Achiziţii de produse pentru complexurile de agrement

Potrivit regulilor care reglementează achiziţiile publice, începând de astăzi, 8 martie a.c., urmează să fie postate pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţuri de participare/invitaţii de participare privind achiziţionarea de produse alimentare destinate consumului în complexurile de agrement aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.Informaţii cu privire la cantităţile ce urmează să se achiziţioneze vor fi postate pe SEAP (www.e-licitatie.ro) şi reprezintă consumul aferent unei perioade de 12 luni (mai 2011 – aprilie 2012) pentru aproximativ 30.000 de persoane.Procedurile de achiziţii publice, respectiv licitaţie deschisă şi cerere de oferte, ce se vor desfăşura prin intermediul SEAP, se vor finaliza cu licitaţie electronică, la care participă toţi operatorii economici care depun oferte. Potrivit anunţurilor de participare/invitaţiilor de participare, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura de specialitate, Direcţia Generală Logistică, intenţionează să achiziţioneze respectivele produse în scopul asigurării funcţionării complexurilor de agrement de ale căror servicii beneficiază, într-un an calendaristic, aproximativ 30.000 de persoane, angajaţi ai M.A.I. şi membri ai familiilor acestora.Pentru corecta informare, facem precizarea că fondurile din care sunt achiziţionate produsele în cauza sunt de natura veniturilor proprii, realizate exclusiv din serviciile prestate personalului M.A.I. şi membrilor defamilie ai acestora şi nu din credite bugetare alocate de la bugetul de stat.Astfel de achiziţii de produse au fost efectuate regulat şi în anii anteriori.


Alte articole:
Skip to content