Acţiunea „Foc de Artificii”

În perioada Sărbătorilor de Iarnă 2012 – 2013, Poliţia Română desfăşoară activităţi pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice, în cadrul Acţiunii „Foc de artificii”.În urma a peste 700 de acţiuni şi controale desfăşurate la nivel naţional de poliţiştii din cadrul structurilor de arme, explozivi şi substanţe periculoase, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – I.G.P.R., în perioada 1 noiembrie – 6 decembrie a.c. au fost constatate 60 de infracţiuni prevăzute de normele privind regimul materiilor explozive, de comiterea cărora sunt suspectate 57 de persoane. De asemenea, au fost aplicate şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare de 12.000 de lei. În urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate, au fost confiscate 5.105 kg de articole pirotehnice din categoriile I-IV, în valoare de aproximativ 350.000 de lei.Exemplu: La data de 6 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului A.E.S.P. Brăila au efectuat, în baza unei autorizaţii emise de Judecătoria Brăila, o percheziţie domiciliară la locuinţa lui S.V., de 33 de ani, din Brăila.În locuinţa acestuia, poliţiştii au găsit mai multe articole pirotehnice deţinute fără drept, respectiv 5.589 petarde de diferite tipuri, cu unu, două sau trei focuri, 1.756 minirachete, 29 rachete mari, 61 pocnitori cu confeti, 67 candele romane de diferite tipuri, 115 cutii fitile pocnitoare, 3 baterii de artificii şi 25 bombiţe explozive.Toate articolele pirotehnice identificate fac parte din clasa/categoria 2, nu au documente de provenienţă şi sunt interzise pentru deţinere şi efectuarea de operaţiuni de către persoanele fizice neautorizate. Produsele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. S.V. este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu articole pirotehnice, fără drept, faptă prevăzută şi pedepsită de art.37, alin.3 din Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive.• ARTICOLE PIROTEHNICE Conform normelor legislative, articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează: 1. Articole pirotehnice de divertisment, care, la rândul lor, se subclasifică în următoarele categorii:a) categoria 1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;b) categoria 2 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse, şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni; c) categoria 3 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc mediu, destinate utilizării în exterior în spaţii deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni; d) categoria 4 – articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane. 2. Articole pirotehnice de scenă, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:a) categoria T1 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;b) categoria T2 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni. 3. Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:a) categoria P1 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;b) categoria P2 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.RESTRICŢIIDin motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 ŞI T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 şi P1 pot fi puse la dispoziţia publicului cu vârsta peste 16 ani.Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.În cagoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: Steluţe; Lumânări scânteietoare; Jerbe cu scântei; Minifacle; Minisori; Inele de foc; Sateliţi).Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii: a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri; c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze; d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane; g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.I.G.P.R. – Centrul de Informare si Relatii Publice


Alte articole:
Skip to content