Anunț de presă

În conformitate cu prevederile art.7, alin. (9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Afacerilor Interne organizează luni, 26 iunie a.c., ora 9.00, o ședință publică pe a cărei ordine de zi figurează dezbaterea publică a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice (anexăm proiectul de Ordin și Referatul de aprobare a acestuia, documente care se regăsesc și pe site-ul MAI – www.mai.gov.ro, la secțiunea Transparență decizională). La această întâlnire sunt invitați să participe atât reprezentaţi ai M.A.I., cât şi ai societăţii civile care şi-au exprimat interesul faţă de acest proiect. În acest sens, toţi cei interesaţi pot lua parte la această activitate (estimată a avea loc pe parcursul a 2 ore), care va fi organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti, Sala de Marmură.Întrucât participarea persoanelor interesate la dezbaterea publică se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, vă rugăm să confirmaţi până duminică, 25 iunie a.c., ora 14.00, participarea dumneavoastră, precum şi numărul de participanţi, la telefon: 021.264.86.17 sau e-mail: comunicare@mai.gov.ro.


Alte articole:
Sari la conținut