Acte ilegale ce afectează economia, cercetate de poliţişti

Aproape 60% din cele 150 de infracţiuni economice, constatate de poliţiştii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână, reprezintă fapte de evaziune fiscală./ Dintre cele 135 de persoane cercetate pentru comiterea faptelor ilegale de natură economică, peste 30 au fost surprinse în flagrant.În perioada 19 – 25 februarie a.c., acţionând pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor au constatat 150 de infracţiuni, pentru care sunt suspectate 135 de persoane (5 persoane reţinute/arestate, 32 surprinse în flagrant).Astfel, au fost descoperite 86 de infracţiuni de evaziunea fiscală, 40 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 22 de infracţiuni de fals în înscrisuri, 7 de delapidare, 6 infracţiuni prevăzute în Legea 86/2006 privind Codul vamal, 3 la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal şi 14 infracţiuni de corupţie.De asemenea, 20 de persoane sunt cercetate în 18 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, este necesară o conjugare a eforturilor tuturor instituţiilor cu atribuţiuni în domeniu.În urma activităţilor de cercetare desfăşurate de către structurile Poliţiei Române, au reieşit în principal următoarele modalităţi de eludare a legislaţiei în domeniu: – neachitarea T.V.A. datorat şi a impozitului pe profit în statul membru de destinaţie, cu ocazia efectuării operaţiunilor de import, marfa fiind, în fapt, distribuită pe teritoriul U.E.; – constituirea unor grupări care, în mod organizat, comercializează în spaţiul U.E. mărfuri de contrabandă, speculând preţul scăzut al acestora faţă de produse similare din ţările de desfacere; – înscrierea în cuprinsul documentelor aferente livrărilor intracomunitare a unor beneficiari fictivi, îngreunând, astfel, identificarea destinatarilor reali ai mărfurilor; – comercializarea ilicită, pe teritoriul naţional, a produselor supuse accizelor armonizate şi ne-armonizate (ex. legume-fructe), prin zonele prevăzute cu graniţe interne (Bulgaria şi Ungaria); – importul subevaluat şi comercializarea, ulterioară, pe piaţa internă, de produse ce provin cu preponderenţă din Asia, introduse în ţară prin punctele portuare; – distribuţia pe piaţa românească de ţigarete a căror provenienţă este ilicită sau efectuarea de achiziţii ilegale prin prezentarea la organele vamale a unor documente de transport sau comerciale care se referă la alte cantităţi sau mărfuri, precum şi la alţi beneficiari decât cei evidenţiaţi în vamă; – concentrarea obligaţiilor fiscale asupra unei firme care, după o perioadă în care acumulează debite bugetare semnificative, este dizolvată şi, în consecinţă, nu mai poate fi supusă procedurii de executare silită; – întocmirea de documente vamale având ca obiect valori mult diminuate ale produselor importate, cu prejudicierea bugetului de stat prin neplata taxelor vamale aferente; – neînregistrarea intrărilor şi ieşirilor, produsele şi serviciile fiind comercializate fără documente, cu consecinţe asupra încasării veniturilor datorate statului; – întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare sau de evidenţă contabilă ori acceptarea unor astfel de acte cu scopul de a împiedica verificările pe linie fiscală; – evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale; – executarea de evidenţe contabile duble, folosind înscrisuri sau alte instrumente de stocare a datelor; – nedeclararea, declararea fictivă ori inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; – stabilirea cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări TVA sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate statului; – cesionarea societăţilor cu datorii către cetăţeni străini sau persoane insolvabile; – diminuarea valorii în vamă a produselor importate prin falsificarea facturii originale a mărfurilor importate; În continuare vor fi intensificate activităţile desfăşurate în colaborare cu toate instituţiile abilitate în aplicarea legii, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale şi creşterii gradului de siguranţă şi competitivitate a sistemului economic.Exemple:Prahova – Ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au efectuat percheziţii la domiciliile a două persoane, suspectate de evaziune fiscală în domeniul comercializării cerealelor, de aproximativ 1.400.000 de lei.În fapt, în urma investigaţiilor efectuate au rezultat indicii că, în perioada iulie – august 2010, doi bărbaţi din Ploieşti, în calitate de administrator, respectiv contabil ai unei societăţi comerciale, au efectuat aprovizionări-achiziţii de cereale şi plante tehnice (aproximativ 14.000 tone rapiţă, 23.000 tone grâu şi 1.900 tone orz), în valoare totală de aproximativ 38.200.000 de lei (exclusiv T.V.A). Ulterior, cerealele şi plantele tehnice au fost comercializate integral, societatea realizând venituri de aproximativ 32.300.000 de lei.Produsele figurau ca fiind achiziţionate în baza unor borderouri de achiziţie de la populaţie, dar verificările poliţiştilor au relevat faptul că documentele erau false, producătorii agricoli menţionaţi în acte neavând nicio relaţie comercială cu societatea reprezentată de suspecţi. Practic, societatea comercială achiziţiona produsele de la producători particulari, în acest caz nefiind necesară plata T.V.A.. Ulterior, produsele erau revândute unor firme, dar de data aceasta cu T.V.A. aferent, în acest mod, cei doi suspecţi creând un prejudiciu de aproximativ 1.400.000 de lei.Totodată, din verificări a rezultat că societatea prin care cei doi suspecţi au derulat activităţile, a avut relaţii comerciale cu mai multe firme ce activează în ţară şi străinătate, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii tuturor persoanelor suspectate.În urma percheziţiilor, poliţiştii au identificat şi ridicat înscrisuri financiar-contabile, unităţi de stocare şi prelucrare informatică.De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, în urma efectuării percheziţiilor domiciliare, au fost identificate şi ridicate sumele de 20.000 de euro şi 15.000 de lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.Cele două persoane au fost reţinute pe bază de ordonanţă, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals.Maramureş – Percheziţii la domiciliile şi reşedinţele unor suspecţi de infracţiuni economice, precum şi la sediile unor societăţi comerciale folosite de aceştia.