A.N.F.P lansează oferta de formare în sistem blended learning

Agenţia Naţională a Funcţionarilor (ANFP) informează că joi, 16 iunie 2011, a avut loc la Bucureşti, hotel Intercontinental, sala Ronda, evenimentul de lansare a ofertei de formare în sistem blended learning dezvoltată în cadrul proiectului -Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale-, cod SMIS 4376, cofinanţat de către Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice-, axa prioritară 3 -Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public-, domeniul major de intervenţie 2 -Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice-.Proiectul are ca obiectiv creşterea accesibilităţii şi flexibilităţii ofertei de perfecţionare a ANFP către funcţionarii publici prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării, obiectiv care va ajuta la creşterea competitivităţii economice prin dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice. Valoare totală a proiectului este de 13.284.301,16 lei, din care asistenţa financiară nerabursabilă este de 10.883.759,00 lei .Activităţile proiectului se derulează pe o perioadă de 24 luni şi vizează în principal dezvoltarea sistemului de gestiune şi livrare a învăţării în format blended learning şi instruire gratuită a unui număr de 400 de angajaţi din administraţia publică centrală şi locală (aproximativ 20 participanţi pentru fiecare program de formare) în 20 de domenii dezvoltate pe tematici de real interes pentru sectorul public (managementul resurselor umane, managementul schimbării, managementul funcţiei publice, management de proiect, achiziţii publice etc.) şi abordate într-un mod interactiv şi aplicativ. Sistemul de învăţare de tip blended-learning este un sistem mixt, ce îmbină atât sistemul de învăţare clasic cu cel de tip e-learning. Astfel, participanţii parcurg lecţiile în format online, iar apoi aprofundează ceea ce au învăţat, în cadrul unor sesiuni faţă în faţă, desfăşurate în manieră clasică. Programele de formare vor fi furnizate beneficiarilor în perioada iulie-noiembrie 2011.Evenimentul de lansare a ofertei de formare în sistem blended learning are loc în scopul prezentării aspectelor principale privind implementarea proiectului, a ofertei de formare in sistem blended learning, precum şi a detalierii modalităţii de furnizare a cursurilor. „Utilizarea tehnologiei informaţiei în oferirea de cursuri de formare este un demers al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici care reconfirmă preocuparea noastră pentru obţinerea unor rezultate durabile în domeniul formării continue a funcţionarilor publici, în special, dar încercând să răspundem nevoilor de formare a întregului personal din administraţia publică românească” a precizat Andras Szakal, preşedintele ANFP.


Alte articole:
Skip to content