Acţiuni pentru prevenirea comercializării ilegale de obiecte pirotehnice

În perioada sărbătorilor de iarnă, Poliţia Română desfăşoară acţiunea naţională „FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice desfăşurate de persoanele fizice şi juridice. Până în prezent, poliţiştii au indisponibilizat aproape 830.000 de articole pirotehnice şi au întocmit 85 de dosare penale pentru nerespectarea regimului materiilor explozive.Din dispoziţia șefului Poliţiei Române, chestor general de poliţie Petre Tobă, Poliţia Română a declanşat acţiunea Foc de artificii.În perioada sărbătorilor de iarnă 2014-2015, poliţiştii desfăşoară acţiuni pentru prevenirea, identificarea şi combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale ce reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de persoanele fizice şi juridice.Polițiștii acționează atât pentru controlarea societăţilor comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice, cât şi pentru depistarea celor care încalcă regulile privind comercializarea acestui tip de produse, în zona pieţelor, târgurilor sau a centrelor comerciale. Până în prezent, au fost depistate 81 de persoane fizice care deţineau, transportau sau ofereau spre comercializare 829.164 de bucăţi de articole pirotehnice, fără a poseda autorizaţie. Obiectele pirotehnice au fost indisponibilizate, în vederea confiscării. De asemenea, poliţiştii au întocmit 85 de dosare penale pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. În cursul anului trecut, în urma activităţilor desfăşurate de poliţişti au fost întocmite 1.602 dosare penale și au fost confiscate 50.331 de kg. de articole pirotehnice, în valoare de aproximativ 1.500.000 de lei . În conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:a) categoria 1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut, cu un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse;În categoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliţi).b) categoria 2, 3 şi 4 – articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în exterior şi exclusiv de către pirotehnicieni;Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:a) între orele 24.00 şi 6.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;b) la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;c) la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;g) la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri.Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 16 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.POLIŢIA ROMÂNĂ RECOMANDĂ:În această perioadă, recomandăm părinţilor să supravegheze copiii cu atenţie deoarece aceştia pot fi expuşi incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare a obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile şi periculoase. Din acest considerent, folosirea lor necesită control şi supraveghere, dar şi responsabilitate sporită în ceea ce ţine de respectarea condiţiilor esenţiale de securitate.Înainte de a folosi produsele pirotehnice, studiaţi atent instrucţiunile şi măsurile de securitate indicate pe ambalajul produsului.Vă recomandăm să folosiţi cu multă atenţie articolele pirotehnice, pentru a evita producerea unor incendii nedorite ori vătămări corporale ce ar putea să umbrească frumuseţea sărbătorilor de iarnă.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content