Dezbateri publice privind proiectul Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020

Începând cu data de 3 octombrie a.c., Ministerul Administraţiei şi Internelor a supus spre dezbatere publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020 şi al Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2016, elaborate de Agenţia Naţională Antidrog (ANA).

Skip to content