AM PODCA din cadrul M.A.I. lansează Cererea de Proiecte nr.5 din 2009

Marţi, 29 septembrie 2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor LANSEAZĂ:Cerere de proiecte nr.5/2009 cu termen limită de depunere 8 decembrie 2009, orele 16„Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”, în cadrul Axei prioritare 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”.Solicitanţii eligibili sunt: • Ministere (inclusiv Instituţiile Prefectului);• Autorităţi ale administraţiei publice locale;• Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;• Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară;• ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul administraţiei publice, în parteneriat cu cel puţin o autoritate publică locală;• UniversităţiCerere de idei de proiecteCerere de idei de proiecte pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ” şi pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”Pot depune proiecte în cadrul acestei cereri de idei de proiecte autorităţile administraţiei publice centrale (aşa cum sunt stabilite în Documentul Cadru de Implementare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”), cu atribuţii în rezolvarea problemei descrise, aceasta fiind la nivel naţional, regional sau sectorial. În acest sens vă rugăm să consultaţi Regulile pentru cererile de idei de proiecte la următoarea adresă: http://www.fonduriadministratie.ro, Rubrica Cereri de idei de proiecte – Cereri active.Mai multe informaţii puteţi solicita la adresa de e-mail amdca@mai.gov.ro. sau tel: 021 314 39 29 şi accesând pagina de internet a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” http://www.fonduriadministratie.ro, rubrica Noutăţi.DIRECŢIA PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE


Alte articole:
Skip to content