Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Galaţi de miniştrii de interne

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş şi omologul său din Republica Moldova, Alexei Roibu, au semnat astăzi, 31 mai a.c., Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact de la Galaţi. „Acordul constituie baza juridică de cooperare a autorităţilor de poliţie, poliţie de frontieră şi vamă din România şi Republica Moldova în cadrul Centrului Comun de Contact“, a afirmat, cu acest prilej, Traian Igaş. Ministrul român a subliniat: „Ne-am propus ca activităţile noastre viitoare să fie orientate, ca şi până în prezent, spre o cooperare care să contribuie la eforturile de combatere a criminalităţii organizate, a migraţiei ilegale, a traficului de persoane, traficului de stupefiante şi, implicit, la asigurarea securizării frontierei externe a Uniunii Europene“. Traian Igaş a menţionat că, pe parcursul anului trecut, au fost înregistrate rezultate remarcabile privind o serie de acţiuni comune. În acest sens, ministrul român a enumerat identificarea a peste 300 persoane ce au trecut ilegal frontiera de stat, descoperirea unor reţele de trafic de persoane, precum şi descoperirea şi confiscarea unui număr de aproximativ de 40.000.000 ţigarete. La rândul său, ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova a precizat că semnarea acestui acord este un pas foarte important care va facilita cooperarea autorităţilor competente în zona de frontieră. * * * Acordul semnat astăzi reglementează regulile generale de funcţionare ale Centrului Comun de Contact, atribuţiile coordonatorilor şi ale personalului, misiunile Centrului Comun de Contact, modul de realizare a schimbului de informaţii, baza tehnico-materială, distribuţia cheltuielilor de exploatare, modificarea/amendarea acordului şi clauzele finale privind intrarea în vigoare, respectiv posibilitatea aderării ulterioare şi a altor state interesate. Principalele misiuni ale Centrului Comun de Contact de la Galaţi constau în analiza şi schimbul de informaţii, transmiterea şi coordonarea cererilor de asistenţă referitoare la prevenirea şi combaterea săvârşirii faptelor ilegale, precum şi ajutorul acordat pentru întocmirea unor astfel de cereri.Iniţiativa de înfiinţare a acestui Centru a aparţinut României şi datează din anul 2002 atunci când, în consultare cu partenerii germani în cadrul componentei „Promovarea cooperării transfrontaliere” din Convenţia de Înfrăţire Instituţională cu Germania privind Strategia Managementului Integrat la Frontieră (RO 99/IB/JH-04), a fost elaborată o primă concepţie privind organizarea şi funcţionarea acestuia. Centrul Comun de Contact de la Galaţi urmăreşte, în principal, coordonatele Centrului Comun Franco-german privind cooperarea vamă-poliţie de la Offenburg.În cadrul Centrului vor fi reprezentate autorităţile de resort – poliţie, poliţie de frontieră şi vamă – din România şi Republica Moldova.Înfiinţarea Centrului Comun de Contact Galaţi constituie o contribuţie semnificativă a autorităţilor guvernamentale române la implementarea Politicii Europene de Vecinătate, în corelare cu eforturile mai ample care se circumscriu securizării şi controlului frontierelor externe ale UE.În prezent, Centrul de Contact este operaţional pentru partea română, fiind prezenţi şi specialişti din cadrul autorităţilor de resort din Republica Moldova care s-au familiarizat cu procedurile de lucru în Centru. Centrul de Contact va deveni pe deplin operaţional, într-o primă etapă în format bilateral, după semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi şi a Regulamentului de funcţionare, ce va fi elaborat în baza acestuia.Acordul va rămâne deschis, spre semnare, şi pentru Ucraina, în scopul materializării formatului trilateral avut în vedere, iniţial, la demararea acestui proces. Imagini video de la eveniment


Alte articole:
Skip to content