A treia întâlnire a Grupului de experţi din domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri

Agenţia Naţionale Antidrog (ANA) a organizat o întâlnire cu partenerii publici şi privaţi în vederea discutării capitolului referitor la „Asistenţa consumatorilor de droguri” din Planul de acţiune 2013-2016 al Strategiei Naţionale Antidrog.La sediul Agenţiei Naţionale Antidrog, a avut loc cea de a 3-a întâlnire a grupului intersectorial de experţi din domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri (GIRRAD).Scopul întâlnirii a fost discutarea activităţilor corespunzătoare Capitolului B. „Asistenţa consumatorilor de droguri” din Planul de acţiune 2013-2016 al Strategiei Naţionale Antidrog, aprobat prin H.G. 784 din 9.10.2013, în vederea cunoaşterii situaţiei actuale, identificării unor modalităţi de cooperare interistituţională prin conjugarea resurselor umane şi materiale, planificării şi prioritizării implementării activităţilor necesare pentru dezvoltarea sistemului naţional de asistenţă a consumatorilor de droguri. Întâlnirea a avut loc ca urmare a atribuţiilor de coordonator naţional în domeniul drogurilor a Agenţiei Naţionale Antidrog, conform H.G. nr.461 din 11.05.2011, care presupun:• coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog• colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog.Întâlnirea a corespuns Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2013-2016, vizând reacţia eficientă la provocările din domeniul reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri, bazată pe rezultatele studiilor şi cercetărilor ştiinţifice, precum şi îmbunătăţirea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare şi vaccinare HIV, HVB, HVC, TBC şi a altor boli asociate, în comunitate şi în sistemele privative de libertate.La această întâlnire au participat experţi din următoarele instituţii şi organizaţii: Agenţia Naţională Antidrog, Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş”, Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Direcţia Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice UNICEF România, Asociaţia Carusel, Fundaţia Parada şi BADD-Brigada Activiştilor din Domeniul Drogurilor.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Skip to content