A.N.A./Achiziții de servicii autorizate de formare profesională manager de proiect

Agenția Națională Antidrog are în derulare Proiectul Crearea și dezvoltarea unei rețele de management a proiectelor cu specific antidrog, cod SMIS 1212, finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. Proiectul se încadrează în obiectivele Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. Prin proiectul propus se urmăreşte îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Agenției Naționale Antidrog, centrelor sale de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog şi a instituţiilor partenere implicate în lupta împotriva drogurilor în vederea susţinerii implementării politicii antidrog în România.Cursurile de formare profesională de „manager de proiect”, organizate în cadrul proiectului, sunt destinate angajaților din cadrul Agenției Naționale Antidrog, precum și celor din instituţiile publice partenere în implementarea Strategiei Naţionale Antidrog.Participarea acestora la cursurile de formare profesională „manager de proiect” va contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Prin specializarea personalului ca manageri de proiect, se va consolida capacitatea administraţiei publice de a absorbi la nivel local şi central fondurile naţionale şi externe nerambursabile, ceea ce va conduce şi la prioritizarea şi alocarea de fonduri în conformitate cu necesităţile identificate la nivel local şi central de către organizaţiile şi instituţiile cu atribuţii în lupta antidrog, concomitent cu creşterea gradului de absorbţie a fondurilor de dezvoltare.Cursul va trata modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor. Acesta se va baza pe conceperea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă și va utiliza metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Prin participarea la aceste cursuri se urmărește dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect, dezvoltarea capacităţii de a identifica corect o problemă și de a dezvolta o idee de proiect, dezvoltarea de abilităţi necesare evaluării şi monitorizării unui proiect. Cursul va fi preponderent interactiv, punându-se accent pe livrarea de cunoștințe, informații și aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică. Aceasta va consta în lucrul în echipe, vizând dezvoltarea ideii de proiect.În acest context, accentuăm importanţa susţinerii acestor cursuri de către lectori cu o vastă experienţă în domeniu, sporindu-ne astfel șansele de a obține finanțare în cadrul uneia dintre sursele de finanțare active în Romania, la momentul actual.Pentru detalii privind achiziția de servicii autorizate de formare profesională manager de proiect, puteți contacta Serviciul de Logistică al Agenţiei Naţionale Antidrog, telefon 021-323.30.30, interior 21710, e-mail logistică@ana.gov.ro A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content