ANFP începe controalele în ţară

Conducerea Agenţiei a decis consolidarea rolului de control şi verificare a modului de aplicare a legislaţiei aferente funcţiei publice şi funcţionarilor publici de către instituţiile şi autorităţile publice de la nivel central şi local.În acest sens, în cadrul conferinţei de presă organizate la sediul ANFP, azi 29 iunie a.c, preşedintele Andras Szakal a afirmat că „a fost verificată baza de date existentă în Agenţie şi s-a constatat că din totalul de 4579 de instituţii publice, un număr de 1921 nu au solicitat avizul ANFP necesar funcţionării, conform legii (stat funcţii, organigramă). Dintre acestea, exista aproximativ 100 de instituţii care nu au solicitat vreodată aviz de la ANFP, cum ar fi trebuit conform art. 107 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia funcţiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate şi instituţie publică (de conducătorul acesteia prin HCL sau HCJ), cu avizul ANFP”. „Săptămâna viitoare vor fi demarate acţiuni de control”, a declarat domnia sa, primul judeţ vizat fiind Braşovul, urmând apoi Prahova şi Ialomiţa. Vor fi verificate primării, instituţii deconcentrate, iar ulterior, instituţii ale prefectului şi Consilii Judeţene, întrucât cele mai mari probleme sesizate au fost la nivelul primăriilor. Aceste controale vor fi desfăşurate în baza prevederilor Legii nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 22, alin. (1), litera c, conform căruia ANFP monitorizează şi controlează modul de aplicare al legislaţiei, privind funcţia publică şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor şi acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, coroborat cu art. 7 din HG 1000/2006, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la principalele atribuţii ale Agenţiei în domeniul monitorizării şi controlului activităţii referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.www.anfp.gov.ro, tel: 021. 3150484 , fax: 021. 3153747


Alte articole:
Skip to content