Prima pagină / Aparat Central / DIRECŢIA MEDICALĂ
 

   Căutare

  Numere de urgenţă
   Relaţii cu publicul
   Informaţii utile pensionari
   Acte necesare
   Ghiduri utile
   Audienţe
   Preşedintele României
   Guvernul României
   Ministere
   Europol
   CEPOL
   Interpol


 

   Legislaţie
   Personal / Învăţământ / Carieră
   Ministru
   Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Agenda Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Aparat central
   Structuri subordonate /
   în coordonare
   Comunicate
   Galerie foto
   Conferinţe de presă /
   Evenimente
   Acreditare jurnalişti
   Revista "Pentru Patrie"
   Emisiuni M.A.I.
   Arhivă
   Afaceri Interne
   Afaceri Europene
   Relaţii internaţionale
   Schengen
   Proiecte / Programe
   Solicitări
   Protecţia datelor cu
   caracter personal
   Listă documente-interes public
   Listă documente produse
   Declaraţii de avere
   Sinteza privind bugetul M.A.I.
   Evaluarea anuală a activităţii MAI
   Obiective de investiţii
   Date deschise
   Transparenţă instituţională
Director - chestor de poliţie dr. Doru BĂDESCU - Curriculum vitae
     Director adjunct- comisar-şef de poliţie medic dr. Iosif-Marius MEDRUŢ - Curriculum vitae

PREZENTARE

Directia Medicala este unitatea centrala a Ministerului Afacerilor Interne care asigura organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi medico-sanitare umane şi veterinare în toate unitatile M.A.I. în scopul asigurării sănătăţii, menţinerii capacităţii de efort a efectivelor, creşterii calităţii serviciilor medicale şi de recuperare medicală a personalului M.A.I.. În exercitarea atributiilor sale specifice, Direcţia Medicală aplică strategia şi politica sanitara a Guvernului în domeniul asigurării sanătăţii întregului personal asistat şi al continuării procesului de reforma şi modernizare al reţelei sanitare proprii.

