A.N.A./Invitaţie de presă

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) va organiza, marţi, 5 noiembrie, 2013, ora 10.00, la sediul Hotelului IBIS BUCUREȘTI – Gara de Nord, Calea Griviței nr. 143, sector 1, conferinţa de închidere a proiectului „Crearea şi dezvoltarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS 1212.Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătăţirea managementului ciclului de politici publice în domeniul luptei împotriva drogurilor în România. Scopul proiectului a constat în îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a ANA, a centrelor sale de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog de la nivel teritorial (CPECA) şi ale instituţiilor şi organizaţiilor partenere din acest domeniu, în vederea susţinerii implementării politicilor antidrog în România, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrug.Grupul ţintă al proiectului a fost format din 250 de angajaţi selectaţi din cadrul ANA, CPECA, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale active şi instituţiilor partenere în implementarea Strategiei Naţionale Antidrog. * * * Jurnaliştii interesaţi sunt rugaţi să confirme participarea la acest eveniment până astăzi, 4 noiembrie a.c., ora 15.00, pe adresa de e-mail: relatii.publice@ana.gov.ro sau la numărul de telefon 0740.225.721.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut