A doua Reuniune a Grupului de lucru CEPOL pentru Curricula Comună

Institutul de Studii pentru Ordine Publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a găzduit, în perioada 21 – 22 martie a.c., cea de-a doua Reuniune a Grupului de lucru pentru Curricula Comună, manifestare desfăşurată sub egida Colegiului European de Poliţie (CEPOL). Cu această ocazie, participanţii – reprezentanţi ai opt state membre ale Uniunii Europene – au stabilit Planul de acţiune în vederea implementării şi armonizării acestui document la nivelul celor 27 de state comunitare, incluzând strategia de marketing şi asigurarea managementului calităţii. Până la sfârşitul anului, CEPOL îşi propune finalizarea şi adoptarea integrală a celor zece Curriculumuri Comune care acoperă următoarele domenii: Combaterea terorismului, Cooperarea poliţienească europeană, EUROPOL, Etica poliţienească şi prevenirea corupţiei, Violenţa domestică I şi II, Spălarea banilor, Traficul de fiinţe umane, Managementul crizelor civile şi Traficul de droguri. * * * Curricula Comună CEPOL reprezintă ansamblul de documente de pregătire profesională elaborate de un colectiv de experţi din statele membre ale Uniunii Europene pentru armonizarea formării personalului cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, cu respectarea principiului autonomiei naţionale. Până în prezent, la nivel naţional, au fost întreprinse demersuri în vederea implementării Curriculei în cadrul programelor de formare destinate personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor.


Alte articole:
Sari la conținut