijitor - 07.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale pentru ospătar - 09.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale pentru îngrijitor - 09.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.10.2015 ora 1340

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer specialist principal I , prevăzute la poziţiile 15/a şi 26 din statul de organizare al Grupului achiziţii publice, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.10.2015 ora 1500

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliție, în cadrul Bazei de depozitare - Întreținere A.G.Ch. Codlea, poziţia 13 din statul de organizare al Direcției cercetare, dezvoltare și suport logistic operațional, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie / maiștrilor militari / subofiţerilor [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.10.2015 ora 1010

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.10.2015 ora 1000

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.10.2015 ora 1245

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi vacante de muncitor calificat IV-I (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire, poziţiile 393, 394 şi 406 din statul de organizare al Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 11.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba practică - 26.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 04.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 09.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.10.2015 ora 0810

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Desfășurător concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model tabel nominal cu rudele candidatului - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 10.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba scrisă - 17.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 23.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 26.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.10.2015 ora 1045

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (tâmplar manual universal) la Serviciul Reparaţii Construcţii din cadrul Direcției Administrative [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2015 ora 1415

Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2015 ora 1355

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2015 ora 1245

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în M.A.I. şi Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2015 ora 0920

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer specialist principal I la Serviciul Reparaţii Construcţii, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 10.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.10.2015 ora 1110

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de inspector de specialitate gradul III-I la Serviciul Investiţii şi Administrare Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 02.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba scrisă - 24.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la interviu - 02.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 04.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.10.2015 ora 1345

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Biroul secretariat şi documente clasificate, poziţia 7 din statul de organizare al structurilor subordonate nemijlocit Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției pentru ocuparea postului scos la concurs - 30.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.10.2015 ora 1235

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (tinichigiu carosier) din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele probei practice - 23.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 26.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 02.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.10.2015 ora 1233

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele probei practice - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu lăcătuş mecanic - 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 02.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.10.2015 ora 1230

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport) din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practică - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 04.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 08.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.10.2015 ora 0955

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef birou la Biroul prelucrare date, monitorizare SNUAU 112 si operare SMEC (serviciu in ture), prevăzută la poziţia 84 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2015 ora 1510

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, a unui post vacant prevăzut cu funcţia contractuală de şef serviciu la Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2015 ora 1358

SPITALUL DE URGENȚĂ “Prof.Dr.Dimitrie Gerota” București, scoate la concurs, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție/subofițerilor/maiștrilor militari care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor și nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de ofiţer la Compartimentul Intendență al Spitalului de Urgență “Prof.Dr.Dimitrie Gerota”București. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2015 ora 1345

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenților de poliţie / subofițerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent II [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2015 ora 1205

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de muncitor calificat IV-I (electrician de intreținere și reparații) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 28.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele probei practice - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 26.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 02.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.10.2015 ora 1335

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de inspector de specialitate gradul III-I (personal contractual – studii superioare) la Biroul instalaţii, poz. 33 din statul de organizare al Grupului de proiectare, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 28.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 11.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 16.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 16.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.10.2015 ora 1330

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi vacante de bufetier (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire, poz. 423/a, 423/b, 423/c din statul de organizare al Direcţiei administrative [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 26.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practcă - 09.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 13.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 17.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.10.2015 ora 1155

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă, poziţia 6 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.10.2015 ora 1150

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (sudor electric) la Serviciul Reparaţii Construcţii din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 27.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practcă - 12.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 18.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.10.2015 ora 1020

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.10.2015 ora 1300

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 15.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 03.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 05.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.10.2015 ora 1335

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general (şef al resurselor şi inginer şef) la Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, prin recrutare din sursă externă, din rândul oricăror categorii de persoane care deţin aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea postului vacant, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.10.2015 ora 0955

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post de ofiţer de poliţie la Biroul instalaţii, prevăzut la poziţia 31 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.10.2015 ora 0850

Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie prevăzut la poziţia 54/k din statul de organizare al unităţii, prin transferul unui ofiţer de la alte instituţii din domeniul apărării şi securităţii naţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.10.2015 ora 1030

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.10.2015 ora 0950

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 19.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele probei practice - 13.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 18.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.10.2015 ora 1355

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul agenților de poliție/subofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție – agent II la Centrul Medical Județean Gorj. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.10.2015 ora 1340

