Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” – în elita învăţământului românesc

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a primit în ziua de 1 iulie 2009, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Gradul de Încredere Ridicat, care reprezintă cea mai înaltă formă de apreciere ARACIS asupra unei instituţii universitare.De menţionat că din cele 16 instituţii evaluate până în prezent, au mai primit acest calificativ doar Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Univesitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.La festivitatea care s-a desfăşurat în Sala Senatului Academiei au participat reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cadre de conducere din reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale, profesori şi studenţi din partea instituţiei gazdă. Evaluarea efectuată de ARACIS, care a acoperit o perioadă de aproape 6 luni, s-a desfăşurat în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene cu denumirea „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”. ACADEMIA DE POLITIE – BIROUL RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content