Bloc de locuinţe pentru angajaţii MAI

MAI a recepţionat un bloc de locuinţe în vederea repartizării către proprii angajaţi. Blocul, situat în Bucureşti, strada Mircea Vodă nr. 39, sector 3, are 116 apartamente.Construcţia acestui imobil a început în anul 2006 iar recepţia, la terminarea lucrărilor, s-a efectuat în anul 2009, costurile de investiţie aferente fiind suportate din creditele bugetare pentru anii 2006 – primul trimestru al anului 2009.În vederea repartizării acestor locuinţe a fost iniţiat un ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M.A.I., ordin care a stabilit modalităţile şi criteriile de repartizare a locuinţelor.Pentru o bună transparenţă şi pentru eliminarea oricăror suspiciuni asupra unor posibile speculaţii imobiliare ulterioare dobândirii locuinţelor, ordinul ministrului a fost completat de o dispoziţie prin care toate aceste locuinţe au dobândit statutul de locuinţe de intervenţie, conform Legii 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că locuinţele care au caracter de locuinţe de intervenţie, nu pot fi puse în vânzare, rămânând în proprietatea privată a statului şi în administrarea MAI.Beneficiarii acestor locuinţe sunt poliţişti, jandarmi, pompieri şi poliţişti de frontieră.În aceste condiţii, criteriile care au stat la baza repartizării acestor locuinţe de intervenţie au fost nevoile unităţilor respective şi situaţia locativă a angajaţilor. S-au efectuat astfel, anchete sociale privind situaţia locativă concretă a personalului nominalizat şi a fost luată în calcul importanţa socială a muncii conform fişelor de post, responsabilitatea pentru propunerile individuale revenind fiecărei unităţi în parte.Repartizarea acestor locuinţe s-a efectuat procentual în funcţie de numărul de angajaţi pe fiecare structură a MAI, în conformitate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 538/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, către IGPR au fost alocate 35 apartamente, IGPF un număr de 3 apartamente, IGSU 13 apartamente, IGJR 20 apartamente, iar restul către celelalte structuri ale ministerului, dar nu mai mult de 2 locuinţe pentru fiecare structură. Informaţii de back-ground Pentru rezolvarea problemelor locative ale angajaţilor MAI, atât din Bucureşti cât şi din ţară, personal mutat în interesul serviciului, conducerea ministerului a propus iar Guvernul României a aprobat Ordonanţa de Urgenţă de abilitare a structurilor MAI de a închiria locuinţe pentru angajaţii care locuiesc cu chirie.Conform acestui act normativ, instituţiile din subordinea MAI vor închiria locuinţe pentru angajaţii care beneficiau de compensaţii pentru chirie. Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei vor fi elaborate până la sfârşitul acestei luni.


Alte articole:
Skip to content