Spitalul de Urgenţă „Prof.dr.Dimitrie Gerota” Bucureşti, subordonat Direcţiei Medicale, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul personalului unităţii, din corpul agenților de poliţie, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinelor nr.23/2015 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.09.2015 ora 0910

Direcţia Schengen organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi selecţia din rândul agenţilor/subofiţerilor din unităţile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.09.2015 ora 1305

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de agent I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.09.2015 ora 1300

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de agent I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.09.2015 ora 1235

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de bufetier (barman) (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire, poz. 413 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 12.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practcă - 23.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.09.2015 ora 1130

Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.09.2015 ora 0935

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unei funcţii de agent I prevăzute la Compartimentul Control acces şi supraveghere din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.09.2015 ora 1127

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (fochist) la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 09.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 28.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 03.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.09.2015 ora 1500

Direcţia Schengen organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.09.2015 ora 0810

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Calendarul desfășurării concursului    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.09.2015 ora 1210

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 06.10.2015 (testul scris), respectiv 08.10.2015 (interviu pe subiecte profesionale), la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea ocupării unei funcţii de ofiţer specialist I (consilier juridic) în cadrul Serviciului pentru Imigrări al judeţului Constanţa, cu recrutare din rândul ofiţerilor absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare şi a programului de studii de masterat, ciclul II de studii universitare în domeniul juridic, de la nivelul tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.09.2015 ora 1545

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul asigurarea calităţii – Biroul control tehnic din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 05.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.09.2015 ora 1130

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 05.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.09.2015 ora 1145

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I1 la Serviciul Controlul Calităţii în Construcţii, poziţia 49 din statul de organizare al Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selectie anunt - 02.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.09.2015 ora 1430

Centrul Național SIS scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu I la Serviciul Analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare, prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.09.2015 ora 1040

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual, muncitor calificat IV-I (instalator sanitar şi gaze) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 29.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba practcă - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 09.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la interviu după soluționarea contestațiilor - 13.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 14.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.09.2015 ora 1545

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 8 (opt) funcţii vacante de execuţie de ofiţer specialist principal I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Serviciul analiză și documentare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.09.2015 ora 1540

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 3 (trei) funcţii vacante de execuţie de ofiţer specialist principal I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Biroul Administrare Baze de Date [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.09.2015 ora 1535

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul agenților de poliţie/subofiţerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 2 (două) funcţii vacante de execuţie de agent I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Compartimentul secretariat [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.09.2015 ora 1306

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV - I (frizer) - personal contractual cu studii gimnaziale, la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 24.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practica - 13.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 19.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 22.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.09.2015 ora 1305

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, şase posturi de muncitor necalificat II - I (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire (Bufete şi asigurare misiuni) din cadrul Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 24.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practica - 15.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 21.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 26.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.09.2015 ora 1448

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I, prevăzut la Compartimentul Organizare din Serviciul Management Resurse Umane (subordonat Direcției Medicale). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.09.2015 ora 1425

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofițer - medic la Cabinetul Medicină de Specialitate din cadrul Centrului Medical Județean Mureș, subordonat Direcției Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.09.2015 ora 0830

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 31.08.2015 ora 1445

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.08.2015 ora 1517

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Turist din Predeal, jud. Braşov [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 16.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practica - 25.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 28.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 01.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 02.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel 2 rezultate finale - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.08.2015 ora 1515

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Excelsior din Braşov, jud. Braşov [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 16.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practica - 25.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 28.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la contestația la proba scrisă - 30.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate concurs - 01.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la interviu - 02.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel 2 rezultate finale - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.08.2015 ora 1420

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic la Centrul Medical Județean Neamț. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.08.2015 ora 1615

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin transfer de la Ministerul Apărării Naționale, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, și O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I.postul vacant de ofițer medic la Centrul Medical Judeţean Mureș. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.08.2015 ora 1450

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofițer medic la Cabinete Medicale de Unitate – Garda de Coastă din cadrul Centrului Medical Județean Constanța, subordonat Direcției Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.08.2015 ora 0815

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.08.2015 ora 1115

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea postului vacant de ofiţer-medic în specialitatea Ortopedie şi Traumatologie la Compartimentul Chirurgie, Ortopedie, Urologie, Sterilizare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.08.2015 ora 1435

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.08.2015 ora 1430

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.08.2015 ora 1000

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pe [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.08.2015 ora 1415

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor şi maiştrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.08.2015 ora 1240

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de bufetier (barman) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.08.2015 ora 1230

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, opt posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 01.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practică - 25.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 01.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 05.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.08.2015 ora 1400

