Analiza activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie în primele şase luni din 2011

Primul semestru al anului 2011 a constituit pentru Direcţia Generală Anticorupţie un interval de continuitate şi amplificare a demersurilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, de iniţiere şi transpunere în practică a noi instrumente de lucru şi, în acelaşi timp, de consolidare instituţională şi funcţională. În această perioadă se disting în mod deosebit acţiunile de mare anvergură desfăşurate sub coordonarea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru combaterea corupţiei şi contrabandei în punctele de trecere a frontierei de stat. Operaţiunile au probat o dată în plus faptul că, lupta împotriva corupţiei nu este un exerciţiu declarativ, ci o realitate susţinută de acţiuni şi fapte concrete.Analiza de activitate din această perioadă evidenţiază faptul că Direcţia Generală Anticorupţie a înregistrat creşteri marcante atât în planul măsurilor de combatere a corupţiei, precum şi a finalităţii acestor demersuri. Totodată se constată o evoluţie calitativă pe palierul măsurilor de prevenire a faptelor de corupţie şi colaborării cu instituţiile publice şi societatea civilă.Prevenirea – o prioritate a Direcţiei Generale AnticorupţieÎn primele 6 luni ale acestui an, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au organizat 1.420 activităţi de instruire anticorupţie cu caracter preventiv în rândul lucrătorilor ministerului. La aceste întâlniri au participat 38.539 lucrători M.A.I. (+70% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010), dintre care 4.807 manageri (+44% faţă de primul semestru 2010). Au fost consemnate 43 situaţii (-12%) în care funcţionarii ministerului au sesizat lucrătorii D.G.A. atunci când li s-au oferit sume în schimbul unor servicii, respectiv 45 cazuri (-41%) când au denunţat situaţii în care colegii lor au fost implicaţi în comiterea unor fapte de corupţie. Printre principalele activităţi se află elaborarea unor planuri comune de măsuri în baza cărora s-au desfăşurat acţiuni cu caracter instructiv-educativ cu personalul Poliţiei Rutiere şi cel al Poliţiei de Frontieră (structuri decelate cu riscuri şi vulnerabilităţi în ceea ce priveşte implicarea în fapte de corupţie), participarea la aceste activităţi fiind de aproximativ 6.000 de ofiţeri şi agenţi de poliţie. S-au continuat activităţile de informare în domeniul prevenirii corupţiei cu studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; precum şi cu elevii în cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”. Totodată, s-a asigurat coordonarea/participarea, la 11 acţiuni zonale desfăşurate sub coordonarea Centrului Naţional pentru Integritate.Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie folosesc metode ştiinţifice de lucru în activitatea de prevenire, dovadă în acest sens fiind studiile aprofundate referitoare la riscurile şi vulnerabilităţile pe sectoare de activitate, prin care se urmăreşte o diagnosticare cât mai eficientă a fenomenului corupţiei în rândul cadrelor M.A.I. în vederea adoptării celor mai bune instrumente de acţiune.Numărul persoanelor învinuite a crescut cu 50% şi cu 81% al personalului M.A.I. învinuitÎn perioada analizată, s-au efectuat cercetări şi au fost înaintate la Parchet 1199 lucrări şi dosare penale (+27% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010).Dintre acestea, 289 au fost înaintate la Direcţia Naţională Anticorupţie, iar 910 la structurile centrale şi teritoriale ale P.Î.C.C.J.A fost dispusă începerea urmăririi penale în 230 dosare penale (+11%), dintre care 46 la Direcţia Naţională Anticorupţie şi 184 la alte structuri ale Ministerului Public.S-au emis rechizitorii în 152 dosare şi au fost dispuse, totodată, măsuri administrative în 41 dosare, fiind consemnată o creştere cu 35% a acestora, respectiv cu 24% a sancţiunilor cu caracter administrativ dispuse de procurorii de caz, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu ocazia activităţilor procedurale derulate, au fost efectuate cercetări cu privire la 2.706 persoane (+63%), dintre care 1.242 au fost cadre ale M.A.I. (+65%).În perioada analizată, din cele 1.173 persoane învinuite, 379 provin din cadrul ministerului (30 având funcţii de conducere şi 349 funcţii de execuţie). Ca o caracteristică a activităţii de cercetare penală, raportându-ne la intervalul similar din anul anterior, se evidenţiază creşterea cu 50% a numărului persoanelor învinuite, precum şi cu 81% a personalului M.A.I. învinuit.Totalul persoanelor inculpate înregistrează o creştere de 200%În aceeaşi perioadă, au fost inculpate 754 persoane, dintre care 310 lucrători ai M.A.I. Totalul persoanelor inculpate înregistrează o creştere de 200%, respectiv de trei ori în privinţa cadrelor M.A.I. ce au fost inculpate pentru comiterea unor infracţiuni din aria de competenţă a D.G.A..Totodată, se consemnează o creştere cu 226% a numărului de persoane arestate preventiv.Pentru derularea corespunzătoare a cercetărilor, structurile de parchet competente au dispus 1.474 delegări ale poliţiei judiciare din cadrul D.G.A. în vederea efectuării de acte de cercetare penală (+43% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010), din care 359 de către Direcţia Naţională Anticorupţie şi 1.115 de la alte structuri ale Ministerului Public. În perioada de referinţă, instanţele de judecată au pronunţat 80 hotărâri în primă instanţă şi 54 hotărâri definitive. Totodată, în perioada analizată, instanţele competente au condamnat 150 persoane, dintre care 65 definitiv. Din rândul persoanelor condamnate definitiv, 25 au reprezentat lucrători ai ministerului.** * Ca trăsătură generală, activitatea Direcţiei Generale Anticorupţie a consemnat rezultate superioare la majoritatea indicatorilor faţă de intervalul similar al anului precedent, fapt ce atestă angajamentul determinant al acestei structuri în prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul personalului M.A.I.Activităţile întreprinse şi rezultatele obţinute în primul semestru al acestui an constituie o premisă fundamentală pentru realizarea obiectivelor strategice asumate de către Direcţia Generală Anticorupţie aferente anului 2011. NOTĂ: Anexat se află cazurile semnificative instrumentate de Direcţia Generală Anticorupţie în primul semestru al anului 2011.D.G.A. – Biroul Informare şi Relaţii Publice[filename=_Anexa_1_Cazuri_frontiera_costuri_-_forte_implicate.doc] [filesize=_Anexa_1_Cazuri_frontiera_costuri_-_forte_implicate.doc] Nr. desc.: [downloads=_Anexa_1_Cazuri_frontiera_costuri_-_forte_implicate.doc][filename=_Anexa_2_Cazuri_combatere_6_luni_2011.doc] [filesize=_Anexa_2_Cazuri_combatere_6_luni_2011.doc] Nr. desc.: [downloads=_Anexa_2_Cazuri_combatere_6_luni_2011.doc][filename=_Anexa_3_Cazuri_desistare_6_luni_2011.doc] [filesize=_Anexa_3_Cazuri_desistare_6_luni_2011.doc] Nr. desc.: [downloads=_Anexa_3_Cazuri_desistare_6_luni_2011.doc]


Alte articole:
Skip to content