Activităţi ale poliţiştilor specializaţi în arme, explozivi şi substanţe periculoase

În 10 luni ale anului 2013, la nivel naţional, au fost dispuse peste 4.800 de măsuri de anulare sau suspendare a dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor. 95% din armele letale deţinute de persoanele fizice sunt arme de vânătoare şi tir. În cele 10 luni ale anului în curs, la nivel naţional, au fost dispuse 3.791 de măsuri de anulare şi 1.031 de măsuri de suspendare a dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor letale şi neletale, atât ca urmare a acţiunilor naţionale desfăşurate în perioada menţionată, cât şi pe baza datelor şi informaţiilor obţinute de poliţiştii structurilor de arme, explozivi şi substanţe periculoase.De asemenea, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 2.869 de arme şi 167.658 bucăţi cartuşe de diferite calibre, comparativ cu 1.857 de arme şi 62.964 de bucăţi cartuşe indisponibilizate în perioada similară a anului precedent. Situaţia statistică la nivel naţional a deţinătorilor de arme de foc, precum şi a armelor deţinute de către aceştia, relevă faptul că, în România, în prezent, 164.298 de persoane fizice deţin 214.015 arme (117.632 arme letale – 0,59 la 100 de locuitori şi 96.383 arme neletale – 0,48 la 100 de locuitori. De menţionat faptul că, din totalul armelor letale deţinute de persoanele fizice, 103.381 sunt arme de vânătoare, iar 8.105 sunt arme de tir, ceea ce reprezintă aproximativ 95% din total. Comparativ cu alte state, al căror număr de locuitori este mai mic decât cel al României, trebuie menţionat că ţara noastră, în anul 2012, se situa pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul de arme de foc letale pe cap de locuitor, respectiv 0,7 arme la 100 de locuitori. În acest sens exemplificăm Ungaria cu 5,5 arme, Bulgaria 6,2 arme, şi Austria 21,9 arme. În ceea ce priveşte criminalitatea în domeniul armelor şi muniţiilor, datele statistice înregistrate la 10 luni 2013 evidenţiază în continuare faptul că România nu reprezintă o piaţă ilegală pentru operaţiunile cu arme de foc, acest fenomen având un caracter izolat. De asemenea, infracţiunile la regimul armelor şi muniţiilor, comise cu arme de foc, deţinute legal sau ilegal, au reprezentat un fenomen izolat, cauzele care au stat la baza acestora fiind în marea lor majoritate conflicte spontane sau accidente de vânătoare. Activităţi de prevenire şi control:În perioada 2012 – 2013 au fost declanşate şi desfăşurate patru mari acţiuni în vederea verificării tuturor deţinătorilor legali de arme şi muniţii, după cum urmează:- Acţiunea naţională privind verificarea deţinătorilor legali de arme şi muniţii letale, care s-a desfăşurat în perioada 02.04 – 30.06.2012 pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor ce au stat la baza acordării autorizării persoanelor fizice în a deţine, purta şi folosi arme letale.- Acţiunea naţională privind verificarea deţinătorilor legali de arme şi muniţii neletale supuse autorizării, care a fost declanşată la data de 10.09.2012, pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza acordării autorizării persoanelor fizice să deţină, să poarte şi să folosească arme neletale supuse autorizării, acţiune care este în curs, până la clarificarea tuturor situaţiilor.- Acţiunea naţională privind verificarea modului de deţinere şi folosire a armelor cu destinaţia colecţie de către persoanele fizice autorizate în acest sens, care s-a derulat în perioada 13.02 – 15.04.2012, pentru prevenirea şi combaterea evenimentelor negative ce pot apărea ca urmare a nerespectării regimului armelor şi muniţiilor pe segmentul portului şi folosirii armelor cu destinaţia colecţie. În România legislaţia în materie stabileşte condiţii clare pentru autorizare (bonitate judiciară, verificări specifice, control la domiciliu etc.), însă în alte state, armele cu gaze iritant lacrimogene şi aer comprimat se circumscriu unui regim juridic permisiv. – În acest context, au fost declanşate activităţi specifice de către poliţiştii din cadrul structurilor de arme, explozivi şi substanţe periculoase în colaborare cu reprezentanţii structurilor de poliţie bulgare, în perioada 25.02 – 15.10.2013, fiind efectuate verificări la comercianţii de arme bulgari pentru obţinerea de date cu privire la cetăţenii români care ar fi putut achiziţiona arme din Bulgaria şi care nu au respectat circuitul legal de autorizare în ţara noastră.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut