ANFP – Creşterea eficienţei serviciilor publice în atenţia instituţiilor publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici a lansat, în luna mai 2009, cea de a II-a ediţie a competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România, „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, care are drept scop promovarea celor mai bune practici din administraţia publică.După cum am informat anterior, secţiunile tematice ale competiţiei de bune practici au fost stabilite în prealabil, astfel:• Pilonul 1: Creşterea eficienţei serviciilor publice prin metode novatoare • Pilonul 2: Consolidarea administraţiei publice prin consultarea şi atragerea la actul de decizie a cetăţenilor • Pilonul 3: Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii, performant. Având în vedere că această competiţie presupune aplicarea electronică a bunelor practici pe pagina de internet www.anfp.gov.ro, vă facem cunoscut faptul că majoritatea proiectelor înscrise în competiţie până la această dată au fost de la instituţiile şi autorităţile publice reprezentând judeţele Cluj, Sălaj, Constanţa, Harghita şi Bacău. 80% din proiecte au fost înregistrate la secţiunea tematică Creşterea eficienţei serviciilor publice prin metode novatoare, ceea ce demonstrează încă o dată atenţia deosebită acordată de către instituţiile publice, necesităţii de eficientizare a serviciilor publice prin implementarea unor instrumente novatoare, care să conducă la un serviciu public orientat spre rezultate.Totodată, ţinând seama de solicitările primite de la instituţiile şi autorităţile publice, referitoare la perioada aferentă aplicării de proiecte de bune practici, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă prelungirea termenului de înscriere a proiectelor în competiţie, până la data de 15 august 2009.Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, domnul secretar de stat Andras Szakal, adresează o nouă invitaţie către toate instituţiile şi autorităţile publice de a participa la competiţie, în scopul popularizării exemplelor reale implementate cu succes în România şi pentru a demonstra că administraţia publică românească promovează valori şi practici novatoare, care pot contribui considerabil la realizarea reformei sectorului public.


Alte articole:
Skip to content