A.N.A. a lansat ediţia a XII–a a Concursului naţional „Mesajul meu antidrog” 2015

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog de la nivel teritorial, a lansat la nivel naţional, în perioada 9 – 13 februarie a.c., ediţia a XII–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, având ca temă „Colorează-ţi viaţa altfel…fără droguri!”. Ediţia a XII–a a concursului se desfăşoară în intervalul februarie – iulie 2015, în cadrul instituţiilor din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din toate judeţele ţării şi din Bucureşti. „Mesajul meu antidrog” reprezintă un proiect de tradiţie al Agenţiei Naţională Antidrog, un exemplu de bune practici în domeniul cooperării cu instituţiile de învăţământ şi un cadru adecvat de manifestare a copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă de învăţământ, contribuind, alături de celelalte activităţi de acest gen, la formarea de convingeri de viaţă sănătoase în rândul acestui segment de populaţie.Parteneri în acest proiect, alături de ANA, sunt Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Tineretului şi Sportului.Scopul concursului este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal), iar obiectivul general este creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflate într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, precum şi creşterea influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguriSecţiunile ediţiei a XII-a sunt eseu literar, film de scurt metraj, fotografie digitală, spot antidrog, arte vizuale şi sport, iar criteriile de evaluare a lucrărilor urmăresc încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului, claritatea limbajului. Beneficiarii direcţi ai concursului sunt 150.000 de tineri din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu). Din fiecare judeţ /sector vor fi selecţionate 10 şcoli (atât din mediul urban, cât şi rural) cu învăţământ gimnazial şi 5 licee (atât din mediul urban, cât şi rural) ce totalizează aproximativ 3.500 de elevi. Beneficiarii indirecţi sunt cadrele didactice, familia, prietenii şi societatea în general.Agentia Nationala Antidrog – Compartimentul Relatii Publice


Alte articole:
Sari la conținut