SPITALUL DE URGENȚĂ “Prof.dr.Dimitrie Gerota” BUCUREȘTI, scoate la concurs, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție/subofițerilor/maiștrilor militari care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț examinare psihologică - 21.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț desfășurare proba scrisă - 27.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.08.2015 ora 1510

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I, prevăzut la poziția 3 din statul de organizare al Serviciului Management Resurse Umane (subordonat Direcției Medicale). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.08.2015 ora 1520

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea 2 (două) funcţii vacante de execuţie de ofiţer specialist principal I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Serviciul relații cu publicul. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.08.2015 ora 1515

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul agenților de poliţie/subofițerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 18 (optsprezece) funcţii vacante de execuţie de agent I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Serviciul relații cu publicul. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.08.2015 ora 1040

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.08.2015 ora 1605

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Tel Aviv – Statul Israel. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.08.2015 ora 1600

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României de la Abu Dhabi – Emiratele Arabe Unite [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.08.2015 ora 1440

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează selecție în vederea mutării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 și art. 8 din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.08.2015 ora 1435

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează selecție în vederea mutării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 și art. 8 din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.08.2015 ora 1040

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.08.2015 ora 1320

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Atena – Republica Elenă. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.08.2015 ora 1140

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., ale O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2015 ora 1530

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2015 ora 1415

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi de bufetier [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2015 ora 1410

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, şase posturi de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 20.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 17.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la interviu - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 28.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 31.07.2015 ora 1500

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 31.07.2015 ora 1110

Ministerul Afacerilor Interne, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspecţii pentru instituţia prefectului, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular de înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație pe propria răspundere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.07.2015 ora 1115

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.07.2015 ora 1220

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 19.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.07.2015 ora 1440

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.07.2015 ora 0825

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Desfășurător concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 12.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba scrisă - 25.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la interviu - 28.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 01.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.07.2015 ora 1140

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Baza de Depozitare-Intreţinere Armament, Geniu, Chimic - Codlea, poziţia 12 din statul de organizare al Direcţiei Cercetare, Dezvoltare şi Suport Logistic Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.07.2015 ora 1135

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Baza de Depozitare a Rezervelor Proprii şi Operative - Găeşti, poziţia 43 din statul de organizare al Direcţiei Cercetare, Dezvoltare şi Suport Logistic Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 13.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.07.2015 ora 1525

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi de îngrijitor la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 04.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 17.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obținute la interviu - 21.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 26.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.07.2015 ora 1312

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (şlefuitor, lustruitor) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 04.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practică - 02.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 08.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 11.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.07.2015 ora 0928

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul Controlul Calităţii în Construcţii, poziţia 49 din statul de organizare al Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 13.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.07.2015 ora 0925

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de referent II-IA (personal contractual – studii medii) la Serviciul cazări şi administrare locuinţe, poz. 535 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 04.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la proba scrisă - 18.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la interviu - 24.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la interviu după soluționarea contestațiilor - 26.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 26.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.07.2015 ora 1007

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.L, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenților de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Serviciul Asigurarea Calităţii – Biroul Control Tehnic din cadrul Direcţiei Suport Tehnic, subordonată Direcției Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2015 ora 1321

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de medic la Cabinete Medicale de Unitate – Poliție din cadrul Centrului Medical Județean Mureș, subordonat Direcției Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.07.2015 ora 1545

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul asigurare, gestionare echipamente audio-video și IT, poziţia 541 din statul de organizare al Direcției administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obţinute la selecția pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I - 17.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1542

Direcţia Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/agenţilor din structurile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical în cadrul Compartimentului medical Situaţii de Urgenţă la Centrul Medical Judeţean Vaslui. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1540

Direcţia Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/agenţilor din structurile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate la Centrul Medical Judeţean Vaslui. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1525

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii de agent I prevăzute la Compartimentul Control acces şi supraveghere din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1420

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii medii, referent II-IA la Serviciul reparaţii armament şi tehnică specifică din cadrul Direcţiei suport tehnic, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 21.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 30.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obținute la interviu - 03.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 06.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1418

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (strungar la strung paralel şi detalonat) la Sectorul fabricaţie şi mentenanţă utilaje din cadrul Direcţiei suport tehnic, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 21.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 30.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.07.2015 ora 1445

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu I la Serviciul Prelucrare Automată Date, Stabiliri şi Plăţi Prestaţii Regiunea 3 din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 70 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.07.2015 ora 1443

