Acțiuni pe linia prevenirii și combaterii muncii ilegale

Inspectoratul General pentru Imigrări a efectuat, în primul trimestru al acestui an, 71 de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii muncii ilegale a străinilor în municipiul București.Astfel, polițiștii Direcției pentru Imigrări a Municipiului București (DIMB) în cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București au verificat 73 de societăți comerciale unde își desfășurau activitatea cetățeni străini și au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale în valoare de 105.200 lei.Cu această ocazie, au fost depistați cinci cetățeni străini care desfășurau activități lucrative fără drept de muncă pe teritoriul României și 84 de persoane care nu au respectat obligațiile legale privind angajarea/detașarea în muncă. Cetățenii străini în cauză au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare totală de 95.100 lei. De asemenea, în această perioadă, polițiștii de Imigrări bucureșteni au primit 180 de cereri pentru emiterea avizelor de muncă, dintre care 123 au fost soluționate cu propunere de emitere a avizelor de muncă, 17 au fost respinse, 40 restituite la solicitarea angajatorului, 82 se află în curs de soluționare. Funcțiile pentru care au fost emise avizele de muncă sunt cu preponderență în domeniile comunicațiilor și tehnologiei informației, al serviciilor administrative și suport, tehnic, precum și pentru personalul casnic.În domeniul prelungirii dreptului de ședere în scop de muncă au fost primite 603 cereri, fiind soluționate pozitiv 530. Din punct de vedere al cetățeniei solicitantului, pe primele trei locuri se află lucrătorii din China, Turcia și Filipine. Pentru cetățenii străini care nu mai îndeplineau condițiile de prelungire a dreptului de ședere sau a fost revocat acest drept, polițiștii au emis decizii de returnare prin care au fost obligați să părăsească România.Raportat la trimestrul I al anului 2015, în perioada de referință se observă o creștere cu 6,13 la sută a numărului de cereri de prelungire a dreptului de ședere în scopul angajării în muncă sau detașării. De remarcat, față de primul trimestru al anului trecut, ca urmare a activităților de prevenire întreprinse de polițiștii I.G.I., a crescut cu 11,36 la sută numărul de informări primite de la angajatori privind încetarea raporturilor de muncă.Acţiunile desfăşurate de către poliţişti urmăresc asigurarea ordinii şi siguranţei cetăţeanului prin exercitarea unui control permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor și combaterea muncii ilegale. I.G.I. – Biroul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content