Activitatea Poliţiei Române în 9 luni ale anului 2013

Activităţile desfăşurate de structurile Poliţiei Române vizează scăderea fenomenului infracţional, combaterea evaziunii fiscale şi îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc oferit cetăţenilor. În 9 luni ale anului 2013, criminalitatea sesizată înregistrează cea mai mică valoare din ultimii cinci ani.Anul 2012 a fost primul an în care, după 9 ani, criminalitatea sesizată nu a mai înregistrat creşteri, ci o scădere cu 5,66%. Trendul scăderii se menţine şi în primele 9 luni ale anului 2013.La nivel naţional, s-a înregistrat o scădere cu 3,2% a infracţiunilor sesizate, iar pentru prima dată în ultimii cinci ani, criminalitatea de natură judiciară, precum şi cea comisă în mediul rural a scăzut sub valorea înregistrată în anul 2011, respectiv cu 8,1% şi 4,45% faţă de perioada similară a anului 2012.Astfel, s-a înregistrat o scădere cu 13,14% a infracţiunilor contra persoanei şi cu 28,41% a infracţiunilor de tâlhărie comise în stradă.Au fost constatate cu 11,10% mai multe infracţiuni de evaziune fiscală.În urma activităţilor preventive desfăşurate, 78,29% dintre infracţiunile depistate au fost surprinse în flagrant delict.Activitatea Poliţiei Române s-a axat, în primele 9 luni ale anului în curs, pe creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea criminalităţii şi reducerea timpului de răspuns la solicitarea cetăţenilor sau la producerea unor evenimentePoliţiştii au efectuat peste 116.000 de razii şi acţiuni cu efective lărgite în zonele cu potenţial criminogen. Datorită prezenţei active în stradă a poliţiştilor, numărul de situaţii în care s-a impus intervenţia la solicitările cetăţeanului prin Sistemul Unic al Apelurilor de Urgenţă a scăzut cu 17,90%, realizându-se 586.646 de astfel de intervenţii.În continuare, Poliţia Română este cea mai solicitată structură a M.A.I. de către cetăţeni prin sistemul 112. Astfel, în urma efortului considerabil depus de poliţişti, infracţionalitatea şi-a păstrat trendul descrescător.În nouă luni ale anului 2013, din analiza datelor statistice existente, în ceea ce priveşte situaţia operativă, a rezultat că infracţiunile contra persoanei au înregistrat o scădere cu 13,14% faţă de perioada similară a anului trecut. Infracţiunile grave, comise cu violenţă au scăzut cu 6,16% (infracţiunile de omor au scăzut cu 14,72%, infracţiunile de tentativă de omor au scăzut cu 9,62%, iar cele de vătămare corporală gravă au scăzut cu 5,07%).La infracţiunile contra patrimoniului se constată o scădere cu 4,41%. De menţionat că, furturile din locuinţe au scăzut cu 8,51%, furturile de auto au scăzut cu 24,47%, iar furturile de animale au scăzut cu 15,98%.În ceea ce priveşte mica criminalitate, infracţiunile de furt din buzunare, poşete, genţi au scăzut cu 7,47%, iar cele de furt din auto au scăzut cu 11,27%.Au scăzut cu 24,66% infracţiunile de tâlhărie, iar cele prin smulgere de obiecte au scăzut cu 27,21%.Poliţiştii din cadrul structurilor de prevenire a criminalităţii au iniţiat campanii de informare şi prevenire atât în ceea ce priveşte furtul din locuinţe, cât şi infracţiunile de tâlhărie prin smulgere. Urmare a activităţilor conjugate ale poliţiştilor pe cele două paliere, prevenire şi combatere, dar şi a măsurilor de protecţie pe care cetăţenii le-au luat, au scăzut atât numărul infracţiunilor de furt, cât şi cel al infracţiunilor de tâlhărie prin smulgere.Obiectivul prioritar de acţiune al Poliţiei Române în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii economico-financiare rămâne creşterea siguranţei mediului de afaceri şi asigurarea legalităţii, în vederea susţinerii funcţionării economiei de piaţă. Astfel, în urma activităţilor desfăşurate pentru combaterea criminalităţii economico-financiare, structurile de poliţie au descoperit şi cercetează cu 11,10% mai multe infracţiuni de evaziune fiscală.În domeniul combaterii criminalităţii organizate, aportul poliţiştilor de la structurile specializate s-a concretizat în destructurarea a 206 grupări infracţionale organizate, cu 5,64% mai multe ca în perioada similară a anului 2012, fiind trimise în judecată, de procurorii D.I.I.C.O.T., 1.931 de persoane, dintre care 50,8% în stare de arest preventiv.De asemenea, criminalitatea stradală se află permanent în atenţia Poliţiei Române, infracţiunile care intră în această categorie, prin locul în care sunt săvârşite, creând o stare de disconfort şi nesiguranţă amplificată în rândul cetăţenilor. În urma activităţilor desfăşurate, infracţiunile stradale au scăzut cu 16,5%.Au scăzut infracţiunile de tâlhărie comise pe stradă cu 28,31%, iar infracţiunile de furt au scăzut cu 14,8%.Totodată, infracţiunile de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice au scăzut cu 23,44%.Din punct de vedere al riscului rutier, continuă trendul descendent la toţi indicatorii, respectiv numărul accidentelor grave scade cu 10,4%, numărul persoanelor decedate scade cu 11,4%, iar numărul persoanelor rănite grav scade cu 10,1%.Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale constituie o prioritate a Poliţiei Române.Astfel, au fost aplanate peste 150.611 de stări conflictuale (71.828 intrafamiliale, 11.683 între grupuri şi 67.100 din alte motive). Au fost luate măsuri în 15.736 de cazuri de minori lipsiţi de supraveghere care au fost predaţi familiilor, iar în 3.747 de cazuri au fost încredinţaţi centrelor de ocrotire. De asemenea, au fost aplicate peste 24.466 de sancţiuni contravenţionale persoanelor care apelau la mila publică sau vagabondau, iar peste 3.700 au fost predate familiilor sau internate în centre de ocrotire.Au fost găsite 7.309 de persoane urmărite în temeiul legii, dintre care 5.789 de persoane urmărite la nivel naţional şi 1.520 internaţional.De asemenea, poliţiştii au participat la 7.323 de intervenţii în caz de calamităţi naturale, incendii, explozii, înzăpeziri, alunecări de teren etc., salvând astfel 3.957 de persoane.În urma acţiunilor, controalelor şi percheziţiilor domiciliare efectuate au fost ridicate în vederea confiscării mai multe bunuri şi valori, respectiv aproximativ 1.463.844,1 de euro, peste 235.000 de dolari, aproape 6 kg. de aur, bijuterii şi alte obiecte din aur, 63,75 kg. argint, peste 27.493.261 de lei proveniţi din operaţiuni ilicite, bunuri şi mărfuri în valoare de 292.238.971, 2.333 de arme, 55.086 de muniţii, 15.203,336 kg. exploziv, 126.181 kg. mercur, 64.606,081 mc. material lemnos, 433.604,2 kg. metale feroase şi 25.349,669 kg. metale neferoase.Eforturile depuse de către Poliţia Română, împreună cu celelalte instituţii abilitate, au dus la scăderea, în continuare, a fenomenului infracţional.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut