Agenţia Naţională Antidrog vă invită la conferinţa de închidere a proiectului «M…de la Morpheus»

Agenţia Naţională Antidrog, alături de Fundaţia Familia şi Ocrotirea Copilului, vă invită să participaţi la conferinţa de închidere a proiectului «M…de la Morpheus», ce va avea loc joi, 19 mai a.c., ora 11:00, la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog din B-dul Unirii nr. 37, Bloc A4, sector 3, Bucureşti.Proiectul a fost finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Activităţile proiectului s-au adresat persoanelor consumatoare de droguri care au beneficiat de servicii de reintegrare socială în cadrul centrului de zi şi au vizat, de asemenea, implementarea unei campanii de prevenire a consumului de droguri şi de promovarea unui stil de viaţă sănătos, derulate în mai multe şcoli din municipiul Bucureşti.«M…de la Morpheus» a contribuit la consolidarea sistemului integrat de prevenire şi asistenţă specializată şi răspunde obiectivelor de reducere a cererii de droguri, prevăzute în H.G nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, respectiv H.G. nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 -2018.La eveniment, vor participa specialişti şi experţi ai instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale partenere din domeniul drogurilor, precum şi beneficiari şi voluntari ai proiectului.În speranţa că veţi răspunde pozitiv invitaţiei noastre, vă aşteptăm să fiţi alături de noi începând cu ora 10.30. Vă adresăm rugămintea să confirmaţi participarea dumneavoastră la adresa de mail relatii.pubice@ana.gov.ro sau la numărul de telefon 0723.027.124, până la data de 18.05.2016, ora 15.00.A.N.A.-Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Skip to content