Arhivele României azi. Realităţi şi perspective

În ziua de 31 octombrie 2013, la sediul central al Arhivelor Naţionale, începând cu orele 1100, a avut loc masa rotundă cu tema Arhivele României azi. Realităţi şi perspective, eveniment desfăşurat cu ocazia Zilei Arhivelor din România.Directorul Arhivelor Naţionale, dl dr. Ioan Drăgan, a deschis dezbaterea şi a prezentat mesajul conducerii Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Arhivelor, mesaj semnat de dl Secretar de Stat Constantin Cătălin Chiper. Apoi au fost subliniate problemele majore actuale cu care se confruntă Arhivele Naţionale ale României, la nivelul anului 2013: subfinanţarea instituţiei, lipsa acută de personal, spaţii de depozitare necorespunzătoare, stadiul incipient al informatizării care afectează îndeplinirea misiunii sociale a instituţiei.Intervenţiile participanţilor au abordat şi alte aspecte, precum: vizibilitatea instituţiei în plan public pentru recunoaşterea autorităţii, pregătirea profesională a personalului de la creatori şi/sau prestatori de servicii arhivistice, lipsa tot mai mare a specialiştilor în paleografii urgentarea adoptării noii legi a arhivelor, al cărei proiect este depus la Parlament, problematica cercetării în arhive, situaţia prestatorilor de servicii arhivistice.La dezbateri au participat specialişti/reprezentanţi de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Universitatea Bucureşti, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Serviciul Român de Informaţii, Facultatea de Arhivistică, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, cercetători, foşti şi actuali arhivişti, studenţi.Toţi participanţii au fost de acord cu faptul că, în momentul de faţă, Arhivele Naţionale se confruntă cu probleme dificile, atât la nivel instituţional cât şi în domeniul asigurării protecţiei Fondului Arhivistic Naţional, şi au încercat să identifice soluţii pentru rezolvarea acestora.


Alte articole:
Sari la conținut