Anunţ de achiziţie publică – licitaţie deschisă publicat în SEAP privind achiziţionarea sistemului informatic pentru managementul situaţiilor de criză – SIMSC

Anunţul privind achiziţionarea Sistemului informatic pentru managementul situaţiilor de criză – SIMSC, ala cărei beneficiar este Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a fost postat astăzi, 23 martie a.c., în procedura de achiziţie publică – licitaţie deschisă, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), de către Direcţia Administrare şi Achiziţii în domeniul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiilor, unitatea specializată a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care potrivit reglementărilor interne asigură derularea achiziţiei.Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a beneficiarului – Jandarmeria Română – prin creşterea şi perfecţionarea capacităţii de decizie şi a capacităţii de răspuns pentru planificarea şi organizarea misiunilor pe care le organizează în virtutea atribuţiilor ce îi revin: apărea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.Proiectul este finanţat prin Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 – Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. Valoarea proiectului este de 16.792.502 fără TVA, iar perioada de implementare este de 10 luni începând de la data atribuirii contractului.Scopul acestui proiect este de a conduce, prin activităţi specifice, la standardizarea modului de acţiune a instituţiei şi a structurilor specializate şi creşterea capacităţii pentru intervenţia şi soluţionarea în timp optim a situaţiilor de criză. Sistemul ale cărui cerinţe sunt stabilite de Jandarmeria Româna în calitate de beneficiar va permite analiza situaţiei operative atât în cazul unor evenimente planificate cât şi în cazul unor situaţii de criză, planificarea misiunilor reale, alocarea optimă a resurselor în teren, analiza în scenarii alternative, briefing-ul personalului implicat, suplimentar, capacităţile de simulare şi arhitectura sistemului vor permite pregătirea continuă a personalului.Prin soluţia propusă în cadrul acestui proiect – achiziţionarea şi operaţionalizarea unui sistem informatic suport pentru managementul situaţiilor de criză, sunt acoperite din punct de vedere al facilităţilor tehnice o varietate de scenarii virtuale referitoare la menţinerea securităţii şi managementul situaţiilor de criză. Prin implementarea sistemului informatic de management al situaţiilor de criză se poate asigura un management integrat la nivelul instituţiei în raport cu unităţile subordonate în ceea ce priveşte pregătirea, efectuarea şi evaluarea misiunilor specifice;Totodată, contribuie direct la reducerea timpului de răspuns efectiv în cazul operaţiunilor de intervenţie, deoarece scenariile virtuale permit selectarea celei mai bune alternative de răspuns la o situaţie de criză particulară (ex: incendiu, incidente spontane, atacuri la instituţii strategice);Sistemul contribuie la creşterea nivelul de pregătire al personalului specializat prin dezvoltarea de competenţe tactice şi tehnice noi în ceea ce priveşte managementul situaţiilor de criză şi intervenţia efectivă în aceste situaţii.Mai multe informaţii puteţi obţine accesând pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor, secţiunea Achiziţii Publice.


Alte articole:
Skip to content