Agendă de lucru pentru luna mai – U.C.R.A.P.

Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice organizează, în cursul lunii mai 2011, o serie de evenimente care se adresează autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, după cum urmează:În cadrul proiectului „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară – instrument pentru furnizarea în comun, în condiţii de calitate şi eficacitate, a serviciilor publice locale” se vor desfăşura 2 seminarii de instruire, ce se adresează unui număr de 60 de reprezentanţi ai asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, astfel: 4 – 6 mai la Alba Iulia – în domeniul „Achiziţii publice” 11 – 13 mai la Timişoara – în domeniul „Management strategic”În cadrul proiectului „Administratorul public – factor de succes pentru un management eficient la nivel local” continuă Campania de promovare a funcţiei de administrator public. Astfel, în data de 5 mai se organizează la Alexandria un Seminar de informare, pentru Regiunea Sud Muntenia, la care sunt aşteptaţi să participe circa 70 de reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, administratori publici precum şi reprezentanţi ai mediului academic şi neguvernamental. În cadrul aceluiaşi proiect, în perioada 19 – 20 mai 2011 se va desfăşura la Sibiu Forumul Naţional al Administratorilor Publici, eveniment ce se doreşte a fi unul de marcă pentru administraţia publică locală şi, în acelaşi timp, un prim pas spre crearea unui corp profesional al administratorilor publici în România.Cu acest prilej va avea loc şi prima Adunare Generală a administratorilor publici, recent constituiţi în Asociaţia Administratorilor Publici din România.În cadrul proiectului „Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă”, al cărui principal rezultat constă în elaborarea proiectului de Cod administrativ al României, vor fi organizate, la Bucureşti, în zilele de 10 şi respectiv 13 mai, 2 mese rotunde unde vor fi prezentate şi discutate propunerile de alternative de soluţionare a disfuncţionalităţilor cadrului legislativ din domeniul administraţiei publice. La activitate vor participa 50 de persoane din rândul membrilor Grupului de lucru, reprezentanţi ai grupului ţintă al proiectului precum şi membrii echipei de implementare. De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, în perioada 30 mai – 3 iunie se va organiza la Sinaia o sesiune de formare de formatori.


Alte articole:
Skip to content