Accesul la informatii cu caracter personal cuprinse in RNEP

DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE informează cetăţenii şi instituţiile despre datele cu caracter personal ce pot fi furnizate din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.La solicitarea scrisă a persoanelor şi instituţiilor îndreptăţite, pot fi comunicate, din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, date cu caracter personal, referitoare la:- numele şi prenumele persoanei vizate, sexul, data naşterii, localitatea de naştere, prenumele părinţilor, codul numeric personal atribuit persoanei vizate, statutul civil;- datele despre domiciliu şi reşedinţă: judeţul, localitatea/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;- datele referitoare la documentele de identificare eliberate persoanei în cauză, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, respectiv, tipul, seria, numărul actului de identitate eliberat, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent, data eliberării, termenul de valabilitate al documentului de identitate;- date privind emigrarea: data şi ţara;- date privind decesul, numărul actului, anul şi localitatea.Datele susmenţionate pot fi furnizate în situaţia în care sunt prezentate documente care să facă dovada temeiului legal justificat sau al consimţământului scris al persoanelor despre care se solicită date. Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa soluţionării unor astfel de cereri revine:- Serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor – în cazul persoanelor fizice solicitante ale unor astfel de date domiciliate pe raza de competentă a acestora.În consecinţă, pentru a intra în posesia unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în condiţiile Legii nr.677/2001, este necesar ca solicitările cetăţenilor privind această categorie de date să fie adresate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ce arondează localităţile în care domiciliază petenţii;- Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în situaţia soluţionării unor cereri formulate de persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice având statutul de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, stabiliţi în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali, privind comunicarea datelor de identificare cu care aceştia figurează în evidenţe.OFIŢER DE RELAŢII PUBLICEComisar-şef de poliţie PERDE GABRIELA


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale polițiștilor pentru creşterea gradului de siguranţă feroviară. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

664 de șoferi au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol. Detalii aici

Sari la conținut