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu I la Serviciul Prelucrare Automată Date, Stabiliri şi Plăţi Prestaţii Regiunea 1 din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 47 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.07.2015 ora 1045

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director adjunct la Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.07.2015 ora 1423

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de muncitor calificat IV-I (spălător textile) la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.06.2015 ora 1545

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic în specialitatea medicină de familie, la Serviciul Medical Poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.06.2015 ora 1203

Spitalul Clinic de Urgenţă “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. c) din Ordinul M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I din cadrul Compartimentului Achiziţii al spitalului. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.06.2015 ora 1350

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic specialist la Centrul Medical Județean Teleorman. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.06.2015 ora 1345

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic specialist la Centrul Medical Județean Olt. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.06.2015 ora 1405

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I, la Centrul de Presă şi Politici de Comunicare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.06.2015 ora 1310

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic în specialitatea neurologie la Compartimentul Neurologie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.06.2015 ora 1510

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef birou I la Biroul Tehnic şi Investiţii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 1416

Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul funcţionarilor publici cu statut special/personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru încadrarea unui post vacant de „Ofiţer specialist principal I”, poziţia 4/a din statul de organizare al Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 1414

Direcţia Generală Management Operaţional, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie prevăzut la poziţia 122 (analiză strategică) din statul de organizare al unităţii, prin transferul unor ofiţeri de la alte instituţii din domeniul apărării şi securităţii naţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 1207

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic la Centrul Medical Județean Sibiu. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 1205

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic specialist la Centrul Medical Județean Caraș Severin. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 0833

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Centrului Naţional SIS, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.06.2015 ora 0825

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de arhivar (personal contractual – studii medii), din cadrul Biroului secretariat şi documente clasificate. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 06.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 16.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la proba scrisă - 24.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 30.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 03.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.06.2015 ora 1020

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de personal contractual muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport) la Sectorul reparaţii autovehicule din cadrul Direcţiei suport tehnic, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 02.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 22.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 30.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 04.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.06.2015 ora 1158

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul achiziții publice, poziţia 4 din statul de organizare al Grupului achiziții publice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obţinute la selecția pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I 30.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.06.2015 ora 1155

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul achiziții fonduri europene, poziţia 25 din statul de organizare al Grupului achiziții publice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obţinute pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I la Serviciul achiziții fonduri europene, poziția 25 din statul de organizare al Grupului de achiziții publice - 29.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.06.2015 ora 1345

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Management Operaţional organizează selecţie în vederea încadrării prin promovare/mutare din rândul personalului poliţienesc şi militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne, a două posturi de ofiţer vacante în cadrul Serviciului Management Stări Excepţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie - poz. 33    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie - poz. 36    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.06.2015 ora 1515

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Chişinău – Republica Moldova. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.06.2015 ora 1514

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Washington – S.U.A. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.06.2015 ora 1630

Direcţia Generală Juridică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef birou la Biroul Secretariat şi Evidenţă, prevăzut la poziţia 62 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.06.2015 ora 1340

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul dezvoltare, standardizare şi coordonare a cercetării ştiinţifice, poziţia 10 din statul de organizare al Direcţiei cercetare, dezvoltare şi suport logistic operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.06.2015 ora 1650

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic la Centrul Medical Judeţean Galaţi. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model tabel cu rudele candidatului    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.06.2015 ora 1525

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condițiile legale, pentru ocuparea unei funcții de instructor de poliție principal II la Catedra de Limbi Străine și Comunicare Profesională – Terminologie Schengen, vacantă la poziția 19 din statul de organizare al instituției (sediul Buzău) . [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.06.2015 ora 1317

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV – I (electrician întreținere), pentru sediul din municipiul Ploiești, bdul. București nr. 30, jud. Prahova. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1505

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu II la Serviciul Analiză Strategică, prevăzută la poziţia 120 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1500

Direcţia Generală Management Operaţional, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie prevăzut la poziţia 122 (analiză strategică) din statul de organizare al unităţii, prin transferul unor ofiţeri de la alte instituţii din domeniul apărării şi securităţii naţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1135

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual muncitor calificat IV-I (sudor) din cadrul Direcţiei administrative, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 17.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1133

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere şi reparaţii) din cadrul Direcţiei administrative, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 17.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1121

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual muncitor calificat IV-I (tinichigiu şantier) din cadrul Direcţiei administrative, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 17.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 03.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 10.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 15.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1119

