Prima pagină / Aparat Central / DIRECŢIA GENERALĂ FINANCIARĂ

   Căutare

  Numere de urgenţă
   Relaţii cu publicul
   Informaţii utile pensionari
   Acte necesare
   Ghiduri utile
   Audienţe
   Preşedintele României
   Guvernul României
   Ministere
   Europol
   CEPOL
   Interpol


 

   Legislaţie
   Personal / Învăţământ / Carieră
   Ministru
   Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Agenda Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Aparat central
   Structuri subordonate /
   în coordonare
   Comunicate
   Galerie foto
   Conferinţe de presă /
   Evenimente
   Acreditare jurnalişti
   Revista "Pentru Patrie"
   Emisiuni M.A.I.
   Arhivă
   Afaceri Interne
   Afaceri Europene
   Relaţii internaţionale
   Schengen
   Proiecte / Programe
   Solicitări
   Protecţia datelor cu
   caracter personal
   Listă documente-interes public
   Listă documente produse
   Declaraţii de avere
   Sinteza privind bugetul M.A.I.
   Evaluarea anuală a activităţii MAI
   Obiective de investiţii
   Date deschise
   Transparenţă instituţională

Director general - chestor de poliţie Drăgulin Stelică - Curriculum vitae
     Director general adjunct- comisar-şef de poliţie Dimofte Dorina - Curriculum vitae

PREZENTARE ŞI ATRIBUŢII

Directia Generală Financiară este structura de specialitate în domeniul financiar - contabil al Ministerului Afacerilor Interne, având urmatoarele atribuţii principale:
a) elaborează şi fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne, asigură finanţarea structurilor, coordonează şi controlează întreaga activitate economico-financiara a tuturor ordonatorilor de credite şi sanctionează contravenţiile la normele privind disciplina financiară în conformitate cu dispoziţiile legale;
b) vizează pentru control financiar preventiv propriu, înainte de a fi supuse aprobării conducerii ministerului, proiectele de ordine, instrucţiuni şi norme interne, atunci când prin măsurile respective se angajează efectuarea de cheltuieli, precum şi pentru alte operaţiuni stabilite prin ordine ale ministrului;
c) întocmeşte şi analizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne;
d) elaborează proiecte de ordine şi instrucţiuni ale ministrului pe linie financiar-contabilă, de acordare a drepturilor băneşti cuvenite personalului;
e) asigură cuprinderea în bugetele ordonatorilor de credite din Ministerul Afacerilor Interne a fondurilor acordate în cadrul programelor europene nerambursabile şi altor facilităţi postaderare, atât pe partea fondurilor nerambursabile cât şi a contribuţiei publice naţionale;
f) asigură prin proceduri specifice îndrumarea şi controlul intern privind modul de utilizare a fondurilor publice puse la dispoziţie prin bugetele ordonatorilor de credite din Ministerul Afacerilor Interne;
g) avizează constituirea structurilor financiar-contabile din unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
h) asigură documentaţia pentru proiectarea în sistem unitar a programelor informatice de prelucrare a datelor pentru stabilirea şi plata drepturilor băneşti cuvenite personalului, precum şi pentru activitatea de buget - contabilitate;
i) îndeplineşte funcţia de certificare potrivit cerinţelor şi competenţelor desemnate prin legislaţia naţională şi europeană, pentru fondurile nerambursabile acordate prin partea consacrată acquis-ului Schengen din cadrul Facilităţii Schengen şi pentru Fluxurile Schengen şi pentru Fluxurile de Numerar şi prin Programul General "Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii";
j) asigură şi execută bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;


TABEL CU VENITURILE SALARIALE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN CASA DE PENSII PENTRU 2010
COORDONATE DE CONTACT:
Str. Eforie, nr. 3, sector 5, C.P. 050036, Bucureşti,
Telefon: 021.264.86.48, 021.2648727, int. 10528, 10529, 10530, IC 12370
Fax 021.264.87.22
E-mail: dgf@mai.gov.ro


Design şi dezvoltare: Raica Virgil - Compartiment WebDesign • Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - M.A.I.
Copyright 2006 © Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei • Toate drepturile rezervate