Agentia Nationala Antidrog-Sesiune de comunicare

În deschiderea sesiunii de comunicare, directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, a salutat interesul manifestat de către ONG-urile din România pentru contracararea fenomenului drogurilor şi a reiterat importanţa şi roul societăţii civile în contextul luptei antidrog.În cadrul sesiunii, au fost discutate aspecte referitoare la reprezentarea societăţii civile internaţionale la UNODC, Viena, la cooperarea UNODC cu societatea civilă şi la posibile direcţii de colaborare.Totodată, a fost prezentat modul de organizare a Comitetului ONG pe droguri de la Viena, realităţi cu care se confruntă sistemul de control al drogurilor şi eventuale noi căi de acţiune în vederea adaptabilităţii la actualele provocări pe piaţa drogurilor.În acelaşi cadru, au fost aduse în discuţie aspecte din dinamica zilnică a activităţilor întreprinse de către ONG-urile prezente, în vederea redimensionării aspectelor reliefate şi a întâmpinării acestora cu soluţii adaptate.*** Datorită hotărârilor UN General Assembly Special Session (UNGASS) 1998, ONG-urile sunt invitate ca observatori la şedintele Comisiei pe Droguri Narcotice şi ale Comisiei pentru Prevenirea Crimei şi pentru Justiţie.  Începand din 2003, ONG-urile au participat la conferinţele organizate de statele membre în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Crimei Organizate la nivel transnaţional şi al Convenţiei împotriva Corupţiei. UNODC contează pe contribuţia ONG-urilor pentru atingerea scopului comun reprezentat de construirea unei societăţi în care să nu existe abuz de droguri.  Trebuie imaginate alternative sănătoase şi novatoare, în special pentru tineri, în defavoarea consumului de droguri ilicite.  Cea de-a 20 a Sesiune Speciala a Adunării Generale a Naţiunilor Unite pe problema mondială a drogurilor, desfăşurată în iunie 1998, a adoptat o Declaraţie referitoare la principiile care trebuie să orienteaze politicile de reducere a cererii de droguri.  Directiile de colaborare vizează programe de dezvoltare alternativă în ţările în care se cultivă plantele – materie primă pentru drogurile ilicite, activităţi de advocacy şi proiecte de prevenire a abuzului de droguri şi a crimei, celebrarea Zilei Internaţionale de Luptă împotriva abuzului de droguri (26 iunie) şi a Zilei Internaţionale împotriva Corupţiei (9 decembrie), campanii de sensibilizare a opiniei publice referitoare la victimele traficului de fiinţe umane, promovarea măsurilor anti-corupţie şi a atitudinii corecte, bazate pe respectarea Drepturilor Omului, faţă de persoanele încarcerate. Comitetul ONG pe Droguri de la Viena (VNGOC) este reprezentat de aproximativ 140 de ONG-uri umbrelă, fiind legătura dintre acestea, UNODC şi Comisia pe Droguri Narcotice (CND). Apărut încă din anul 1983, obiectivele principale ale VNGOC sunt de a sprijini activitatea UNODC, de a furniza informaţii asupra activităţilor ONG-urilor şi de a implica un cât mai larg sector al societăţii civile în implementarea politicilor globale din domeniul drogurilor.  Posibilele căi de acţiune sunt îmbunătăţirea colaborării între diversele agenţii UN, prin mecanisme de tipul UN Task Force on Drugs, Development and Organised Crime, organizarea de întâlniri şi dezbateri între membrii societăţii ştiinţifice, societăţii civile, agenţiile UN şi reprezentanţii Statelor Membre, precum şi crearea unei structuri care să asigure implicarea Societăţii Civile în sistemul de control al drogurilor, de tipul Civil Society Task Force.COMPARTIMENTUL DE RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content