ATRIBUŢII

aplică strategia Guvernului României, a M.A.I. şi a Ministerului Sănătătii în domeniul asigurarii sănătăţii personalului asistat, asigurând o concepţtie şi o strategie unitară de sănătate;
asigură asistentă medicală de specialitate în toate unităţile M.A.I. prin reţeaua sanitară proprie, având ca principal scop consolidarea stării de sănătate a efectivelor, în vederea îndeplinirii misiunilor încredinţate;
organizează, coordonează şi controlează aplicarea programelor de măsuri stabilite;
elaborează, promovează, modifică şi completează acte normative cu caracter intern, privind activitatea sanitară din reţeaua M.A.I.;
evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, pe baza rapoartelor statistice medicale, starea de sănătate a efectivelor M.A.I., factorii de risc specifici care o influenţează şi stabileşte măsurile ce se impun pentru rezolvarea corespunzatoare a situaţiilor semnalate;
elaborează, monitorizează şi analizează implementarea unor programe de sănătate proprii menite să reducă morbiditatea, mortalitatea şi incapacitatea temporară de muncă a personalului, consecutive unor boli cu importanţî deosebită;
coordonează întreaga activitate de profil a comisiilor de expertiză de pe lânga Spitalul de Urgenţă al M.A.I. "Prof. Dr.Dimitrie Gerota" Bucureşti şi Spitalul Clinic de Urgenţă al M.A.I. "Avram Iancu" Oradea, avizează propunerile privind aptitudinea medicală şi încadrarea în grade de invaliditate făcute de către comisiile de expertiză medico-militara de pe lângă spitalele militare;
stabileşte de câte ori este necesar situaţia medicală a tuturor categoriilor de persoane supuse supraexpertizei, soluţionează contestaţiile făcute împotriva comisiilor de expertiză de către persoanele în cauză sau directorul Direcţiei Medicale;
propune masuri de recuperare medicală a personalului M.A.I. în instituţiile de profil propriu şi/sau ale Ministerului Sănătăţii;
selectionează şi gestionează resursele umane proprii şi pregatirea continuă şi de specialitate a personalului;
supraveghează fenomenele epidemiologice din M.A.I. intervenind, dupa caz, în focarele de boli infecţioase semnalate;
coordonează, monitorizează, îndrumă acţiunile de inspecţie sanitară şi sanitară-veterinară în unităţile M.A.I. pentru prevenirea unor evenimente medicale negative;
avizează şi autorizează sanitar şi sanitar-veterinar toate obiectivele ministerului şi avizează retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare la obiectivele la care se constată încălcarea legislaţiei sanitare;
analizează şi soluţionează cererile, sesizările si rapoartele adresate diferitelor eşaloane cu problematică medico-sanitara;
aplică strategia Guvernului, a M.A.I. şi a Autorităţii Naţionale Sanitare-Veterinare şi pentru Controlul Alimentelor în domeniul legislaţiei sanitare-veterinare;
controlează şi verifică respectarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare în vigoare în toate unităţile M.A.I., privind supravegherea, profilaxia şi combaterea bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, cât şi a salubrităţii şi igienei produselor alimentare de origine animală;
elaborează strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatura medicală modernă, care să asigure compatibilitatea cu structurile statelor membre ale Uniunii Europene;
colaborează cu Colegiile Medicilor, Farmaciştilor şi Medicilor Veterinari din România prin reprezentanţii săi în structurile centrale de conducere ale acestor organizaţii profesionale;
prin personalul care face parte din Consiliul de Administraţie al Casei Asigurarilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., promovează şi susţine interesele M.A.I. şi ale asistaţilor proprii;
în colaborare cu celelalte structuri ale M.A.I. cu atribuţii la mobilizare sau în situaţii deosebite, Direcţia Medicală ia măsuri pe linia asigurării medicale la mobilizare sau în situaţii deosebite, de achiziţionare, depozitare şi împrospătare, funcţie de fondurile bugetare alocate, a unui stoc cu aparatură, instrumentar, medicamente, produse biologice şi materiale consumabile de uz medical;
execută potrivit competenţelor activităţi de control, sprijin şi îndrumare la unităţile medicale subordonate potrivit planului propriu stabilit sau la ordinul conducerii ministerului, în colectiv cu alte structuri de specialitate, în unitătile nominalizate.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

1. Direcţia Medicală a Ministerului Afacerilor Interne
Adresa: Str. Mihai Vodă, nr.17, sector 5, Bucureşti;
Telefon: 315.86.71; Fax: 312.19.86
E-mail: dm@mai.gov.ro

2. Direcţía Medicală are în subordine următoarele structuri medicale:

Spitalul de Urgenţă “Profesor dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti
Adresa: Bd. Ferdinand nr. 50, sector 2, Bucureşti;
Telefon: - secretariat- informaţii: 021.303.70.80/28001; 021.252.33.34; Fax: 021.252.28.29
Dispecerat - ambulanţă: 021.252.31.10
E-mail: spital.gerota@mai.gov.ro

Spitalul Clinic de Urgenţă “Avram Iancu” Oradea
Adresa: Str. Dunării, nr.3, Oradea;
Telefon: 0359.427.610; Fax: 0359.427.611
E-mail: spital.oradea@mai.gov.ro

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr.Nicolae Kretzulescu” Bucureşti
Adresa: Str. Mihai Vodă, nr.17, sector 5, Bucureşti;
Telefon:
- informaţii-programări: 021.303.70.80/10214; Fax: 021.314.02.17

- urgenţe: - adulţi: 021.303.70.80/10190 sau 021. 315.92.28;
- pediatrie: 021.315.17.18;
E-mail:cmdta.kretzulescu@mai.gov.ro

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti
Adresa: Str. Ghimpaţi, nr.1-3, Ploieşti ;
Telefon:

- secretariat: 0244.575.680/28505; Fax: 0244.576.790
- informaţii-programări: 0244.575.680/28511;
- pediatrie: 0244.575.680/28535;
- stomatologie: 0244.575.680/28544 ;
E-mail: cmdta.ploiesti@mai.gov.ro

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea
Adresa: Str. Dunărea nr. 7, mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0259/401127; Fax: 0259/401127
E-mail: cmdt.oradea@mai.gov.ro

Centrele medicale judeţene -câte unul în fiecare judeţ, cu excepţia judeţelor Prahova, Bihor şi Ilfov - îsi au sediul în cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie respective.

