Anunț de presă – Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunea de protocol cu caracter deosebit “Asigurarea observării activiților militare aferente exercițiului militar Saber Guardian 2017, de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Documentului de la Viena 2011, cu privire la măsuri de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE, în perioada 12 – 18 iulie 2017.Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.** *Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului , pe adresa de mail dj-international@mai.gov.ro .


Alte articole:
Skip to content