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă,în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, 5 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar) din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concurs - 18.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele probei practice - 02.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 07.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 10.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1110

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă,în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, 2 posturi de bufetier (barman) din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concurs - 18.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la proba scrisă - 06.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 09.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 13.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.05.2015 ora 1548

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de şef serviciu I la Centrul Naţional de Conducere Integrată al M.A.I., prevăzută la poziţia 75 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.05.2015 ora 1352

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, în baza Raportului nr. 3241475 din 18.03.2015 prin care conducerea ministerului a aprobat deblocarea financiară a postului vacant de ofiţer specialist II în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.05.2015 ora 1250

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Serviciul asigurare şi gestionare echipamente audio, video şi I.T., poziţia 548 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.05.2015 ora 1525

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de funcţionar la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor - 10.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba scrisă - 24.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obţinute la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor - 26.06.2015
( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obținute la interviu - 30.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 03.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.05.2015 ora 1140

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul de şef serviciu I la Serviciul Prelucrare Automată Date, Stabiliri şi Plăţi Prestaţii Regiunea 3 din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 70 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.05.2015 ora 1135

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul de şef serviciu I la Serviciul Prelucrare Automată Date, Stabiliri şi Plăţi Prestaţii Regiunea 1 din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 47 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.05.2015 ora 1025

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Serviciul programe şi evidenţă proceduri, poziţia 38 din statul de organizare al Grupului achiziţii publice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.05.2015 ora 1610

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic în specialitatea medicină de familie, la Serviciul Medical Poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.05.2015 ora 1523

Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul funcţionarilor publici cu statut special/personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru încadrarea unui post vacant de „Ofiţer specialist principal I”, poziţia 9/a din statul de organizare al Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.05.2015 ora 1520

Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul funcţionarilor publici cu statut special/personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru încadrarea unui post vacant de „Ofiţer specialist principal I”, poziţia 4/a din statul de organizare al Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.05.2015 ora 1125

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.05.2015 ora 1528

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, poziţia 350 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.05.2015 ora 1430

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de şef serviciu II (consilier juridic ) la Serviciul Strategii, Reglementări şi Standarde Operaţionale, prevăzută la poziţia 42 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.05.2015 ora 1240

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă,în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, 3 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar) personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 03.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 23.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obţinute la interviu - 29.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 02.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.05.2015 ora 0944

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile nr. 1111 din 20.12.2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., postul de şef serviciu I (consilier juridic) la Serviciu Juridic din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 12 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.05.2015 ora 1425

Direcţia Generală Management Resurse Umane, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu II la Serviciul 4 – Organizare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.05.2015 ora 1505

Direcția Medicalaă, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, 2 posturi vacante de ofițer-medic la Centrul Medical Județean Galați. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.05.2015 ora 1405

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea a două posturi vacante de agent I la Sectorului reparaţii auto – Biroul reparaţii autovehicule transport greu, prevăzute la poziţiile 266 şi 267 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.05.2015 ora 1403

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul asigurarea calităţii – Biroul control tehnic, poziţia 31 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.05.2015 ora 1400

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Biroul secretariat, documente clasificate şi control acces – compartimentul Control acces, poziţia 13 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.05.2015 ora 1530

Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.04.2015 ora 0800

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Desfășurător concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concurs - 20.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele contestaţiei la selecţia dosarelor de înscriere - 22.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Centralizator nominal cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 03.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Centralizator nominal cu rezultatele obţinute la interviu - 09.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Centralizator nominal cu rezultatele finale - 10.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.04.2015 ora 1515

Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi nr. S/34/2014 privind exercitarea calităţii de ordonator de credite în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de contabil şef la Financiar-Contabilitate (nivel serviciu) al Spitalului Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.04.2015 ora 0805

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, în baza Raportului nr. 3241475 din 18.03.2015 prin care conducerea ministerului a aprobat deblocarea financiară a două posturi vacante de ofiţer specialist II în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.04.2015 ora 1305

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de director adjunct I la Direcţia administrativă. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.04.2015 ora 1125

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă determinată (4 luni), în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Meridian din Mamaia, jud. Constanţa: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs la Complexul Meridian - 13.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 22.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL cu rezultatele probelor scrise si practice - 26.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL cu rezultatele interviului - 29.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL cu rezultatele finale - 02.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.04.2015 ora 1123