Situaţia plăţilor

Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 12.09.2014 de C.M.J. Tulcea
Situaţia privind efectuarea plăţilor în intervalul 11 -12.09.2014 de C.M.J. Vaslui
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de Spitalul de Urgenţă “Profesor dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.D.T.A. Oradea
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de Spitalul clinic de urgenţă "Avram Iancu" Oradea
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Mureş
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Giurgiu
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Neamţ
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Vâlcea
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Hunedoara
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Sibiu
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Sălaj
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Harghita
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.J. Călăraşi
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 11.09.2014 de C.M.D.T.A. Ploieşti
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 10.09.2014 de C.M.D.T.A. Ploieşti
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 10.09.2014 de C.M.J. Giurgiu
Situaţia privind efectuarea plăţilor în intervalul 08 - 09.09.2014 de C.M.D.T.A. Ploieşti
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 08.09.2014 de Spitalul clinic de urgenţă "Avram Iancu" Oradea
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 05.09.2014 de Spitalul de Urgenţă “Profesor dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 08.09.2014 de C.M.J. Bistriţa Năsăud
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 05.09.2014 de Spitalul clinic de urgenţă "Avram Iancu" Oradea
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 04.09.2014 de Spitalul de Urgenţă “Profesor dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 04.09.2014 de C.M.J. Sibiu
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 03.09.2014 de C.M.D.T.A. Ploieşti
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 03.09.2014 de Spitalul clinic de urgenţă "Avram Iancu" Oradea
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 02.09.2014 de Spitalul clinic de urgenţă "Avram Iancu" Oradea
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 02.09.2014 de Spitalul de Urgenţă “Profesor dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 01.09.2014 de C.M.J. Mureş

Arhivă situaţie plăţi

Tabel cu veniturile salariale nete

Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.D.T.A. Oradea pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.J. Vaslui pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.J. Giurgiu pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.J. Neamţ pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.J. Hunedoara pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Spitalul clinic de urgenţă "Avram Iancu" Oradea pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.J. Sălaj pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.J. Călăraşi pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.J. Mureş pentru luna AUGUST 2014
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din C.M.J. Maramureş pentru luna AUGUST 2014

Arhivă venituri salariale

Achiziţii publice

Situaţie contracte C.M.J. Bacău august 2014
Situaţie contracte C.M.J. Bacău iulie 2014
Situaţie contracte C.M.J. Sălaj 01.06.2014 - 31.07.2014
Situaţie contracte C.M.J. Bacău iunie 2014
Situaţie contracte C.M.J. Bacău mai 2014
Situaţie contracte C.M.J. Mureş 01 - 30.04. 2014
Situaţie contracte C.M.J. Bacău aprilie 2014
Situaţie contracte C.M.J. Sălaj 01.03.2014 - 31.03.2014
Situaţie contracte C.M.J. Bacău martie 2014
Situaţie contracte C.M.J. Mureş 01.02.2014 - 31.03.2014
Situaţie contracte C.M.J. Sălaj 01.01.2014 - 28.02.2014
Situaţie contracte C.M.J. Bacău februarie 2014
Situaţie contracte C.M.J. Mureş 01-31.01.2014
Situaţie contracte C.M.J. Hunedoara 2014
Situaţie contracte C.M.J. Sibiu ianuarie 2014
Situaţie contracte C.M.J. Bacău ianuarie 2014
Situaţie achiziţii 2013

Design şi dezvoltare: Raica Virgil - Compartiment WebDesign • Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - M.A.I.
Copyright 2006 © Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei • Toate drepturile rezervate