Bilanț I.G.S.U. – Peste 38.500 controale de prevenire a situațiilor de urgență în primele 6 luni

În primele șase luni ale anului au fost derulate peste 38.500 controale de prevenire a situațiilor de urgență. Solicitările de avize și autorizaţii au înregistrat o creștere cu 44%, faţă de perioada similară a anului 2015.Apărarea împotriva incendiilor reprezintă un domeniu de acțiune esențial al instituției noastre, aspect care impune orientarea efortului către creșterea gradului de implicare a cetățenilor și autorităților administrației publice locale pe componenta preventiva, dar și pe asigurarea capacității operaționale și de răspuns optime. În prima jumătate a anului, la nivel național, inspectorii de prevenire au desfăşurat peste 38.587 controale la operatori economici, instituţii publice şi alte categorii de obiective, unde au fost constatate peste 125.280 deficienţe, dintre care peste 27.641 au fost înlăturate, în mod operativ, pe timpul verificărilor. În urma acţiunilor derulate în teren, au fost aplicate 87.402 sancţiuni contravenţionale (77.173 avertismente şi 10.229 amenzi), în cuantum de 27.422.768 lei.În condițiile modificării cadrului legislativ asupra normelor de funcţionare și utilizare a construcţiilor și amenajărilor, din perspectiva cerinţei de securitate la incendiu, în perioada de referință se constată o creștere cu 65,4% a cuantumului total al amenzilor aplicate, comparativ cu anul 2015.Totodată, cu prilejul verificărilor, la şapte obiective – din domeniile cultură, comerț și turism, cu suprafața desfășurată mai mare de 200m2, s-a impus aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor, în urma identificării încălcărilor grave ale cerinţei de securitate la incendiu.De la începutul anului, specialiştii în domeniul preventiv au emis 9.868 avize şi autorizaţii, 6.337 dintre acestea vizând securitatea la incendiu și protecția civilă. Solicitările de avize și autorizaţii adresate inspecţiilor de prevenire judeţene au înregistrat o creștere cu 44% faţă de perioada similară a anului 2015, cele mai multe fiind primite la nivelul Capitalei și în județul Ilfov. Numărul autorizaţiilor de securitate la incendiu emise la nivel național a crescut cu 75%, comparativ cu primul semestru al anului 2015, ceea ce reflectă o responsabilizare a utilizatorilor în respectarea legii și consolidarea climatului de securitate a beneficiarilor.Acţiunile preventive ale pompierilor au vizat şi instruiri executate la diverse instituţii, operatori economici cu grad ridicat de risc şi alte categorii de obiective, astfel că, la nivel naţional au fost organizate peste 51.100 astfel de activităţi. În primele șase luni din 2016, au fost efectuate cu 15% mai multe instruiri faţă de perioada similară a anului 2015.De asemenea, specialiștii noștri au acordat asistenţă tehnică de specialitate în peste 27.700 de cazuri, cele mai multe vizând domeniul apărării împotriva incendiilor (19.624). De remarcat este faptul că numărul acestora a crescut cu 340% față de primele șase luni ale anului trecut.De asemenea, în perioada supusă atenţiei, la nivel naţional au fost derulate 22.819 exerciţii de alarmare şi evacuare în situaţii de urgenţă, în 18.219 dintre acestea fiind exersat modul de comportare în cazul producerii unui incendiu.În misiunile specifice (exerciţii, instruiri, controale, puncte de informare şi alte acţiuni cu public numeros), au fost promovate măsurile şi regulile de comportare specifice tipurilor de risc, respectiv campaniile naţionale iniţiate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin intermediul celor peste 478.700 materiale promoţionale (afişe, broşuri, pliante sau flyere), diseminate în spațiul public.Pregătirea factorilor responsabili, asistența tehnică de specialitate și asigurarea capacității de răspuns a comunității rămân acțiunile noastre prioritare, iar prin creșterea gradului de implicare a populației în gestionarea urgențelor civile, IGSU își consolidează poziția de factor motor în domeniu.I.G.S.U. – Biroul Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți, 607 conducători auto. Detalii aici

46 persoane salvate de angajații MAI în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 6.000 de intervenții ale angajaților MAI, pentru siguranța cetățenilor, în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut