Admitere 2011 în unităţile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, prin Serviciul Resurse Umane, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Arma Jandarmi , Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale – sesiunea 2011.Oferta educaţională pentru instituţiile de învăţământ aflate în referinţă, pentru sesiunea 2011, sunt: INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I.- La Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – 103 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).- La Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 156 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).- La Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 150 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).- La Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 5 locuri (bărbaţi).Instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. pe locurile M.A.I.- La Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe Militare şi Informaţii – Specializarea Managementul Economico – Financiar, Finanţe-contabilitate 5 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare).- La Academia Tehnică Militară Bucureşti 21 locuri (bărbaţi şi femei, fără discriminare), conform specialităţilor, din care:o 5 locuri – blindate, automobile şi tractoare; o 8 locuri – construcţii şi fortificaţii;o 3 locuri – transmisiuni; o 5 locuri calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.- La Şcoala Militară de maiştrii militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti – bărbaţi şi femei, fără discriminare din care: o 2 locuri autoo 2 locuri tehnică de comunicaţiiCriterii de recrutare Pentru a participa la concursul de admitere candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:• să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;• să cunoască limba română scris şi vorbit;• să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;• să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;• să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;• să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.Conţinutul dosarului de candidatPentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic care va cuprinde următoarele documente:1. Cererea de înscriere;2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;3. Diploma de bacalaureat (original şi copie legalizată) sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs şi foaia matricolă în original;4. Fişa medicală tip de încadrare în M.A.I.;5. Următoarele documente în copie legalizată: certificatul de căsătorie, certificatului de naştere pentru: candidat, soţ / soţie şi fiecare copil;6. Autobiografia;7. Tabelul nominal cu rudele candidatului;8. Cazierul judiciar al candidatului;9. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, şcoală sau unitate militară;10. Copii ale următoarelor documente: act de identitate, livret militar sau carnet de muncă (după caz).11. Trei fotografii color 3/4 cm;12. Două fotografii color 9/12 cm. „Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea candidatului. În cazul în care descoperirea falsului se va face după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă” În conformitate cu prevederile art.20 şi 21 din Ordinul nr. 665 din 28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările ulterioare, nu se admit derogări de la condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ.Primirea tinerilor care solicită înscrierea la concursul de admitere şi punerea la dispoziţia acestora a informaţiilor şi tipizatelor necesare întocmirii dosarelor de candidatPentru ofiţeri: până la data de03.06.2011Pentru subofiţeri: până la data de01.07.2011ÎNSCRIERI LA SEDIUL UNITĂŢIIŞoseaua Linia de Centură – Fort Măgurele, sector 5, Bucureşti tel. 0214567350/0214567351/0372710191 interior 20395/20325E TIMPUL SĂ TE PREOCUPE VIITORUL TĂU!OPTEAZĂ PENTRU JANDARMERIA ROMÂNĂD.G.j.M.B. – COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content