Codul Administrativ – reper pentru o mai bună reglementare în administraţia publică

O primă variantă a proiectului Codului Administrativ a fost definitivată și urmează să fie supusă dezbaterii publice și, ulterior, adoptării de către Parlament. Procesul de elaborare a proiectului a inclus, în premieră pentru România, consultări cu peste 100 de instituții din administrația publică centrală și locală, mediul universitar și organizații non-guvernamentale, în cadrul a 30 de evenimente cu rol consultativ și de informare.

Acţiuni pentru protejarea fondului forestier în Suceava, Maramureş şi Neamţ

Ofiţerii Direcţiei de Ordine Publică din cadrul I.G.P.R. şi poliţiştii cu atribuţii pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale privind regimul silvic din Suceava, Maramureş şi Neamţ desfăşoară o amplă acţiune pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri şi a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulaţia, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos.

Transparenţă decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor privind constituirea Comitetului de selecţie a proiectelor pentru implementarea Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul „Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”.

Skip to content