Prima pagină / COOPERARE INTERNAŢIONALĂ - AFACERI EUROPENE

   Căutare

  Numere de urgenţă
   Relaţii cu publicul
   Informaţii utile pensionari
   Acte necesare
   Ghiduri utile
   Audienţe
   Preşedintele României
   Guvernul României
   Ministere
   Europol
   CEPOL
   Interpol


 

   Legislaţie
   Personal / Învăţământ / Carieră
   Ministru
   Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Agenda Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Aparat central
   Structuri subordonate /
   în coordonare
   Comunicate
   Galerie foto
   Conferinţe de presă /
   Evenimente
   Acreditare jurnalişti
   Revista "Pentru Patrie"
   Emisiuni M.A.I.
   Arhivă
   Afaceri Interne
   Afaceri Europene
   Relaţii internaţionale
   Schengen
   Proiecte / Programe
   Solicitări
   Protecţia datelor cu
   caracter personal
   Listă documente-interes public
   Listă documente produse
   Declaraţii de avere
   Sinteza privind bugetul M.A.I.
   Evaluarea anuală a activităţii MAI
   Obiective de investiţii
   Date deschise
   Transparenţă instituţională
Afaceri Europene


În domeniul afacerilor europene, se urmăreşte realizarea sarcinilor specifice ale MAI:

  • acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE;
  • evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi punere în aplicare a acestora;
  • avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile Uniunii Europene;
  • participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor dreptului european, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;
  • asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI în dosarele europene.

Propunere legislativă a Comisiei Europene aflată în dezbatere la nivel comunitar - Pachetul legislativ în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal:

Propunerea de Regulament
Propunerea de Directivî

Pentru detalii - Ministerul Afacerilor Europene (MAE), instituţia coordonatoare în formularea unui punct de vedere al României pe această temă.

Recomandări pentru cooperarea dintre autorităţile de aplicare a legii şi furnizorii de servicii de internet împotriva criminalităţii informatice

LEGE nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007

HOTĂRÂRE nr. 115 din 30 ianuarie 2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participarii României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

 

Link-uri utile:- afaceri europene şi relaţii internaţionale

UNIUNEA EUROPEANĂ
Delegaţia Comisiei Europene în România
Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană: ue.mae.ro
Centrul Român de Informare de la Bruxelles: crib.mae.ro
Consiliul Uniunii Europene: http://www.consilium.europa.eu/
Parlamentul European: : www.europarl.europa.eu
Comisia Europeană: : www.ec.europa.eu
Curtea Europeană de Justiţie: : http://curia.europa.eu
Avocatul European al Poporului: http://www.avp.ro/
Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor:: www.edps.eu.int
Comitetul Regiunilor: http://www.cor.europa.eu/
Comitetul Economic şi Social: : www.eesc.europa.eu
Design şi dezvoltare: Raica Virgil - Compartiment WebDesign • Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - M.A.I.
Copyright 2006 © Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei • Toate drepturile rezervate