Agenția Națională Antidrog solicită propuneri de proiecte

Agenția Națională Antidrog (ANA) solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni din cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 (PIN 2015-2018).Activităţile vizate sunt incluse în Subprogramul V – ”Dezvoltarea intervențiilor pentru românii care lucrează în străinătate, care se deplasează frecvent în străinătate și pentru imigranții care consumă droguri”, Subprogramul VI – ”Realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri”, precum și Subprogramul VIII – ”Dezvoltarea serviciilor de tip suport pentru beneficiarii care au parcurs programul de tip comunitate terapeutică (CT) în penitenciar”, aferente PIN 2015-2018. Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma completă se găsesc pe pagina de internet www.ana.gov.ro, secțiunea PIN. Data limită pentru depunerea propunerilor este 5 mai 2017, ora 15:00. Perioada de selecție și evaluare a propunerilor este 8 – 26 mai 2017.Selecţia propunerilor se va efectua pe baza prevederilor H.G. nr. 659/2005 privind aprobarea Programului de Interes Național în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018 şi ale prevederilor Ordinul M.A.I. nr.120/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor din cadrul Programului de Interes Național în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018.Agenția Națională Antidrog îşi exprimă încă o dată disponibilitatea privind susţinerea finanţării organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de droguri, pentru derularea activităţilor specifice.ANA – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Skip to content