Avizare posturi vacante unice în instituţiile şi autorităţile publice locale ale administraţiei publice locale din 26 de judeţe

Guvernul a avizat, în şedinţa de astăzi, 16 iunie a.c., propunerile justificate înaintate de Ministerului Administraţiei şi Internelor privind ocuparea a 309 posturi vacante unice din instituţiile şi autorităţile publice locale ale administraţiei publice locale din 26 de judeţe. MAI a centralizat şi verificat propunerile transmise de prefecţi pe baza datelor comunicate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.Procesul de verificare realizat la nivelul MAI s-a axat pe analizarea argumentaţiilor cuprinse în notele de prezentare a justificării demersurilor pentru ocuparea posturilor vacante unice, comunicate de instituţiile prefectului şi stabilirea încadrării în nivelul maxim al cheltuielilor de personal repartizate.De precizat faptul că, în prima fază, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au prezentat prefecţilor propunerile justificate privind ocuparea a 386 de posturi vacante unice, din instituţiile şi autorităţile locale ale administraţiei publice locale din 26 de judeţe, corespunzător prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.În urma verificărilor efectuate din dispoziţia prefecţilor au fost eliminate din rândul propunerilor un număr de 24 de posturi vacante, considerate de ordonatorii principali de credite ca făcând parte din categoria celor unice. Astfel, prefecţii au transmis MAI un număr de 362 de posturi vacante unice, existente în statele de funcţii ale unor instituţii şi autorităţi locale ale administraţiei publice locale din 26 de judeţe. Nu au fost acceptate propunerile de avizare a unui număr de 53 de posturi vacante unice, urmare a neîncadrării în plafonul maxim al cheltuielilor de personal repartizate. În consecinţă, MAI a propus, iar Guvernul a avizat, 309 de posturi vacante unice care beneficiază de finanţare.


Alte articole:
Skip to content