ANFP intensifică acţiunile de control în administraţia publică

ANFP intensifică acţiunile de control în administraţia publică În primul trimestru al anului 2010, Corpul de Control al ANFP a efectuat un număr de 20 de acţiuni de control în cadrul următoarelor instituţii şi autorităţi publice centrale şi teritoriale: Ministerul Justiţiei, Ministerul Mediului, Instituţia Prefectului judeţul Constanţa; instituţii deconcentrate: A.J.P.S. Ilfov, C.J.A.S. Timiş, C.J.P.C. Vrancea; A.F.P. Murfatlar; primării: Sectorul 1 (Bucureşti), Fundulea (Călăraşi), Pucioasa (Dâmboviţa), Dâmbovicioara (Argeş), Costeşti (Iaşi), Dăgâţa (Iaşi), Tormac (Timişoara), Rădăuţi (Suceava), Târgu Frumos (Iaşi), Todireşti (Vaslui), Prisăcani (Iaşi); alte instituţii din administraţia publică locală: Poliţia Comunitară Iaşi, Poliţia Comunitară Sector 1 Bucureşti. Toate acţiunile de control tematic au fost efectuate la sesizarea diferitelor persoane fizice şi juridice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici exercitându-şi, în acest fel, atribuţiile în domeniul controlului instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice, conform legislaţiei specifice în vigoare. Principalele nereguli constatate în urma acestor controale au fost identificate în constituirea comisiilor paritare şi de disciplină, întocmirea fişelor de post şi a fişelor de evaluare, gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese, întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice, întocmirea şi gestiunea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici.Ca urmare a acestor controale au fost dispuse măsurile şi acţiunile corective ce se impuneau, iar, în situaţiile în care au fost identificate încălcări ale prevederilor legale în vigoare, de competenţa altor instituţii, au fost sesizate instituţii abilitate, respectiv Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Integritate, Instituţia Prefectului din judeţele aferente. Totodată, în vederea monitorizării implementării acestor măsuri, au fost fixate termene certe astfel încât, în situaţia neîndeplinirii lor, ANFP să poată exercita legitimarea procesuală activă, respectiv sesizarea instanţei de contencios administrativ competentă cu privire la actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă sau refuză aplicarea legislaţiei referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici. Preşedinte – Secretar de StatAndras SZAKAL


Alte articole:
Skip to content