În urma investigaţiilor poliţiştilor maramureşeni de investigarea fraudelor s-a reuşit documentarea şi probarea activităţii infracţionale a şase persoane din municipiul Baia Mare, faţă de care a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, prin omisiunea înregistrării în documentele financiar contabile a veniturilor rezultate din activităţi comerciale şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, înregistrarea de cheltuieli fictive în documentele financiar contabile în scopul diminuării sursei impozabile şi compensări ilegale de TVA, complicitate şi instigare la evaziune fiscală, refuz de a prezenta organelor fiscale documentele contabile şi bunuri din patrimoniu, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 241/2005 şi art. 25 şi 26 din Codul Penal. În baza autorizaţiilor de percheziţie domiciliară, emise de Tribunalul Maramureş, la data de 22 februarie a.c., începând cu ora 6.00, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat 8 percheziţii la domiciliile şi reşedinţele suspecţilor, din Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, precum şi la sediile unor societăţi comerciale folosite de către aceştia. În urma percheziţiilor au fost ridicate 4 unităţi de calculator, 3 laptopuri, 3 memory stick-uri şi un card de memorie. De asemenea, au fost descoperite şi ridicate 48 de ştampile cu sigla unor societăţi comerciale, acte adiţionale şi acte constitutive în original şi fotocopie ale 46 firme inactive sau de tip “fantomă”, peste 40 de cotoare cu facturi şi chitanţe ce purtau antetul şi ştampila firmelor “fantomă”, diverse înscrisuri, evidenţe contabile şi extracontabile, bilete la ordin şi file cec, suma de 2.100 de euro şi 500 de lei, toate aceste documente şi bunuri, fiind utilizate în activitatea infracţională. Din probatoriul administrat până în prezent, s-a stabilit faptul că cei în cauză derulau operaţiuni comerciale fără a înregistra în contabilitate operaţiunile comerciale, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale. După ce acumulau datorii semnificative la bugetul de stat, firmele erau cesionate fictiv, pe numele unor persoane cu situaţie materială precară, care acceptau semnarea actelor adiţionale, în schimbul unor sume de bani. De asemenea, în activitatea infracţională, suspecţii întocmeau documente care atestau operaţiuni comerciale nereale, în scopul înregistrării de cheltuieli fictive, pentru diminuarea sursei impozabile şi deducerea ilicită a TVA-ului. Pe baza notelor de constatare preliminare întocmite de reprezentanţii ANAF, s-a stabilit un prejudiciu estimat la 2.500.000 de lei, urmând a fi extinse cercetările şi verificările la toate societăţile comerciale folosite în activitatea infracţională. În cauză, a fost dispusă reţinerea a trei dintre suspecţi . Arad – Doi administratori de societăţi comerciale sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală.S-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală împotriva unui administrator de firmă din Arad, suspectat că, în luna mai 2010, a făcut achiziţii intracomunitare de zahăr şi oţel beton, omiţând declararea şi înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a acestor operaţiuni. Totodată, a fost începută urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală faţă de un alt administrator al unei societăţi comerciale. Acesta este suspectat că nu s-a prezentat la sediul Gărzii Financiare cu documentele contabile, în vederea efectuării unor verificări financiar-contabile şi s-a sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, ca urmare a neînregistrării în contabilitate a veniturilor realizate.Cluj – Doi administratori şi un asociat al unei firme din Gherla sunt urmăriţi penal pentru fapte ilegale economice, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.S-a confirmat începerea urmăririi penale împotriva a trei administratori de societăţi comerciale, respectiv asociaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul său propriu. Doi dintre ei sunt suspectaţi că, în perioada mai – iunie 2009, au desfăşurat operaţiuni comerciale în numele firmei, în valoare de peste 13.000.000 de lei, pe care nu le-au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii. Astfel, suspecţii s-au sustras de la plata taxelor datorate bugetului de stat, creând un prejudiciu de peste 4.500.000 de lei, bani folosiţi în scop personal. De asemenea, suspecţii nu au declarat noul sediu unde societatea îşi desfăşoară activitatea şi s-au sustras de la efectuarea verificărilor financiare, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Garda Financiară – Secţia Cluj.Al treilea dintre suspecţi, fiind asociat şi administrator la o firmă cu sediul în Gherla, este suspectat că, în perioada 2006- 2008, a desfăşurat operaţiuni comerciale în numele societăţii, în valoare de peste 7.000.000 de lei, pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, cu scopul de a diminua veniturile realizate. În acest fel, s-a sustras de la plata taxelor datorate bugetului de stat, creând un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de lei, sumele de bani fiind folosite în scop personal. Botoşani – Director de firmă urmărit penal pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave S-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave faţă de directorul unei societăţi comerciale din Botoşani. Acesta este suspectat că, în perioada iunie – septembrie 2010, a însuşit şi folosit, atât pentru sine cât şi pentru alţii, aproximativ 500.000 de lei, aparţinând societăţii, prin emiterea a şase bilete la ordin, în favoarea unei firme din Iaşi, fără a exista vreun contract comercial încheiat între cele două societăţi. De asemenea, nu existau nici servicii prestate care să justifice plata, decontarea efectuându-se într-un cont ce nu coincide cu cel indicat de firma din Iaşi.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Sari la conținut