29 mai – Ziua Internațională a „Căștilor Albastre”, zi dedicată, în acest an, femeilor din misiunile ONU de menținere a păcii

Ministrul afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, le-a adresat felicitări celor 6 femei care activează în misiunile internaționale sub egida ONU, în cadrul unei festivități, în sistem videoconferință, care s-a desfășurat astăzi la sediul MAI.

Evenimentul a avut loc cu prilejul sărbătoririi la data de 29 mai, a Zilei Internaționale a „Căștilor Albastre”, zi dedicată în acest an femeilor din misiunile ONU de menținere a păcii.

Ministrul afacerilor interne le-a mulțumit, pe de o parte, pentru dăruirea și responsabilitatea cu care își fac datoria față de țară, precum și pentru profesionalismul și curajul de care dau dovadă în fiecare misiune pe care o îndeplinesc cu succes.

”Pentru prețuirea pe care o port colegelor noastre care promovează imaginea, reputația MAI, dar și interesele României pretutindeni în lume am decis să le acord, cu prilejul Zilei Internaționale a „Căștilor Albastre”, zi dedicată în acest an femeilor din misiuni, Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne” a declarat Marcel Vela în cadrul videoconferinței.

***

În prezent, peste 30 de angajați, dintre care 6 femei, participă la misiunile ONU de menținere a păcii, contribuind astfel, în mod direct, la realizarea obiectivelor ONU în domeniul păcii și securității internaționale.

De-a lungul celor 22 ani de participare la misiuni internaţionale, peste 1500 de cadre MAI (din care peste 100 femei) şi-au adus contribuția la apărarea păcii în lume şi la menţinerea stabilităţii şi securităţii în zone de conflict sau în situaţii de criză. Misiunile poliţiştilor şi jandarmilor români, bărbaţi şi femei, s-au desfăşurat până în prezent în următoarele state şi teritorii: Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Serbia, Macedonia, Georgia, Ucraina, RD Congo, Cipru, Republica Centrafricană, Sudanul de Sud, Mali, Liberia, Libia, Haiti, Timorul de Est, Afganistan, Niger, Somalia, Fâşia Gaza (Rafah), respectiv Moldova-Ucraina, precum şi în cadrul Departamentului Operațiuni de Pace ONU de la New York (SUA) şi la Baza Logistică ONU de la Brindisi (Italia).

***

În data de 29 mai în fiecare an, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) celebrează „Ziua Internaţională a forțelor ONU de menţinere a păcii” (International Day of UN Peacekeepers).

ONU a dedicat această zi participanţilor la misiunile de menţinere a păcii, bărbaţi şi femei, care au servit şi continuă să servească misiunile ONU, pentru a saluta efortul acestora în sprijinul păcii la nivel mondial, cu profesionalism, dedicaţie şi curaj.

Având în vedere rolul și implicarea femeilor în ansamblul eforturilor de menținere și promovare a păcii și securității, anul acesta, ziua de 29 mai, are o semnificație deosebită, fiind dedicată femeilor care activează în cadrul misiunilor de menținere a păcii.

În acest context, la data de 29 mai 2020, ONU organizează activități cu privire la creșterea vizibilității  persoanelor de sex feminin în misiunile ONU din teren – Female peacekeeper of the day, pentru a evidenția rolul important al femeilor în prevenirea și soluționarea conflictelor, în negocierile de pace, consolidarea păcii, menținerea păcii, răspunsul umanitar și reconstrucția post-conflict.

De asemenea, la nivel național, se află în curs de implementare Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2020 – 2023.

Prin adoptarea rezoluţiei se recunoaşte efectul disproporţionat al conflictelor asupra femeilor şi se subliniază rolul esenţial al acestora în prevenirea conflictelor, în post-conflict precum şi în eforturile de reconstrucţie.

Creșterea promovării femeilor la nivel național și internațional, prin consolidarea rolului și poziției în toate domeniile vieții sociale, reprezintă un deziderat al societății moderne și o valoare comună a statelor membre ale Uniunii Europene, din perspectiva respectării și promovării drepturilor fundamentale ale femeii.

Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați subliniază necesitatea intensificării eforturilor de promovare a calității de gen, în special în cinci domenii prioritare: independența economică a femeilor și bărbaților, reducerea diferențelor de remunerare, egalitatea de șanse în procesul de luare a deciziilor, combaterea și stoparea violenței bazate pe gen, promovarea egalității de gen.

În acest context, Consiliul de Securitate al ONU, prin Rezoluția 1325, expune necesitatea participării egale şi implicării depline a femeilor, în toate eforturile pentru menţinerea şi promovarea păcii şi securităţii, precum şi nevoia de creştere a rolului acestora în procesul de luare a deciziei cu privire la prevenirea şi soluţionarea conflictelor.

Totodată, pentru a fi în consonanță cu obiectivele Planului Național de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2020 – 2023, Ministerul Afacerilor Interne are în vedere următoarele:

  • Creşterea numărului de femei în misiuni și operații în afara teritoriului naţional;
  • Creşterea participării şi implicării femeilor în cadrul misiunilor de menţinere a păcii;
  • Menținerea în aria curriculară a instituţiilor de învăţământ a unor teme referitoare la prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare, respectiv prevenirea și combaterea violenței de gen, în cadrul cursurilor relevante.

Ministerul Afacerilor Interne vizează, cu prioritate, creșterea promovării femeilor la nivel național și internațional, sporirea vizibilităţii instituției noastre și implicit a țării în cadrul organizațiilor internaţionale, dar şi ocuparea funcţiilor de reprezentare la nivel superior în cadrul organismelor ONU, UE, OSCE şi NATO, orientare axată cu prioritate pe susţinerea creşterii profilului statului român pe plan european şi internaţional.


Alte articole:
Sari la conținut