Anghel Andreescu la cea de-a treia reuniune din acest an, a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

Secretarul de Stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din M.A.I., Anghel ANDREESCU, a participat miercuri, 5 decembrie a.c., la cea de-a treia reuniune din acest an, a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar. Lucrările reuniunii de la sediul MAI a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar au fost deschise de către domnul secretar de stat, Şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, Anghel ANDREESCU, în calitate de preşedinte în exerciţiu al acestui for.În cadrul discuţiilor, oficialul M.A.I. a adresat mulţumiri instituţiilor reprezentate în cadrul Comisiei pentru întregul sprijin adus la buna desfăşurare a activităţilor specifice acestui organism şi a asigurat membrii prezenţi de întreaga disponibilitate de dialog interinstituţional pe problematica de referinţă.Ministerul Administraţiei şi Internelor deţine preşedinţia acestui for pentru prima dată de la lansarea acesteia, în anul 2006. * * * Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar a fost înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr.420/2006, fiind un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, a cărei activitate se circumscrie scopului îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în baza tratatelor internaţionale în domeniul dreptului internaţional umanitar. Aceasta este formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de membrii permanenţi sau supleanţi desemnaţi la nivel de expert pe problematici specifice dreptului internaţional umanitar.


Alte articole:
Skip to content