Acţiuni pentru prevenirea muncii la negru

În perioada mai – octombrie a.c., poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au înregistrat peste 1.700 de dosare penale referitoare la fapte comise în legătură cu utilizarea forţei de muncă. / Pentru neregulile constatate în urma verificărilor efectuate împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu, au fost aplicate peste 67.000 de sancţiuni contravenţionale.Inspectoratul General al Poliţiei Române, în colaborare cu Jandarmeria Română, Inspecţia Muncii şi Garda Financiară au iniţiat, la data de 27 aprilie a.c., Planul comun de acţiune având ca obiect desfăşurarea de acţiuni de control în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi a combaterii evaziunii fiscale, rezultată din munca „la negru”.Astfel, în perioada 2 mai – 31 octombrie 2011, poliţiştii de investigare a fraudelor au participat la efectuarea a aproape 6.600 de acţiuni de control, desfăşurând activităţi în vederea identificării şi cercetării faptelor ce sunt incriminate ca infracţiuni în materia angajării şi utilizării forţei de muncă.În timpul acţiunilor de control au fost înregistrate 1.739 de dosare penale referitoare la fapte comise în legătură cu utilizarea forţei de muncă, au fost soluţionate 1.008 dosare penale, într-un număr de 836 de dosare penale s-a dispus începerea urmăririi penale, iar în 172 dosare penale au fost propuse alte soluţii.În dosarele penale în care s-a dispus începerea urmăririi penale s-au constatat 1.099 de infracţiuni, dintre care 123 prevăzute în Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011(”primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă”) şi 976 alte infracţiuni specifice legislaţiei care reglementează utilizarea forţei de muncă.Din totalul dosarelor în care s-a început urmărirea penală, 143 au fost înaintate parchetului competent cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi trimitere în judecată. În urma acţiunilor comune desfăşurate cu structurile teritoriale ale Inspecţiei Muncii, au fost aplicate, în condiţiile legii, 67.424 de sancţiuni contravenţionale, dintre acestea 4.191 sancţiuni pentru muncă fără forme legale de angajare.Au fost sancţionaţi 32.813 de angajatori pentru încălcarea prevederilor legislaţiei muncii, dintre aceştia 4.203 pentru utilizarea forţei de muncă fără forme legale.Informaţii de background:Munca nedeclarată, cunoscută şi sub denumirea generică de muncă la negru este una din abaterile grave întâlnite de oamenii legii în cadrul controalelor efectuate la diferitele tipuri de angajatori.Urmare a Memorandum-ului de Înţelegere între Comisia Europeană şi România, semnat la data de 23 iunie 2009, a fost asumată de către autorităţi ca măsură primordială intensificarea activităţilor de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată.În acest sens, Inspecţia Muncii a elaborat Strategia Naţională privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012, aprobată prin H.G.nr. 1024/2010 şi Planul naţional de mărire a intensităţii controalelor privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, context în care a fost încheiat Protocolul de cooperare interministerial între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu.I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content