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă determinată (4 luni), în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Diana din Saturn, jud. Constanţa [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs la Complexul Diana - 13.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 22.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele probelor scrise si practice - 27.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 29.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 02.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.04.2015 ora 1310

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.04.2015 ora1400

Având în vedere nevoile de şcolarizare pentru formarea personalului, Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne informează că, pentru anul universitar 2015 – 2016, s-au aprobat 15 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la Institutul Medico – Militar, domeniul/specialitatea militară - Medicină generală. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model - Tabel nominal cu rudele candidatului    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Probele și baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Completare anunț    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.04.2015 ora 1355

Având în vedere deficitul de medici înregistrat la nivelul rețelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Medicală recrutează studenți de la facultățile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, specialitatea medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne aprobate și rămase neocupate astfel: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model - Tabel nominal cu rudele candidatului    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Probele și baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Completare anunț    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.04.2015 ora 1710

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Chişinău – Republica Moldova. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.04.2015 ora 1708

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.04.2015 ora 1705

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Washington – S.U.A. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.04.2015 ora 0810

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin. (1) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul I din Anexa la Hotârărea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.04.2015 ora 1110

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de funcţionar la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 27.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la proba scrisă - 15.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la interviu - 21.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 26.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.04.2015 ora 0815

Ministerul Afacerilor Interne, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspecții pentru instituția prefectului, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular de înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarații    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.04.2015 ora 1450

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor (poliţişti/cadre militare) şi agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unei funcţii de ofiţer specialist principal I şi, respectiv, agent I prevăzute la Compartimentul Vize Prestaţii din structura Financiară din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.04.2015 ora 1441

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 5 funcţii de agent I prevăzute la Compartimentul Control acces şi supraveghere din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.04.2015 ora 1342

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director adjunct (logistică) din cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, poziţia 3 din statul de organizare al centrului, prevăzut cu gradul de comisar-şef de poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.04.2015 ora 0810

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul său din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante, corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie din cadrul Direcției Generale pentru Monitorizarea, Controlul Operațional și Inspecția Activității Serviciilor de Ambulanță și UPU/CPU, Serviciul Control Operațional și Inspecția Activității Serviciilor de Ambulanță și UPU/CPU, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.04.2015 ora 1400

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.04.2015 ora 1710

Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, prin recrutare din sursă externă, din rândul oricăror categorii de persoane care deţin aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea postului vacant, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.04.2015 ora 1305

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de ofiţer-medic la Centrele Medicale Judeţene Alba şi Galaţi. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.03.2015 ora 1804

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Misiunii Permanente a României la New York-ONU. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.03.2015 ora 1555

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef birou I la Biroul Deservire Aparat Central, din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.03.2015 ora 1515

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.03.2015 ora 0920

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., un post de agent II la Serviciul hrănire poziţia 370 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.03.2015 ora 1430

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.03.2015 ora 1445

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.03.2015 ora 0940

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.03.2015 ora 0735

Direcţia Audit Public Intern scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I care îndeplinesc condiţiile legale de participare, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.03.2015 ora 0730

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiterilor /ofiterilor de politie M.A.I., absolventi de studii superioare care îndeplinesc conditiile legale, în conformitate cu Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.03.2015 ora 1515

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.03.2015 ora 1400

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.03.2015 ora 1355

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.03.2015 ora 1545

Agentia Natională Împotriva Traficului de Persoane cu sediul în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, contractează un expert în vederea realizării evaluării sistemului naţional de asistenţă a victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate aprobate prin H.G. 1238/2007 şi standardele de bune practici internaţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Specificații tehnice    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.03.2015 ora 1545

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.03.2015 ora 1540

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.03.2015 ora 1535

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.03.2015 ora 1525

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de -11.03.2015 ora 1530

Direcţia Generală Management Operaţional, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer de poliţie prevăzute la poziţiile 76 şi 77 (coordonare activităţi de monitorizare a situaţiei operative şi informare), 85, 86 şi 87 (integrare şi fuziune informaţii) şi 125 (analiză strategică) din statul de organizare al unităţii, prin transferul unor ofiţeri de la alte instituţii din domeniul apărării şi securităţii naţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.03.2015 ora 1750

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcţiei Administrare şi Achiziţii pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.03.2015 ora 1240

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă determinată (6 luni), în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Diana din Saturn, jud. Constanţa: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 23.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă și practică - 02.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviu - 08.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 10.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.03.2015 ora 1235

