BI vizita Republica Moldova

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian IGAŞ, a avut, astăzi, o întrevedere cu omologul moldovean, Victor CATAN, în contextul vizitei oficiale pe care delegaţia M.A.I. o efectuează în Republica Moldova.Cu acest prilej, cei doi oficiali au făcut o evaluare a stadiului relaţiilor de cooperare româno-moldovene în domeniul afacerilor interne şi au stabilit ca activităţile viitoare să fie orientate, ca şi până în prezent, spre o colaborare menită să contribuie la combaterea criminalităţii organizate, a migraţiei ilegale, a traficului de persoane, traficului de stupefiante şi, implicit, la asigurarea securizării frontierei externe a Uniunii Europene.Ministrul Traian IGAŞ şi-a exprimat întreaga disponibilitatea de oferi sprijin partenerilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova în procesul de reformă în care aceştia sunt angrenaţi. În acelaşi context, oficialul român a apreciat rezultatele obţinute în activităţile comune desfăşurate până în prezent, soldate cu importante capturi de ţigări şi anihilarea unor reţele infracţionale bine organizate.Tot astăzi a fost semnat Protocolul de colaborare în domeniul migraţiei şi azilului între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. În baza acestui document se va realiza un transfer de expertiză către partea moldoveană referitor la bunele practici în procedura de azil. De asemenea, cele două instituţii implicate vor colabora şi în ceea ce priveşte modul de organizare şi funcţionare a centrelor de primire şi cazare a solicitanţilor de azil şi a persoanelor cărora le-a fost acordată o formă de protecţie. Mai mult, Protocolul prevede acordare de asistenţă în vederea modificării şi completării cadrului legal în domeniul azilului şi integrării sociale, în scopul armonizării acestuia cu standardele impuse de aquis-ul comunicar în materie.


Alte articole:
Skip to content