A.N.F.P. îmbunătăţeşte cadrul legal al funcţionarilor publici

În procesul de aplicare a legislaţiei în domeniul funcţiei publice, pe baza activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici au fost constatate o serie de deficienţe care au impus modificări şi corecţii de urgenţă în cuprinsul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a iniţiat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Proiectul a fost supus procedurii de consultare publică, fiind solicitate observaţii şi/sau propuneri din partea Societăţii pentru Excelenţă în Administraţia Publică, Federaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale, Transparency Internatilonal România, Blocului naţional Sindical, Confederaţiei Naţionale Sindicale “Cartel Alfa”, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România “Frăţia” şi Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România.Ca urmare a exercitării competenţelor sale, Agenţia a identificat o serie de aspecte ce trebuie clarificate, precum: răspunderea funcţionarilor publici, elaborarea şi aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice, ocuparea funcţiilor publice şi realizarea promovării funcţionarilor publici, redistribuirea funcţionarilor publici.Prin prezentul proiect de act normativ se doreşte continuarea procesului de descentralizare a competenţelor de gestionare a funcţionarilor publici şi reglarea la nivel normativ a problemelor identificate în practică, în implementarea procedurilor administrative privind funcţiile publice.Implementarea acestor măsuri de descentralizare, privită în contextul mai larg al descentralizării administraţiei publice, va fi însoţită de o creştere a rolului şi responsabilităţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, respectiv a responsabililor de resurse umane. Prin proiect urmează a fi reglementată preluarea de către autorităţile şi instituţiile publice a unor competenţe care, în acest moment aparţin Agenţiei în următoarele domenii: reducerea numărului de avize şi simplificarea procedurilor administrative, elaborarea şi aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, orgaizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare şi promovare pentru anumite categorii de funcţii publice.Totodată, prin preluarea de către autorităţile şi instituţiile publice a unora dintre responsabilităţile care aparţin Agenţiei, urmează a fi realizată întărirea competenţelor legale ale Agenţiei în domeniul monitorizării şi controlului aplicării dispoziţiilor legale în domeniul funcţiei publice prin stabilirea modalităţilor de aplicare a sancţiunilor, de către Agenţie, în situaţiile în care se constată încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul funcţiei publice. „Prin adoptarea acestei legi, dorim să îmbunătăţim cadrul funcţiei publice din sistemul administraţiei publice româneşti, dar şi să atragem cât mai mulţi tineri spre o carieră în funcţia publică”, a declarat domnul Andras SZAKAL, preşedintele ANFPAGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI


Alte articole:
Skip to content