Transparenta decizionala

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea Anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

Sari la conținut