ANFP continua dezbaterile publice privind modificarea Statutului Functionarului Public

În această săptămână Andras Szakal, Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) şi Marian Niculescu, Secretar General al ANFP, au avut o întâlnire la Bacău cu secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la invitaţia acestora.Discuţiile au vizat mai multe aspecte ale îmbunătăţirii sistemului administraţiei publice din perspectiva funcţiei publice, ANFP făcând cunoscute principalele aspecte propuse prin proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul discuţiilor reprezentanţii secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale din Bacău au afirmat că este necesară modificarea regimului incompatibilităţilor, flexibilizându-se unele reglementări în ceea ce priveşte funcţia publică, precum şi schimbarea denumirii de „secretar” pentru a nu se mai produce unele confuzii de natură semantică.Domnul Andras Szakal a expus noile principii după care se va ghida instituţia reafirmând rolul ANFP în exercitarea atribuţiei de control privind aplicarea coerentă a legislaţiei la nivelul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice şi verificarea aplicării acestei legislaţii. „Trebuie să avem în vedere în primul rând respectarea legislaţiei în vigoare. ANFP are şi va avea un rol extrem de important în managementul funcţiei publice, monitorizarea, controlul, verificarea şi îndrumarea autorităţilor şi instituţiilor publice”, a afirmat Andras Szakal.La rândul lor reprezentanţii secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ au arătat entuziasm privind deschiderea de care dă dovadă conducerea ANFP considerând de bun augur iniţierea acestor consultări publice. Întâlnirea de la Bacău se înscrie în seria consultărilor începute de către conducerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu asociaţiile profesionale şi cu Sindicatele funcţionarilor publici privind modificările legislative pe care le are în vedere ANFP la Legea nr. 188/1999. AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI


Alte articole:
Skip to content