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă determinată (6 luni), în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Meridian din Mamaia, jud. Constanţa: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 23.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă și practică - 01.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviu - 06.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 08.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.03.2015 ora 1200

SPITALUL DE URGENȚĂ “Prof.dr.Dimitrie Gerota” BUCUREȘTI, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de ofițer medic la Secția Recuperare Medicală, Medicină Fizică și Balneologie Bușteni[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.03.2015 ora 1330

Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.03.2015 ora 0920

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., două posturi de ofiţer de poliție la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu - Biroul Tehnic și Investiții, pozițiile 77 și 78 din statul de organizare al Direcției Administrative (subordonată Direcției Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.02.2015 ora 1250

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.02.2015 ora 1520

Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Naţional SIS scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de contabil şef la Centrul Naţional SIS, prevăzut la poziţia 60 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.02.2015 ora 1412

Agenţia Naţională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 3552007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 187475 din 18.12.2014, 3 posturi vacante de medic specialist, personal contractual, respectiv: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.02.2015 ora 0940

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., un post de ofiţer de poliție la Serviciul Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului, poziția 33 din statul de organizare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2015 ora 1600

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, patru posturi de muncitor calificat IV-I (fochist) la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 10.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 17.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu - 23.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu - 28.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2015 ora 1559

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor necalificat II-I la Direcţia administrativa. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele probei practice- 21.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 27.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 30.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2015 ora 1558

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de inspector de specialitate gradul III-I la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 18.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 27.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor - 30.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 03.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele interviului după soluționarea contestațiilor - 06.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 07.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2015 ora 1557

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi de îngrijitor la Direcţia administrativă (un post de îngrijitor la Serviciul hrănire şi doua posturi de îngrijitor la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele probei practice- 06.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la proba interviu - 10.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 17.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1200

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (sudor) la Sectorul Fabricatie Mentenantă Utilaje din cadrul Direcţiei Suport Tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 17.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1158

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, a două posturi de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) din cadrul Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 30.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 02.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1155

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (lăcătuş-mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 26.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 01.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele concursului - 06.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1125

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, a două posturi de muncitor calificat IV-I (tinichigiu carosier) din cadrul Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 17.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1120

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, a un post de muncitor calificat IV-I (vopsitor auto) la Sectorul reparaţii auto din cadrul Direcţiei Suport Tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 13.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 19.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1115

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (electrician de intreţinere şi reparaţii) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 30.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 02.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1110

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere şi reparaţii) la Sectorul Fabricatie Mentenantă Utilaje din cadrul Direcţiei Suport Tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 13.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 19.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1105

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (instalator încălziri centrale şi gaze) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele probei practice - 03.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obținute la proba interviu - 09.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 15.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1100

Direcţia generală logistică a M.A.I. scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 355/2007, H.G. nr. 286/2011 şi ale O.m.a.i. nr. 291/2011, postul de muncitor calificat IV - I (copist formare tipar plan) la Tipografie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 30.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 02.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1055

Direcţia generală logistică a M.A.I. scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 355/2007, H.G. nr. 286/2011 şi ale O.m.a.i. nr. 291/2011, postul de muncitor calificat IV - I (legător manual) la Tipografie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 17.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1050

Direcţia generală logistică a M.A.I. scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 355/2007, H.G. nr. 286/2011 şi ale O.m.a.i. nr. 291/2011, postul de inspector de specialitate gradul III - I (studii superioare) la Biroul construcţii din cadrul Grupului de proiectare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 13.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 19.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.02.2015 ora 1400

Agenţia Naţională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, 3 posturi vacante de inspector de specialitate gr. III- I, personal contractual, respectiv: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.02.2015 ora 1359

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, 4 posturi vacante de ofiţer-medic la Centrele Medicale Judeţene Alba, Covasna, Galați și Gorj. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.02.2015 ora 1520

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de secretar-dactilograf I-IA la Serviciul cazări şi administrare locuinţe din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 02.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 16.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 30.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu - 03.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.02.2015 ora 1519

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de magaziner la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 02.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 16.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 20.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 30.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.02.2015 ora 1518

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de funcţionar la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 02.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 16.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba scrisă - 18.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviu după soluţionarea contestaţiilor - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 1640

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 1210

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, un post de muncitor calificat IV-I (bucătar) la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 24.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu - 11.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 12.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 1209

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, doua posturi de muncitor calificat IV-I (spălător textile) la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 24.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 1208

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, un post de muncitor calificat IV-I (ospătar) la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]